Technisch specialist personenauto’s - Graafschap College

Technisch specialist personenauto’s | niveau 4 | bol / bbl

Crebocode 25249

 • niveau 4
 • bol, bbl
 • 4 jaar
 • bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
 • Locatie J.F. Kennedylaan
 • Techniek & Informatica
 • 23-08-2021
 • nee
Het beroep

Je bent een expert op het gebied van autotechniek. Je houdt je vooral bezig met het oplossen van lastige proble-men. Zelfstandig voer je diagnosewerkzaamheden uit aan ingewikkelde systemen in motorvoertuigen. Je achterhaalt de oorzaak van een probleem met behulp van moderne meetapparatuur en verhelpt de storing vervolgens. Je stuurt collega’s aan, je onderhoudt contacten met leve-ranciers en bent de schakel tussen het bedrijf en de klant.

Niveau
4
Leerweg
bol, bbl
Duur
4 jaar
Onderwijstijd per jaar
bol: gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen) en bbl: gemiddeld 850 uur (waarvan minimaal 200 uur op school)
Opbouw

Tijdens deze vierjarige opleiding (bol), voer je zowel zelfstandig als in groepen opdrachten uit. Je doet dit door practica en door gebruik te maken van de werkplaats en het studiecentrum. De docent begeleidt en coacht je hierbij. Daarnaast heb je theorielessen over de vakleer (bijvoorbeeld over rem- en aandrijfsystemen) en krijg je les in Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap (een soort maatschappijleer). Je loopt elk jaar stage: in het eerste, tweede en laatste jaar telkens in een blok van 10 weken, in het derde jaar in een blok van 20 weken. Je werkt in vier jaar toe naar je eindniveau; het kunnen stellen van diagnoses bij complexe storingen. In het eerste jaar werk je vooral aan onderhoud van auto’s, in het tweede jaar aan reparaties vanaf het derde jaar ben je vooral bezig met meten en het stellen van diagnoses.

In de bbl-variant krijg je twee dagdelen les op school, de overige leer en werk je in je leerbedrijf. Naast de technische vakken (vakleer) krijg je Nederlands, rekenen, en Loopbaan en Burgerschap. Op je werk en op school werk je toe naar je eindniveau: het kunnen stellen van diagnoses bij complexe storingen.

Examinering

In het praktijkexamen word je beoordeeld op zogenaamde kerntaken. De kerntaken van het basisdeel zijn:
• Voert onderhoud uit aan personenauto’s
• Voert reparaties uit aan personenauto’s
• Stel diagnose aan personenauto’s (elektrisch en mechanisch)

Elke kerntaak wordt geëxamineerd door middel van een zogenaamde “Proeve van Bekwaamheid” en een BPV-beoordeling. De Proeve van Bekwaamheid is een  praktijkexamen dat we extern laten afnemen. De BPV-beoordeling vindt plaats op je BPV-plek en wordt uitgevoerd door je leermeester (je begeleider op het BPV-bedrijf) en je BPV-begeleider vanuit school. Daarnaast word je geëxamineerd op Nederlands, rekenen (beide op 3F-niveau) en Engels. Voor Loopbaan en burgerschap moet je een inspanningsverplichting laten zien om in aanmerking te komen voor een diploma.

Je krijgt in je opleiding ook keuzedelen aangeboden. Een deel daarvan biedt een verdieping of een verbreding op je profiel, andere hebben meer een algemeen vormend karakter. Je kunt ook een keuzedeel kiezen dat de overstap naar het hbo vergemakkelijkt. Keuzedelen worden geëxamineerd. Je kunt er (nog) niet op zakken.

 

Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
23-08-2021
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: 
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of 3, een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4 of een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Aanvullende toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden voor de bol-opleiding de volgende wettelijke eisen:
Een vmbo-diploma met voldoendes voor wiskunde of natuur- en scheikunde 1.

 

Beperkte toelating
nee
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan bij voorkeur vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Je ontvangt eerst een uitnodiging voor een toelatingsgesprek. Tijdens dit gesprek beoordeelt de toelatingscommissie of je vooropleiding, motivatie en verwachtingen passen bij het profiel dat je wilt volgen.

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met één van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Vervolgmogelijkheden hbo

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. Onderstaande hbo-opleidingen sluiten goed aan op dit profiel:

 • hbo autotechniek.
De opleiding

Je bent een expert op het gebied van autotechniek. Je houdt je vooral bezig met het oplossen van lastige proble-men. Zelfstandig voer je diagnosewerkzaamheden uit aan ingewikkelde systemen in motorvoertuigen. Je achterhaalt de oorzaak van een probleem met behulp van moderne meetapparatuur en verhelpt de storing vervolgens. Je stuurt collega’s aan, je onderhoudt contacten met leve-ranciers en bent de schakel tussen het bedrijf en de klant.

