Vmbo-tl – profiel Techniek (vavo) - Graafschap College

Vmbo-tl – profiel Techniek (vavo)

 • Voltijd en deeltijd
 • 1 jaar
 • Educatie & Participatie
 • 23-08-2021
  In bepaalde gevallen kun je ook later in het schooljaar instromen; neem hierover contact met ons op.
De opleiding

Bij de sector Educatie & Participatie van het Graafschap College volg je de opleiding vmbo-tl binnen het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs ofwel vavo. Dit betekent dat je op 1 augustus van het jaar waarin je start in principe 18 jaar of ouder moet zijn. Dit geldt niet bij de zogenaamde Rutte-regeling. Zie hiervoor het kopje “Overige informatie” (Uitbesteding).

Als je een of meer ontbrekende certificaten wilt halen, volg je alleen de vakken die daarvoor nodig zijn; anders volg je de voltijdopleiding. Wil je maar 1 of enkele vakken doen, meld je dan aan voor het profiel dat daar het best op aansluit. Ook als je 1 of enkele deelcertificaten wilt halen zonder profiel, kun je je aanmelden voor een profiel waar dit vak/deze vakken in zitten. Je wordt pas tijdens het toelatingsgesprek definitief ingeschreven voor de vakken en eventueel het profiel van jouw keuze.

Alle vakken worden eenjarig aangeboden, maar je kunt het examen over enkele jaren spreiden.

Studievorm
Voltijd en deeltijd
Duur
1 jaar
Examens spreiden

Alle vakken op het vavo worden eenjarig aangeboden, d.w.z. dat per vak alle examenstof in 1 schooljaar wordt behandeld en getoetst.
Je kunt het examen spreiden over enkele jaren. Je kunt dus bijvoorbeeld kiezen om in het eerste jaar in de helft van de vakken examen te doen en in het tweede jaar in de overige vakken, om zo verspreid over 2 schooljaren een volledig diploma ‘bij elkaar te sprokkelen’.
Alle mogelijkheden worden tijdens het toelatingsgesprek uitgebreid besproken, zodat je een bij jou passende en realistische keuze kunt maken.

Onderwijstijd per week
Anders
Onderwijstijd per week anders

Het aantal lesuren per week hangt af van welke vakken je volgt en of je de opleiding in voltijd of deeltijd doet. Voltijd houdt in dat je alle examenvakken volgt. Een lesuur duurt 30 minuten.

Opbouw

Bij het begin van de opleiding ontvang je een studiegids waarin staat welke lesstof je moet beheersen en welke werkstukken en praktische opdrachten je moet maken. Ook ontvang je een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin staat beschreven wanneer welke toetsen worden afgenomen.

In het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor ouders/verzorgers en in januari zijn er voortgangsgesprekken met ouders/verzorgers.

Examinering

De schoolexamens worden afgenomen in toetsweken, verspreid over het schooljaar.

De opleiding wordt afgesloten met het Centraal Examen; hetzelfde eindexamen dat ook in het reguliere voortgezet onderwijs wordt gedaan.

Sector
Educatie & Participatie
Startdatum
23-08-2021
In bepaalde gevallen kun je ook later in het schooljaar instromen; neem hierover contact met ons op.
Lesgeld (bij voltijd)

Volg je de voltijdopleiding (dus doe je alle examenvakken), dan betaal je lesgeld. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 1202,-.

Cursusgeld (bij deeltijd)

Volg je de deeltijdopleiding (dus doe je niet alle examenvakken), dan betaal je cursusgeld. Ook dit wordt door de overheid vastgesteld. Ter indicatie: in het schooljaar 2020-2021 bedraagt het cursusgeld € 21,07 per lesuur per schooljaar. Volg je bijv. 1 vak van 6 lesuren per week, dan betaal je 6 x € 21,07 = € 126,42 per schooljaar.

Onderwijsbenodigdheden

Studiematerialen, zoals boeken en readers, moet je zelf betalen. Het is moeilijk een indicatie te geven van de kosten hiervan; die hangen af van het aantal vakken dat je doet en welke vakken dat zijn. Bij een voltijdopleiding gaat het om ca. € 750,- per schooljaar en bij deeltijd om ca. € 90,- per vak per schooljaar.

Toelatingscriteria

Je kunt deze opleiding in principe op het Graafschap College volgen, als je:

 • Elders vmbo-tl of vmbo-gt hebt gedaan t/m klas 4, maar niet alle vakken hebt gehaald
 • Een overgangsbewijs hebt van vmbo-tl 3 naar 4
 • In het bezit bent van een diploma vmbo-kb met goede cijfers
 • In havo 4 bent blijven zitten en volgens jouw vo-school tot de examenklas vmbo kan worden toegelaten
 • (wanneer je van buitenlandse afkomst bent) minstens NT2 niveau 3 (=B1) hebt en aantoonbaar voldoende capaciteiten hebt om de opleiding te kunnen volgen

Als je niet precies aan 1 van bovenstaande criteria voldoet, maar toch denkt in aanmerking te komen voor toelating, neem dan contact met ons op. De toelatingscommissie beoordeelt dan je verzoek.

