Voorlichtingsseizoen 2020-2021 geopend!

Hoe krijg je de student op de juiste plek? Met deze vraag centraal organiseert het Graafschap College al bijna 25 jaar een ‘Decanendag’. Dit jaar was dat op de locatie Mijn School, waar donderdag 17 oktober zo’n 60 collega’s van de regionale vmbo-decanenkring, praktijkscholen, leerplichtambtenaren en het Graafschap College elkaar ontmoetten voor een gezamenlijke start van het nieuwe ‘voorlichtingsseizoen’. Want hoewel het schooljaar 2020-2021 misschien nog verre toekomst lijkt, voor veel leerlingen van het vmbo komt de keuze voor een vervolgopleiding snel dichterbij. Om deze jongeren (en hun ouders) zo goed mogelijk te informeren over alles wat het mbo in het algemeen en het Graafschap College in het bijzonder te bieden heeft, is goede voorlichting essentieel.

Diverse presentaties

Tijdens het eerste deel van de ochtend werden diverse plenaire presentaties verzorgd. Onder andere over het concept van Mijn School en het strategisch beleid van het Graafschap College, maar ook over de customer experience (de klantreis) van aankomende studenten en hun switchgedrag in het eerste leerjaar en de unieke samenwerking in de regio tussen vmbo en mbo. In het tweede deel van de ochtend werden vier parallelsessies verzorgd door de onderwijssectoren over de ontwikkelingen in hun sector. Zo presenteerde de sector Zorg, Welzijn & Sport onder andere de nieuwe opleiding Sociaal werk, gaf de sector Techniek & Informatica informatie over de richtingen Metaal en Mechatronica, lichtte de sector Economie & Dienstverlening de Smart Start ‘Economie in Bedrijf’ toe en besprak de sector Educatie & Participatie de mogelijkheden en wensen voor een zogenaamd ‘Breekjaar’, een tussenjaar voor studenten die de keuze voor een vervolgopleiding nog niet hebben kunnen (of willen) maken.

Vers en gezond

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch, met veel aandacht gemaakt en opgediend door een groep studenten van ‘Mijn School’. Vers en gezond was het motto, een lekkere en gezellige afronding van de Decanendag die door de aanwezigen met een applaus voor de makers werd beloond. Bij het vertrek kregen alle decanen een doos met alle nieuwe opleidingenbrochures voor 2020-2021. Het voorlichtingsseizoen is daarmee ‘officieel’ geopend.