10 Goede redenen tegen wetsvoorstel Toelatingsrecht

Woensdag 7 september 2016 wordt het wetsvoorstel ‘Toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ besproken in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorkomen dat met name kwetsbare jongeren tussen wal en schip vallen. De mbo-scholen steunen het doel van de minister, maar zetten vraagtekens bij de werking van het wetsvoorstel in de praktijk.

Standpunt MBO Raad

In een gezamenlijke reactie geeft de MBO Raad aan dat scholen er alles aan doen om alle aspirant-studenten die kunnen en willen studeren een zo goed mogelijke opleiding te bieden. Leerplichtig of niet. Kwetsbare jongeren zijn gediend met maatwerk door professionals van de scholen en hun regionale samenwerkingspartners. Deze professionals kunnen het beste beoordelen hoe voorkomen kan worden dat jongeren van de radar verdwijnen of snel uitvallen in het eerste jaar.

De afgelopen jaren heeft het mbo met succes studie-uitval terug weten te dringen, via onder andere meer studiekeuzebegeleiding. Intaketeams bepalen of student een realistische kans maakt op een diploma met voldoende arbeidsmarktperspectief. Scholen voorkomen zo op voorhand teleurstellingen van ouders en studenten en vervullen daarmee hun zorgplicht. Als een student toch aan de eerste voorkeur vasthoudt, voldoet aan vooropleidingseisen, er voldoende plaats is en er geen aanvullende eisen gelden, zal de school natuurlijk de jongere plaatsen in de opleiding van de eerste voorkeur.

Medewerkers Graafschap College steunen petitie

Ook de ondernemingsraad (OR) van het Graafschap College heeft kritiek op dit wetsvoorstel toelatingsrecht en heeft een petitie online gezet met ’10 goede redenen’ om de wet op het Toelatingsrecht niet in te voeren.

“Ruim 230 medewerkers hebben binnen een dag hun steun betuigd en geven daarmee aan dat zij de invoering van het toelatingsrecht geen goede zaak vinden. Medewerkers van het Graafschap College staan voor goed onderwijs, een zorgvuldige aanmeldings- en toelatingsprocedure en een passende opvang van kwetsbare jongeren in nauwe samenwerking met betrokkenen, gemeenten en zorginstellingen. Dat werkt! Het toelatingsrecht is slechts een schijnoplossing die de professionaliteit in dit werkveld onder druk of zelf buiten spel zet.” Aldus de OR in een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW.

Meer informatie