Veelgestelde vragen over het coronavirus

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij studenten en medewerkers en relaties in de regio. We zetten de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje via www.graafschapcollege.nl/corona, het studentenportaal en medewerkersportaal.

Kun je het antwoord op je vraag hieronder niet vinden?
Dan kun je van maandag tot en met vrijdag bellen met ons telefonisch meldpunt (0314 – 353 500) dat bereikbaar is tussen 8.30 – 16.30 uur.

Laatste update: 11 september

Informatie voor studenten

Lessen online en op locatie

Worden er weer gewoon lessen gegeven?

Vanaf het begin van het schooljaar start de zogenaamde ‘basisplusfase’. Hierdoor zijn lessen in praktijklokalen op onze locaties op beperkte schaal mogelijk, bijvoorbeeld voor onderwijs in praktijksituaties. Wellicht wat spannend, maar we zijn goed voorbereid. Nog niet alle onderwijs wordt weer op locatie aangeboden. Waar mogelijk wordt nog met lessen op afstand gewerkt. Houd het studentenportaal en de instructies van de docenten goed in de gaten voor eventuele instructiefilms over online onderwijs.

Hoe zit het met lokaalwisseling en pauzes?

Ga direct naar je lokaal, wacht niet in de hal of gangen op elkaar. In principe worden lessen op locatie geclusterd in drie (les)uren, verspreid over de dag. De lessen worden zoveel mogelijk geroosterd in één lokaal waar bij de docenten in principe wisselen. Wissel je van lokaal, was of desinfecteer je handen een keer extra. De catering is beperkt geopend en de kantines zijn dicht. Neem zelf wat te eten en drinken mee. Je luncht in je klaslokaal.

Ik mag weer naar mijn leslocatie, welke regels gelden er?

Voor degenen die naar een locatie komen, gelden er enkele belangrijke richtlijnen en regels. Gebruik bij aankomst het hygiënepunt om je handen te reinigen. Let op de aangepaste ingangen en looproutes en volg de pijlen, ook als het wat onpraktisch is. Op ieder lokaal staat aangegeven hoeveel mensen er maximaal aanwezig mogen zijn. Kluisjes worden niet gebruikt, je kunt je jas en tas meenemen naar het lokaal.

Wat gebeurt er om de locaties veilig te kunnen openen?

We volgen de RIVM-richtlijnen en hebben oog voor alle aspecten die hier mee te maken hebben. Denk aan schoonmaak, hygiënepunten, looproutes en bewegwijzering. Ook ventilatie is een belangrijk aspect. We gebruiken ruimtes en lokalen waarvan de luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk is. Uiteraard houden we nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Kan ik weer met openbaar vervoer naar school?

In de ‘basisplusfase’ zijn de start- en eindtijden van de lessen op school gespreid geroosterd. Daardoor wordt het openbaar vervoer minder belast. Ondanks dat vragen we je, als het kan, het openbaar vervoer te vermijden en met eigen vervoer te komen. Pak de fiets, de brommer, de auto of laat je brengen en halen. Arriva zet waar nodig op piektijden extra bussen in.

 

Studentbegeleiding

Is een ‘live’ gesprek met een (zorg)decaan mogelijk?

Zeker! Juist in deze periode kunnen we ons voorstellen dat je met vragen of problemen zit. Blijf er niet mee lopen, maar neem contact met ons op. Voor studenten die persoonlijk contact nodig hebben of hun hart willen luchten, is een gesprek (op 1,5 meter) met een zorgdecaan mogelijk. Zo’n gesprek kan aangevraagd worden bij de studieloopbaanbegeleider.

 

Stages

Gaan de stages (bpv) door?

Waar mogelijk en in afstemming met de bedrijven en instellingen in de regio loopt de beroepspraktijkvorming (bpv) door. Hierbij volgen wij de richtlijnen van RIVM. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf. Bpv-begeleiding zal zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden, bezoeken op locatie gaan in overleg met bedrijf en student.

Hoe zit het met de veiligheid op stage?

