Technisch Lyceum biedt flexibel techniekonderwijs op maat

De scholen voor voortgezet onderwijs uit de Achterhoek en mbo-instelling het Graafschap College gaan vmbo-leerlingen gezamenlijk hoogwaardig en flexibel technisch onderwijs aanbieden binnen het Technisch Lyceum.
Op woensdag 30 maart 2022 ondertekenden bestuursvoorzitter van Achterhoek VO Maria van Hattum en voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College Mirjam Koster hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Onderwijs ontwikkeld door docenten

Docenten PIE, wat staat voor Produceren, Installeren en Energie, hebben deze opleiding in de techniek gezamenlijk met docenten van het Graafschap College opgezet. Hans Baan van het Metzo college uit Doetinchem zegt hierover: “In eerste instantie starten we met leerlingen in het derde leerjaar die een niveau 2 mbo-opleiding willen gaan doen. Daarna willen we het breder uitrollen naar andere niveaus en leerjaren. Leerlingen die een opleiding volgen bij het Technisch Lyceum, hebben een gegarandeerde eindkwalificatie. Door de nauwe samenwerking met bedrijven en opleidingsbedrijven, ontstaat er een krachtige verbinding met de beroepspraktijk in deze regio.”

Naadloze aansluiting onderwijs en praktijk

“Jongeren die weten dat ze later in de techniek willen gaan werken, kunnen op de middelbare school al gericht technisch onderwijs gaan volgen,” zegt Kees Nieuwenhuijse, directeur van de sector Techniek en Informatica van het Graafschap College. “Onderwijs wat niet alleen optimaal op de beroepspraktijk aansluit, maar ook op technisch vervolgonderwijs op mbo en eventueel hbo-niveau. Leerlingen krijgen zo al vroeg de kans om te doen wat ze leuk vinden en om daar ook echt goed in te worden.”

Op maat gemaakt technisch beroepsonderwijs

“We kijken bovendien naar wat bij de leerling past,” vervolgt Kees Nieuwenhuijse. “Iemand die interesse heeft om verspaner te worden, krijgt dan ook de kans om onderwijs op dit vlak te volgen en hoeft zich bijvoorbeeld niet te verdiepen in elektrotechniek. Daarnaast zijn er leerlingen die juist wel breder technisch opgeleid willen worden. Afhankelijk van hun keuze en wat bij ze past, kan een opleiding dan korter worden. Het is dus op maat gemaakt onderwijs.”

Foto: Mark Rutten