Samenwerking ROC van Twente – Graafschap College

ROC van Twente en het Graafschap College bouwen de huidige samenwerking verder uit. Inzet is om kwalitatief goed en innovatief onderwijs te blijven verzorgen in Oost-Nederland. Dat is in het belang van jongeren, volwassenen, bedrijven en instellingen met een scholingsvraag.

Samenwerking biedt ons nog meer kansen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, een breed aanbod van opleidingen aan te bieden en om te blijven innoveren. De afgelopen jaren is gebleken dat we elkaar al goed en makkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van examinatoren, tijdens de samenwerking bij het Euregionale project Leren zonder Grenzen en bij de uitwisseling van docenten. Onze visie op opleiden voor een beroep, werk én het leven sluit over en weer goed aan. De twee mbo-instellingen in Twente en de Achterhoek hebben bovendien veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in de wijze waarop we met het bedrijfsleven en de overheden samenwerken en met de regio verweven zijn.

Belang voor Oost-Nederland
Met een intensievere samenwerking spelen we met het mbo in Oost-Nederland in op een aantal stevige vraagstukken waaronder demografische ontwikkelingen als vergrijzing, kleinere en verschillende doelgroepen en het tekort aan vakmensen. Onze beide instellingen vinden het belangrijk om Oost-Nederland blijvend goed op de kaart te zetten. Door een verdere samenwerking behouden we de aansluiting bij de snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven, instellingen en de samenleving. Wij blijven op die manier goed onderwijs geven, met een ruime keuze aan opleidingen voor iedereen met een scholingsvraag. Alles voor een toekomstbestendig mbo, dat bijdraagt aan duurzame en innovatieve ontwikkeling van de beide regio’s.

Inzet
De komende tijd onderzoeken wij op welke onderdelen we de samenwerking kunnen intensiveren. We kijken daarbij zowel naar de inhoud en de organisatie van ons onderwijs als naar onze bedrijfsvoering. Denk daarbij aan methodieken voor examinering en het verder vormgeven van onze samenwerking met Duitse partners. Door gebruik te maken van elkaars expertise benutten we onze deskundigheid optimaal.

Op dit moment wordt ook al samengewerkt. We hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke subsidiedesk en er is een interim pool van managers waar beide organisaties gebruik van kunnen maken. Door de uitwisseling versterken we elkaar en kunnen we efficiënter werken. Ook kijken we gericht naar die opleidingen die belangrijk zijn voor onze regio’s, en die tegelijkertijd kostbaar zijn om te faciliteren. We willen het scholingsaanbod in de regio ook in de toekomst in stand houden en dat vraagt een behoorlijke inzet. Bestaande samenwerkingen met (andere) bedrijven, overheden of instellingen zetten we uiteraard gewoon voort.

Uitwerking
Concreet gaan we de komende periode in kaart brengen waar we de samenwerking kunnen intensiveren. Inzet is dat we in het voorjaar 2023 een samenwerkingsovereenkomst tekenen die gedragen wordt door beide ROC’s en die een extra steun in de rug biedt voor het duurzaam realiseren van goed en innovatief middelbaar beroepsonderwijs in Oost-Nederland.