Veelgestelde vragen over het coronavirus

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij studenten en medewerkers en relaties in de regio. We zetten de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje via www.graafschapcollege.nl/corona, het studentenportaal en medewerkersportaal.

Kun je het antwoord op je vraag hieronder niet vinden?
Dan kun je van maandag tot en met vrijdag bellen met ons telefonisch meldpunt (0314 – 353 500) dat bereikbaar is tussen 8.30 – 16.30 uur.

Laatste update: 24 februari 2021

Informatie voor studenten

Online en offline onderwijs

Wordt er online of offline onderwijs gegeven?

Sinds 16 december 2020 is er een landelijke lockdown van kracht. Dat betekent dat het onderwijs grotendeels online plaatsvindt. Alleen praktijklessen, examinering en lessen voor kwetsbare studenten en vavo-studenten vinden op locatie plaats.
Met ingang van 1 maart 2021 vindt er een versoepeling plaats. Alle mbo-studenten kunnen één dag per week naar school, dat is een aanvulling op bovengenoemde uitzonderingen op de lockdown. De extra dag op school kan verdeeld worden over meerdere dagen. Studenten worden door hun opleiding geïnformeerd over het nieuwe rooster.

Wat vindt er wél op de locaties plaats?

Tijdens de lockdown is er – op locaties –  wél ruimte voor praktijklessen, examinering, onderwijs aan studenten die speciale aandacht nodig hebben en lessen voor vavo-studenten. Met ingang van 1 maart 2021 is dus ook één dag les op school mogelijk.

Wanneer worden er weer gewoon lessen gegeven?

De versoepeling die op 1 maart ingaat, loopt tot en met 15 maart 2021. We moeten afwachten hoe het onderwijs daarna ingericht wordt.

Ik mag naar mijn leslocatie, welke regels gelden er?

Voor degenen die naar een locatie komen, gelden er enkele belangrijke richtlijnen en regels. Draag een mondkapje bij binnenkomst en in de gangen. Gebruik bij aankomst het hygiënepunt om je handen te reinigen. Houd anderhalve meter afstand. Let op de aangepaste ingangen en looproutes en volg de pijlen, ook als het wat onpraktisch is. Op ieder lokaal staat aangegeven hoeveel mensen er maximaal aanwezig mogen zijn. Kluisjes worden niet gebruikt, je kunt je jas en tas meenemen naar het lokaal.

Wat gebeurt er om de locaties veilig te kunnen openen?

We volgen de RIVM-richtlijnen en hebben oog voor alle aspecten die hier mee te maken hebben. Denk aan schoonmaak, hygiënepunten, looproutes en bewegwijzering. Ook ventilatie is een belangrijk aspect. We gebruiken ruimtes en lokalen waarvan de luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk is. Uiteraard houden we nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Kan ik met het openbaar vervoer naar school?

Tijdens de lockdown zijn er veel minder studenten op school. De start- en eindtijden van de lessen op school worden gespreid geroosterd. Daardoor wordt het openbaar vervoer minder belast. Ondanks dat vragen we je, als het kan, het openbaar vervoer te vermijden en met eigen vervoer te komen. Pak de fiets, de brommer, de auto of laat je brengen en halen. Arriva zet waar nodig op piektijden extra bussen in.

 

Studentbegeleiding

Is een ‘live’ gesprek met een (zorg)decaan mogelijk?

Zeker! Juist in deze periode kunnen we ons voorstellen dat je met vragen of problemen zit. Blijf er niet mee lopen, maar neem contact met ons op. Voor studenten die persoonlijk contact nodig hebben of hun hart willen luchten, is een gesprek met een zorgdecaan mogelijk. Zo’n gesprek kan aangevraagd worden bij de studieloopbaanbegeleider.

 

Stages

Gaan de stages (bpv) door?

Waar mogelijk en in afstemming met de bedrijven en instellingen in de regio loopt de beroepspraktijkvorming (bpv) door. Hierbij volgen wij de richtlijnen van RIVM. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf. Bpv-begeleiding zal zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden, bezoeken op locatie gaan in overleg met bedrijf en student.

Hoe zit het met de veiligheid op stage?