Persoonlijkheid

Je hebt technisch inzicht en bent geïnteresseerd in alles wat wielen heeft. Je denkt logisch en werkt nauwkeurig. Je werkt graag met je handen. Je onderhoudt, maakt, repareert of test voertuigen of producten die met voertuigen te maken hebben. Jij weet de laatste nieuwtjes en/of hoe je voertuigen nog sneller, sterker en veiliger kunt maken! Ook bewaak je de kwaliteit van het product en controleer je of het werk volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Omdat je veel contact hebt met klanten, moet je sociaal vaardig en flexibel zijn. De motorvoertuigenbranche is een dynamische branche. Er gebeurt veel en het is daarom een leuke en leerzame branche om in te werken. In de werkplaats is het soms knetterdruk. Maar gelukkig hou jij het hoofd altijd koel. Jij laat je niet zo snel gek maken!

Competenties

Van je collega’s in de werkplaats ben jij degene die het meeste contact heeft met klanten, het is dus belangrijk dat je klantgericht kunt werken. Jij hebt geen van-negen-tot-vijf-mentaliteit, het kan namelijk maar zo zijn dat je nog op pad moet om een klant te helpen die langs de kant staat met pech. Je bent flexibel en de tevredenheid van de klant staat hoog in het vaandel bij jou. Je werkt (milieu) bewust en gaat problemen niet uit de weg. Is er een storing? Jij lost het op!

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2020-2021 €1.202,-).

Cursusgelden

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen cursusgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld en hangt af van de opleiding die je volgt (ter indicatie: 2020 – 2021, Entree en niveau 2: € 250,- en niveau 3 en 4: € 606,-).

 

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen €130,- en €170,-
 • Licenties incl. digitaal lesmateriaal: max. €320,- (incl. Electude Classroom)
 • PBM’s, kleding, veiligheidsschoenen, rekenmachine: max. €100,-
  Totaal: tussen €550,- en €590,-

Leerjaar 2

 • Boeken: max. €50,-
 • Licenties: max. €350,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. € 400,-

Leerjaar 3

 • Licenties: max. €320,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. €320,-

Leerjaar 4

 • Boeken: max. €50,-
 • Licenties: max. €70,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. €120,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Onderwijsbenodigdheden bbl

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken: tussen €130,- en €170,-
 • Licenties incl. digitaal lesmateriaal: max. €320,- (incl. Electude Classroom)
 • PBM’s, kleding, veiligheidsschoenen, rekenmachine: max. €100,-
  Totaal: tussen €550,- en €590,-

Leerjaar 2

 • Boeken: max. €50,-
 • Licenties: max. €350,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. € 400,-

Leerjaar 3

 • Licenties: max. €320,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. €320,-

Leerjaar 4

 • Boeken: max. €50,-
 • Licenties: max. €70,- (incl. Electude Classroom)
  Totaal: max. €120,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: max € 70,-

Extra activiteiten bbl

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Extra activiteiten: max € 40,-

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Via mbo naar hbo

Weet je nu al dat je een hbo-diploma wilt halen? Heb je alleen niet de juiste vooropleiding of vind je de stap naar het hbo nu nog te groot? Ga een mbo-opleiding (niveau 4, beroepsopleidende leerweg (bol)) volgen! Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die je goed voorbereiden op een hbo-vervolgopleiding zodat je straks klaar bent om de stap te maken! Lees meer.

Gemakkelijk overstappen

Als Technisch specialist personenauto’s ben je straks de alleskunner in de garage. Je bent in de eerste plaats de techneut die alle ingewikkelde storingen weet op te sporen en te repareren.  Maar ook onderhoudswerkzaamheden gaan je goed af. Om je een echte allrounder te maken, krijg je in het eerste jaar een basisprogramma aangeboden. Dat programma is nagenoeg gelijk aan dat van het profiel (Eerste) Autotechnicus (niveau 2 en 3). Zo leer je niet alleen ingewikkelde storingen op te sporen, maar ontwikkel je ook je sleutelvaardigheden. En mocht je bij nader inzien toch beter op je plek zijn in het profiel Autotechnicus, dan kun je gemakkelijk overstappen.

Graafschap College, altijd een +punt!

Gerelateerde profielen