Pedagogisch medewerker kinderopvang - Graafschap College

Pedagogisch medewerker kinderopvang | niveau 3 | bol

Crebocode 25696

 • niveau 3
 • bol
 • 3 jaar
 • 22-08-2022
 • nee
Het beroep

Kinderen opvangen, ze verzorgen en hun ontwikkeling in een veilige, vertrouwde omgeving stimuleren. Dat is wat je als pedagogisch medewerker kinderopvang doet. Je kunt aan de slag bij een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Samen met collega’s en onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende organiseer je allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je volgt de ontwikkeling nauwkeurig, signaleert eventuele ontwikkelingsachterstanden en bespreekt deze met je leidinggevende. Daarnaast zorg je voor de persoonlijke verzorging van kinderen en doe je huishoudelijke taken. Het contact met ouders is in je werk heel belangrijk. Zij willen natuurlijk weten hoe het met hun kind gaat. Jij informeert ze hierover en bent hun aanspreekpunt.

Niveau
3
Leerweg
bol
Duur
3 jaar
Onderwijstijd per jaar
Gemiddeld 1.000 uur (lessen en stage samengenomen)
Opbouw

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen:

 • In het basisdeel oriënteer je je op de opleiding en het werkveld. Je doet basiskennis op en leert de basisvaardigheden die je nodig hebt voor het uitoefenen van je beroep. Daarnaast worden de generieke vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap aangeboden.
 • In het profieldeel ontwikkel je de specifieke kennis en vaardigheden die betrekking hebben op het profiel Pedagogisch medewerker kinderopvang.
 • De keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen kun je je eigen keuzedeel volgen.

In alle leerjaren van je opleiding loop je stage in de praktijk.

Examinering

Door examens beoordelen wij of je over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Om je diploma te behalen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • Beroepsspecifieke eisen: de kerntaken en werkprocessen die in het beroep centraal staan, moet je volgens de norm hebben behaald
 • Keuzedelen: je moet de exameneisen voor de keuzedelen hebben behaald
 • Generieke eisen: de vakken Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap moet je volgens de norm hebben behaald
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
22-08-2022
Toelatingscriteria

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen:
Een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

Beperkte toelating
nee
Aanmeld- & toelatingsprocedure

Wil je je aanmelden voor een opleiding bij het Graafschap College? Doe dat dan uiterlijk vóór 1 april via de aanmeldknop op deze pagina. Als je aan alle voorwaarden voldoet, zul je meestal worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

 

Ons streven is om je zo snel mogelijk te laten weten na jouw aanmelding, of je tot de opleiding bent toegelaten. Wanneer je het dringende advies krijgt om voor een andere opleiding te kiezen, biedt het Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het vinden van een opleiding die beter bij je past.

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Personenregister Kinderopvang

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). Bovendien moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt óók voor stagiaires. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen moet zich in dit register inschrijven. Op deze manier kan de overheid medewerkers continu screenen en wordt de veiligheid in de kinderopvang vergroot.

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.

De opleiding

In het pedagogisch werk en het onderwijs draait het om het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving, waarin kinderen/jongeren zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Of je nu op een kinderdagverblijf werkt, specifieke zorg biedt aan kinderen met een beperking of gedragsprobleem of de leraar op school ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden. Tegenwoordig worden kinderopvang en onderwijs steeds vaker aangeboden op één plek en vanuit een zelfde pedagogische visie. Denk bijvoorbeeld aan integrale kind centra (IKC) of brede scholen. Dankzij deze werkwijze kan de ontwikkeling van een kind beter gevolgd en gestimuleerd worden. Wil jij hieraan bijdragen? Kies dan voor de opleiding Pedagogisch werk en onderwijs.

Persoonlijkheid

Deze opleiding past bij jou als je sociaal en communicatief vaardig bent, verantwoordelijkheidsgevoel hebt en je goed kunt inleven. Bovendien ben je nieuwsgierig, actief, tactvol en zorgvuldig.

Competenties

Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren. Je kunt goed improviseren en het begeleiden van kinderen ligt je goed.

Lesgeld

Studenten jonger dan 18 jaar:
Studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen.

Studenten 18 jaar of ouder:
Studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld (ter indicatie: 2021-2022 €1.216,-).

Onderwijsbenodigdheden bol

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

 

Leerjaar 1
• Boeken en licenties: tussen € 390,- en € 520,-
Totaal: tussen € 390,- en € 520,-

 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: tussen € 110,- en € 275,-
Totaal: tussen € 110,- en € 275,-

 

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: € 60,- en € 70,-
Totaal: tussen € 60,- en € 70,-

 

 

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Extra activiteiten bol

Tijdens de opleiding worden extra activiteiten georganiseerd die kosten met zich meebrengen. Deze extra activiteiten zijn niet verplicht. Wanneer je niet deelneemt aan extra activiteiten tijdens schooltijd, ben je verplicht een alternatief programma te volgen. Dit alternatieve programma is gratis.

Keuzedelen

Iedere opleiding heeft basisvakken en vakken die horen bij het profiel. Daarnaast worden er keuzedelen aangeboden. Iedere opleiding bepaalt zelf wanneer je een keuzedeel kiest en volgt. Op het moment dat je een keuze maakt, krijg je ook informatie over de mogelijke kosten.

Opmerking

Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemakkelijk overstappen

Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een gezamenlijk deel. Dit betekent dat je samen met studenten van aanverwante profielen grotendeels dezelfde onderwijsinhoud volgt. Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van de profielen zoals Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) en Onderwijsassistent (niveau 4).

Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons gemakkelijk overstappen.

Graafschap College, altijd een +punt!

Persoonlijke begeleiding

Vanaf de start van je opleiding tot aan je diplomering heb je een studieloopbaanbegeleider/coach (slb’er/coach). Deze geeft je ondersteuning gericht op jouw loopbaan, bijvoorbeeld bij je beroepsontwikkeling of je persoonlijke ontwikkeling.

Internationaal

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze opleiding. Er is veel aandacht voor internationalisering. Dan leer je niet alleen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je toekomstige beroep of vervolgopleiding. Je krijgt bij ons ook de mogelijkheid om je kennis te verbreden en te verdiepen, ervaring op te doen in het buitenland door een internationale stage in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Duitsland. Ook kun je deelnemen aan studentenuitwisselingen in de Euregio (Duitsland) of studiereizen naar Londen of Berlijn.

Haal het maximale uit jezelf in het Onderwijsleercentrum (OLC)!

Het Onderwijsleercentrum is dé plek waar je het maximale uit jezelf en je studie kunt halen. Je kunt er zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Er zijn faciliteiten die het makkelijker maken om efficiënt te studeren, zoals creatieve ruimtes, een presentatie/opnameruimte, computers en een bibliotheek. Als je het nodig hebt is er begeleiding van onderwijsassistenten maar specifieke begeleiding, bijvoorbeeld van het rekenteam, is ook mogelijk.

Gerelateerde profielen