Voor beroepspraktijkvorming of stage geldt vanaf 23 maart de richtlijn van het ministerie: studenten hebben het recht, als ze zich grote zorgen maken, om niet deel te nemen aan bpv. In dat geval moet je je melden bij je slb’er en onderbouwen waarom de veiligheid op de bpv-plek in het geding is.

Hoe zit het met buitenlandstages?

Vanuit de landelijke afspraken voor het mbo is besloten dat alle uitgaande en binnenkomende, internationale activiteiten voor studenten tot 1 januari 2021 niet doorgaan. Wij volgen de landelijke richtlijnen. Mochten er in de tussentijd wijzigingen komen, dan zullen wij die volgen.

Gaan bijeenkomsten, evenementen en (buitenlandse) excursies door?

Nee, alle grote evenementen zijn vooralsnog tot nader order stopgezet. Alle buitenlandse activiteiten (uitwisselingen, excursies etc.) worden tot in ieder geval 1 januari 2021 uitgesteld. Sommige studenten hebben te maken met een verplichte buitenlandstage op basis van hun kwalificatiedossier. We kijken of het mogelijk is om op basis van maatwerk een uitzondering te maken in de komende periode.

 

Examens voor het mbo

Welke afspraken en regels gelden er nu voor de mbo-examens?

De volgende richtlijnen zijn sinds 6 april het uitgangspunt bij het Graafschap College en blijven gelden tenzij er vanuit het kabinet, de MBO Raad en/of het ministerie andere aanwijzingen komen.

 • We geven bij het examineren voorrang aan studenten die dit kalenderjaar (2020) kunnen diplomeren. Dit doen we omdat zij de minste tijd hebben om eventuele vertraging op een andere manier in te halen.
 • Uiterlijk 24 april krijgen alle studenten die voor 31-12-2020 examineren (per leerjaar) een aangepaste examenplanning. Hierin geven we aan welke examens voor jou doorgang kunnen vinden met een bijbehorende planning.
 • Als er ruimte is voor andere studenten om te examineren dan zullen we dat zo goed mogelijk organiseren. We zullen je daarover tijdig – zodat je je goed kunt voorbereiden – informeren.
 • Voor die examens die normaliter in onze eigen gebouwen worden afgenomen, worden nu speciale ruimtes ingericht om, binnen de richtlijnen van het RIVM (vooral de afstand van 1,5 meter is daarbij belangrijk), examens af te kunnen nemen. Twijfel je over de veiligheid voor je gezondheid, dan kun je de keus maken om thuis te blijven.
 • Rekenen examineren we niet in deze periode waarin de bijzondere richtlijnen als gevolg van corona gelden. Dit heeft geen consequenties voor je diplomering.
 • Keuzedelen examineren we ook niet, tenzij er een bijzondere regel geldt. Als je geen examen doet, heeft dit geen consequenties voor je diplomering. Als je gekozen Keuzedeel heel belangrijk is voor je opleiding, dan wordt daarop een uitzondering gemaakt en dat wordt door het Graafschap College bepaald.
 • Voor examinering in de beroepspraktijkvorming (bpv) gelden de normale regels, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. Dit geldt natuurlijk alleen als je momenteel een bpv-plek hebt en de bpv-organisatie dit kan begeleiden.
 • Kun je, door de coronacrisis, geen stage lopen dan zoekt het onderwijsteam naar oplossingen voor het behalen van de leerdoelen van de bpv. Dat is niet eenvoudig en zeker niet standaard. De oplossingen worden daarom voor iedere student individueel bepaald. Als de leerdoelen, ondanks aanvullende maatregelen, niet behaald kunnen worden, dan kan besloten worden om de stage/diplomering uit te stellen. Echter, we doen er alles aan om het vervolg naar werk, een volgend niveau of een vervolgstudie goed te laten verlopen, ook als de examinering t.b.v. diplomering misschien niet helemaal is afgerond.
 • Examenstukken die je normaal schriftelijk zou inleveren, kunnen nu digitaal worden ingeleverd. Eventuele uitzonderingen daarop worden door je opleiding gecommuniceerd.
 • Mondelinge, digitale examinering is mogelijk. Als dit zinvol is dan zullen dit inplannen.
 • Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van je opleiding op een andere manier worden geëxamineerd. Of dit het geval is, en zo ja hoe, is afhankelijk van de opleiding. We zullen, zodra hierover iets bekend is, je tijdig informeren.
 • Externe landelijke examens en proeven gaan door, mits ze uitgevoerd kunnen worden binnen de richtlijnen van het RIVM en er plek beschikbaar is.