Aanmelden en inventariserend gesprek

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit via de oranje aanmeldknop rechts op de pagina. Aanmelden betekent niet automatisch dat je wordt toegelaten. Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek bekijken we op welk niveau je nu zit, met welke belemmeringen je eventueel te maken hebt en wat jouw wensen en mogelijkheden zijn. Samen beslissen we welk studieprogramma je gaat volgen en wat het einddoel is.

Het toelatingsgesprek duurt ongeveer drie kwartier. Je krijgt informatie over de manier van studeren binnen het vavo. We vragen naar je motivatie en onderwijsgeschiedenis en bespreken welk profiel en welke vakken je gaat kiezen.

Toelatingsprocedure

Je kunt pas worden ingeschreven als alle administratieve zaken zijn afgehandeld. Het is daarom belangrijk dat je vóór je toelatingsgesprek een aantal documenten naar ons mailt (kopie cijferlijst, kopie diploma, doorstroom- of instroomdossier, bewijs van goedkeuring convenant). Je identiteitsbewijs moet je meenemen naar het toelatingsgesprek. Je krijgt hierover bericht van ons tijdens je aanmeldprocedure.

Vervolgopleidingen

Het vmbo-diploma is een goede opstap voor een vervolgopleiding op mbo-niveau, maar geeft in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid verder te studeren voor een havo-diploma. Je moet dan wel aan alle toelatingseisen van de havo-opleiding voldoen.

Overige informatie

Uitbesteding

Als je op het Graafschap College een opleiding binnen het vavo gaat doen, kan dat in bepaalde gevallen ook via uitbesteding door een school voor voortgezet onderwijs (dit wordt wel de Rutte-regeling genoemd). Dit kan alleen als je op 1 augustus van het jaar waarin je start 16 of 17 jaar bent en ingeschreven bent bij een school voor voortgezet onderwijs. Je blijft ingeschreven staan bij je vo-school, maar die school besteedt jou uit aan het vavo. Een belangrijke voorwaarde is dat jouw vo-school toestemt in jouw uitbesteding. Vraag dus bij je decaan of jouw school hieraan wil meewerken vóór je je aanmeldt bij het vavo.

Om uitbesteed te worden, is een uitbestedingsovereenkomst nodig en de vo-school moet een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met het Graafschap College. De afdeling vavo van het Graafschap College heeft zo’n samenwerkingsovereenkomst met bijna alle scholen in de regio. Omdat je ingeschreven blijft op je vo-school, blijft in het geval van uitbesteding de financiering ook via die school lopen.

De richting

De keuze voor een profiel van het vmbo bepaalt grotendeels de koers voor jouw vervolgopleiding. Het is belangrijk om te kijken welke vakken worden aangeboden per profiel en of die passen bij de vervolgopleiding die jij wilt gaan doen.

Het vmbo-profiel Techniek is iets voor jou als je belangstelling hebt voor opleidingen en beroepen op het gebied van bijvoorbeeld bouw, interieur, installatie, transport of ict.

Er zijn op het vmbo vier profielen. De vakken Nederlands, Engels en maatschappijleer horen bij het gemeenschappelijk deel van alle profielen.
Daarnaast heb je per profiel een verplicht vak (of vakken) en moet je ook nog zelf uit een aantal vakken kiezen.

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Profielwerkstuk
Verplichte profielvakken
Wiskunde
Natuur- en scheikunde 1
Profielkeuzevakken 1
(verplicht 1 keuze maken)
N.v.t.
Profielkeuzevakken 2
(verplicht 2 keuzes maken)
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur- en scheikunde 2
Biologie
Persoonlijke begeleiding

Juist omdat het vavo voor veel studenten een tweede kans is, vinden we het heel belangrijk dat je de begeleiding krijgt die jij nodig hebt. Je hebt daarom een eigen studieloopbaanbegeleider (mentor) met wie je regelmatig contact hebt. Daarnaast kun je bij de zorg-/loopbaandecaan van het vavo (Wilma Arends) terecht voor advies en hulp, bijvoorbeeld als je twijfels hebt over je studie- of profielkeuze. Als meer hulp nodig is, kan de decaan je verwijzen naar een trajectbegeleider of naar het Loopbaanplein van het Graafschap College, bijvoorbeeld voor onderzoek of specifieke ondersteuning.

Het vavo verschilt van het reguliere voortgezet onderwijs in studieduur en –programma, maar ook in de benadering van onze studenten. Hoewel we een goede begeleiding heel belangrijk vinden, verwachten we van jou een goede motivatie en een zelfstandige studiehouding. Deze ‘volwassener’ aanpak past gezien hun leeftijd en achtergrond in het algemeen goed bij onze studenten.

Gerelateerde profielen