Acne-behandeling - Graafschap College

Acne-behandeling

 • Economie & Dienstverlening
 • Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur.
 • € 600,- (vrijgesteld van btw) plus € 295,- examenkosten

De training

Acne is een van de meest voorkomende huidaandoeningen. Het kan behoorlijk wat ongemakken en problemen veroorzaken. Als schoonheidsspecialist kun je gelukkig veel betekenen bij acneklachten. Je kunt bijvoorbeeld kundig advies geven over huidverzorging en herstellende verzorgingsproducten en je kunt behandelingen aanbieden, zoals dieptereinigingen of peelings. Na het volgen van de specialisatie acne kun je al je klanten van passend advies voorzien en de juiste behandelingen geven.

Doelgroep

De training acne-behandeling is enkel toegankelijk voor diplomeerde schoonheidsspecialisten. Er wordt verondersteld dat je over basiskennis beschikt van de anatomie van de huid en de werking van onder meer de talgklieren.

Duur
Twaalf bijeenkomsten van vierenhalf uur (16.00 - 20.30 uur)
Opbouw

In de training komen onder meer aan bod:

 • Anatomie van de huid
 • Algemene pathologie
 • Productkennis en -advies
 • Apparatuur
 • Huidanalyse
 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gelaatsbehandelingen
 • Peelings
 • Lijnzaadpakking
 • Chemische peeling
 • Littekenbehandeling
 • Ledigen van pustels
 • Verwijderen van comedonen

De bijeenkomsten bestaan telkens uit ongeveer 3 uur praktijk en 1 uur theorie (en een korte pauze).

Bewijsstuk
Certificaat
Toelichting bewijsstuk
Als je de training met goed gevolg hebt afgelegd, ontvang je een branchecertificaat
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
Op dit moment is geen nieuwe startdatum bekend. Heb je interesse, neem dan contact op met onze adviseur.
Minimaal aantal deelnemers
6
Maximaal aantal deelnemers
10
Kosten

€ 600,- (vrijgesteld van btw) plus € 295,- examenkosten

Overige informatie

Je kunt tijdens de lessen op elkaar oefenen, maar je mag ook een model meenemen om op te oefenen.

Je kunt alleen aan deze training deelnemen als je het diploma Schoonheidsspecialist hebt.

Contactpersoon

Wil je meer weten over deze training? Neem dan contact op met:

Marjolein Jansen
Adviseur
 06 4089 6113
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te
   verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de
   algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en
   vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch
   of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft
   aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van
   Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na
   factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of
   aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap
    Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening
    gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   • De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   • Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   • Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   • In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   • Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.