We zijn ons ervan bewust dat er waarschijnlijk nog heel veel vragen zijn en nog lang niet alles duidelijk is. Hoe alles precies uitpakt, verschilt per opleiding. We vragen studenten hun e-mail scherp in de gaten te houden en zich te wenden tot hun studieloopbaanbegeleider met vragen.

No-show bij examen

We doen er alles aan om zoveel mogelijk examens af te nemen bij studenten die nog dit jaar kunnen diplomeren. Helaas komt het voor dat studenten – zonder opgaaf van redenen – niet verschijnen bij een examen. We vragen je met klem je af te melden als je echt niet deel kunt nemen aan een examen, zodat iemand anders gebruik kan maken van zo’n ‘kostbare plek’. Meld je je niet af, dan word je ‘achteraan in de rij’ geplaatst.

 

Ziekmelding bij coronabesmetting

Wat moet ik doen bij gezondheidsklachten die op corona lijken?

Het Graafschap College verzoekt iedereen om de eigen gezondheid goed in de gaten te houden. Bij klachten (verkouden, keelpijn, koorts) blijf je thuis, ook bij twijfel! Laat je indien mogelijk testen en volg de richtlijnen van de GGD. De GGD geeft aan óf en hoelang een geteste persoon (en eventueel huisgenoten) thuis moet blijven.

Wat als er sprake is van een besmetting bij mij (of iemand in mijn directe omgeving)?

Mocht er sprake zijn van een besmetting met het coronavirus bij jezelf of moet je vanwege een besmetting bij jezelf of bij iemand in jouw omgeving in quarantaine, geef dat ​dan expliciet door aan je slb’er. Die staat in verbinding met onze veiligheidscoördinator. Hij heeft deze informatie nodig zodat hij voor het gehele Graafschap College de juiste acties en noodzakelijke maatregelen kan (laten) treffen.

Hoe handelt het Graafschap College bij een besmetting?

Het Graafschap College zal bij een eventuele besmetting, in overleg met de GGD, de studenten, hun ouders, het stagebedrijf en medewerkers (laten) informeren. Dat doen we zorgvuldig en feitelijk, inclusief richtlijnen over hoe te handelen.

Ik ben ziek maar heb geen coronaklachten, moet ik dat toch melden?

Als je ziek bent zonder coronagerelateerde klachten, meld je dit via de normale manier, zowel op school als bij je stagebedrijf. Dus ook als je online lessen volgt, meld je je ziek via de button ‘ziek en beter melden’ op het studentenportaal.

 

Praktische vragen

Waar kan ik als student terecht met vragen of meldingen over het coronavirus in relatie tot onderwijsactiviteiten?

Als je vragen hebt over je onderwijsactiviteiten in relatie tot het coronavirus, dan kun je deze stellen bij je studieloopbaanbegeleider.

Wat als de situatie verandert?

Het Graafschap College informeert daarover via deze website en de interne portalen. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben contact met de GGD voor advies en actuele informatie in onze regio.

 

Algemene vragen over het coronavirus

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf nemen?

Houd anderhalve meter afstand. Schud geen handen meer en was regelmatig je handen volgens deze video instructie. Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Waar vind ik betrouwbare informatie over het coronavirus?

De meest actuele informatie vind je op de site van RIVM.
RIVM verstrekt online informatie via:
RIVM, actuele informatie over coronavirus
RIVM, vragen en antwoorden coronavirus

De rijksoverheid heeft een landelijk telefoonnummer geopend 0800-1351 voor alle vragen of bezoek de website: Rijksoverheid, veelgestelde vragen voor het mbo