Schoolterreinen Graafschap College rookvrij vanaf 1 augustus

Het Graafschap College is op weg naar een duurzame en een gezonde leer- en werkomgeving op school voor studenten en medewerkers. ​​​​Wij willen een rookvrije omgeving creëren waar medewerkers, studenten en bezoekers geen last van hebben van rook en niet worden getriggerd om zelf te gaan roken. Een schone omgeving is nodig om optimaal te kunnen leren en werken en is een stap op weg naar een volledig rookvrije generatie. Op 1 augustus 2020 is het zover: dan zijn alle schoolterreinen van het Graafschap College verplicht rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers.

Samen op weg naar een rookvrije generatie
Bij alle ingangen tot de schoolterreinen staat aangegeven dat de school rookvrij is. Alle rookabri’s en asbakken zijn verwijderd. Omdat ‘zien roken, doet roken’ geven docenten en medewerkers het goede voorbeeld door niet te roken in het zicht van studenten. Het rookvrije beleid is verankerd in de onderwijsovereenkomst en staat vermeld op de intranetsite voor medewerkers en studenten en op de website. De nog rokende student en medewerker worden geattendeerd op hulp- en begeleidingsprogramma’s bij het stoppen met roken. Steekt iemand toch een sigaret op of gooit iemand peuken op de grond? Dan bieden de gedragscode en huisregels voldoende handvatten om elkaar hier op een respectvolle manier op aan te spreken.

Veelgestelde vragen
Wij hebben een aantal veelgestelde vragen over het rookvrije schoolterrein verzameld.