APK 2 Lichte voertuigen - Graafschap College

APK 2 Lichte voertuigen

 • Techniek & Informatica
 • 01-06-2022
  1 juni, 8 juni, 15 juni en 29 juni Van 16.00 tot 21.00 uur.
 • De kosten bedragen € 650,00, inclusief maaltijd op de cursusdagen, exclusief circa € 200,00 examenkosten (wordt gefactureerd via IBKI), BTW is niet van toepassing op het cursusgeld.

De cursus

APK-keuringen mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd APK-keurmeester. Deze cursus is ontwikkeld voor deelnemers die hun kennis en vaardigheden met betrekking tot APK Lichte Voertuigen willen uitbreiden en tevens het diploma APK Keurmeester Lichte Voertuigen willen behalen. Deze cursus is gericht op het correct toepassen van procedures en wettelijke voorschriften. Na afloop van deze cursus kan de deelnemer deelnemen aan het examen APK Keurmeester Lichte Voertuigen (APK 2).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor gediplomeerde Eerste autotechnici en Technisch specialisten.

U kunt alleen deelnemen aan het IBKI-examen APK-keurmeester als u:

 1. een mbo-diploma op niveau 3 of hoger hebt voor (eerste) (bedrijfs-)autotechnicus of een aantoonbaar gelijkwaardig diploma en
 2. een verklaring omtrent gedrag (VOG), met specifieke functieaspecten, niet ouder dan 6 maanden kunt overleggen.

Voor de exacte vooropleidingseisen verwijzen wij u naar www.ibki.nl. De deelnemer dient zich zelf aan te melden voor het examen.

Duur
De cursus omvat vier bijeenkomsten.
Opbouw

Onderwerpen die in de cursus behandeld worden zijn:

Praktijk (Keuringstechniek):

 • Remsysteem
 • Stuurinrichting
 • Het onderstel
 • Carrosserie
 • Verlichting

Theorie:

 • Procedures en wettelijke voorschriften
Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
01-06-2022
1 juni, 8 juni, 15 juni en 29 juni Van 16.00 tot 21.00 uur.
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
14
Kosten

De kosten bedragen € 650,00, inclusief maaltijd op de cursusdagen, exclusief circa € 200,00 examenkosten (wordt gefactureerd via IBKI), BTW is niet van toepassing op het cursusgeld.

Overige informatie

Voor de exacte vooropleidingseisen verwijzen wij u naar www.ibki.nl. De deelnemer dient zich zelf aan te melden voor het examen.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze cursus? Neem dan contact op met:

Maurice Velthorst
Senior adviseur
 088 324 19 30

Sector waarbij contactpersoon werkzaam is
Techniek & Informatica
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.