Voor beroepspraktijkvorming of stage gelden de richtlijnen van het ministerie: studenten hebben het recht, als ze zich grote zorgen maken, om niet deel te nemen aan bpv. In dat geval moet je je melden bij je slb’er en onderbouwen waarom de veiligheid op de bpv-plek in het geding is.

Hoe zit het met buitenlandstages?

Vanuit de landelijke afspraken voor het mbo is besloten dat alle uitgaande en binnenkomende, internationale activiteiten voor studenten tot nader order niet doorgaan. Wij volgen de landelijke richtlijnen. Mochten er in de tussentijd wijzigingen komen, dan zullen wij die volgen.

Gaan bijeenkomsten, evenementen en (buitenlandse) excursies door?

Nee, alle grote evenementen zijn vooralsnog tot nader order stopgezet. Ook alle buitenlandse activiteiten (uitwisselingen, excursies etc.) zijn uitgesteld.

 

Examens voor het mbo

Gaan mijn examens gewoon door?

Met vragen over examinering in coronatijd kun je terecht bij je eigen studieloopbaanbegeleider of bij het examenbureau van jouw sector.

No-show bij examen

We doen er alles aan om zoveel mogelijk examens af te nemen bij studenten die nog dit jaar kunnen diplomeren. Helaas komt het voor dat studenten – zonder opgaaf van redenen – niet verschijnen bij een examen. We vragen je met klem je af te melden als je echt niet deel kunt nemen aan een examen, zodat iemand anders gebruik kan maken van zo’n ‘kostbare plek’. Meld je je niet af, dan word je ‘achteraan in de rij’ geplaatst.

 

Ziekmelding bij coronabesmetting

Wat moet ik doen bij gezondheidsklachten die op corona lijken?

Het Graafschap College verzoekt iedereen om de eigen gezondheid goed in de gaten te houden. Bij klachten (verkouden, keelpijn, koorts) blijf je thuis, ook bij twijfel! Laat je testen en volg de richtlijnen van de GGD. De GGD geeft aan óf en hoelang een geteste persoon (en eventueel huisgenoten) thuis moet blijven.

Wat als er sprake is van een besmetting bij mij (of iemand in mijn directe omgeving)?

Mocht er sprake zijn van een besmetting met het coronavirus bij jezelf of moet je vanwege een besmetting bij jezelf of bij iemand in jouw omgeving in quarantaine, geef dat ​dan expliciet door aan je slb’er. Die staat in verbinding met onze veiligheidscoördinator. Hij heeft deze informatie nodig zodat hij voor het gehele Graafschap College de juiste acties en noodzakelijke maatregelen kan (laten) treffen.

Hoe handelt het Graafschap College bij een besmetting?

Het Graafschap College zal bij een eventuele besmetting, in overleg met de GGD, de studenten, hun ouders, het stagebedrijf en medewerkers (laten) informeren. Dat doen we zorgvuldig en feitelijk, inclusief richtlijnen over hoe te handelen.

Ik ben ziek maar heb geen coronaklachten, moet ik dat toch melden?

Als je ziek bent zonder coronagerelateerde klachten, meld je dit via de normale manier, zowel op school als bij je stagebedrijf. Dus ook als je online lessen volgt, meld je je ziek via de button ‘ziek en beter melden’ op het studentenportaal.

 

Praktische vragen

Waar kan ik als student terecht met vragen of meldingen over het coronavirus in relatie tot onderwijsactiviteiten?

Als je vragen hebt over je onderwijsactiviteiten in relatie tot het coronavirus, dan kun je deze stellen bij je studieloopbaanbegeleider.

Wat als de situatie verandert?

Het Graafschap College informeert daarover via deze website en de interne portalen. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben contact met de GGD voor advies en actuele informatie in onze regio.

 

Algemene vragen over het coronavirus

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen?

Houd anderhalve meter afstand. Draag in openbare ruimtes een mondkapje. Schud geen handen meer en was regelmatig je handen volgens deze video instructie. Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Waar vind ik betrouwbare informatie over het coronavirus?

De meest actuele informatie vind je op de site van RIVM.
RIVM verstrekt online informatie via:
RIVM, actuele informatie over coronavirus
RIVM, vragen en antwoorden coronavirus

De rijksoverheid heeft een landelijk telefoonnummer geopend 0800-1351 voor alle vragen of bezoek de website: Rijksoverheid, veelgestelde vragen voor het mbo