Coronavirus

Update 24 november, 17:00 uur

Onderwijs op de eerste plaats

Ons uitgangspunt is dat we er alles aan doen om het onderwijs door te laten gaan en de locaties open te houden; onderwijs komt op de eerste plaats.   
  
Bijeenkomsten en evenementen  
Niet-essentiële bijeenkomsten, bijvoorbeeld ouderavonden, 10-minutengesprekken, teambijeenkomsten of evenementen met externen, behoren niet tot het primaire proces en zullen daarom niet fysiek maar digitaal plaats moeten vinden of verplaatst dienen te worden.  
  
Thuiswerken  
Alleen medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs, werken op locatie, anders werken ze vanuit huis.   
 
Geactualiseerde beslisboom 
Er is een beslisboom beschikbaar die goed inzicht geeft in wat te doen in verschillende situaties. Dit is de actuele versie: beslisboom, versie 23 november. In deze beslisboom blijf je, als je in nauw contact bent geweest met een positief getest persoon, thuis en laat je je na 5 dagen testen. Het maakt niet uit of je beschermd of niet beschermd bent. 
 
Besmettingen in klas of team  
Bij twee of meer besmette studenten in een klas, schakelt de klas over op online onderwijs. Bij besmettingen in een team hangt het overschakelen af van de duur en de nabijheid van het contact van de besmette persoon/personen met andere teamleden.   
 
1,5 meter afstand 
Met ingang van vandaag heeft het kabinet de 1,5 meter afstand weer verplicht gesteld. Het onderwijs is daarop een uitzondering. Wij handhaven echter de 1,5 meter afstand voor medewerkers, dat betekent 1,5 meter afstand voor medewerkers onderling én 1,5 meter afstand ten opzichte van studenten. Voor studenten onderling geldt de 1,5 meter afstand dus niet. 
 
Internationale stages en activiteiten 
Met betrekking tot internationale stages en activiteiten zijn we terughoudend. Alleen stages die voor het curriculum noodzakelijk zijn en niet in Nederland kunnen worden uitgevoerd, zijn mogelijk. Daarbij gaat de voorkeur uit naar individuele stages en geen grote groepen. Alle internationale stages en activiteiten die als ‘extra’ gezien kunnen worden, dienen te worden uitgesteld. 

—————————————————————————————————————————

Update 3 november, 17:00 uur

Mondkapjes vanaf maandag 8 november weer verplicht

De situatie met betrekking tot corona is zorgelijk. In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet herinvoering van een aantal maatregelen aangekondigd. Enkele daarvan hebben ook gevolgen voor het mbo-onderwijs.

Mondkapjes verplicht 
Met ingang van zaterdag 6 november wordt het mondkapje weer verplicht. Dat betekent dat iedereen vanaf maandag 8 november op onze locaties een mondkapje draagt in de gangen en in de kantines. Tijdens het eten en drinken in de kantine kan het mondkapje even af. In de lokalen en op werkplekken is een mondkapje niet nodig.
Uitzondering: er worden wél mondkapjes gedragen in het lokaal wanneer de beroepspraktijk, waar mondkapjes verplicht zijn, wordt nagebootst. Bijvoorbeeld: bij de kappersopleiding worden mondkapjes gedragen tijdens de praktijklessen.

Rechts houden
Er worden voorlopig geen verplichte looproutes ingesteld in onze gebouwen, maar we adviseren iedereen om elkaar de ruimte te geven en in de gangen en trappenhuizen zoveel mogelijk rechts te houden.

Hygiënemaatregelen
Denk (weer) aan de basishygiënemaatregelen: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.

Test jezelf twee keer per week 
We raden iedereen aan om zich twee keer per week zelf te testen, juist wanneer je géén klachten hebt en ook al ben je gevaccineerd. Is de uitslag van de zelftest positief, laat je dan bij de GGD testen. Zelftesten zijn gratis aan te vragen via de landelijke portaal: www.zelftestonderwijs.nl. Er is ook een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie. Gratis af te halen.

Meld besmettingen 
We vragen iedereen om besmettingen te blijven melden. Studenten bij hun slb’er, medewerkers bij hun leidinggevende.

—————————————————————————————————————————

Update 23 september, 17:00 uur

Scenario Optimaal van kracht

Zowel landelijk als binnen het onderwijs worden de coronamaatregelen verder afgebouwd. De 1,5 meter afstand vervalt en vanaf volgende week zijn ook op scholen mondkapjes en looproutes niet meer verplicht. Vanaf maandag 27 september is het scenario Optimaal van kracht. In dit scenario is vrijwel alles weer normaal.

Basisregels
Het is belangrijk dat iedereen de basisregels in acht blijft nemen: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.

Ventilatie
De ventilatiemogelijkheden zijn op iedere locatie verschillend. De technische dienst kiest per locatie de meest optimale instelling waarbij veiligheid vóór comfort gaat. Daarnaast blijft frisse lucht belangrijk, we adviseren daarom – indien mogelijk – ramen en deuren regelmatig tegen elkaar open te zetten.

Prikken zonder afspraak op Julianaplein
Op dinsdag 5 oktober en donderdag 28 oktober is prikken zonder afspraak mogelijk op locatie Julianaplein. Studenten, medewerkers en buurtbewoners kunnen er terecht voor een vaccinatie, maar ook met vragen en voor meer informatie, bijvoorbeeld bij twijfel over vaccineren. Via diverse kanalen wordt hier ruchtbaarheid aan gegeven. Lees meer over de vaccinatietour van de GGD door de regio.

————————————————————————————————————————————-

Update 17 augustus, 17:00 uur

Studiejaar 2021-2022 start met fysiek onderwijs op locatie

In de persconferentie van 13 augustus jl. heeft het kabinet aangegeven dat het veilig en verantwoord is om de 1,5 meter afstand los te laten in het mbo. Daar zijn we blij mee. Om een en ander veilig te organiseren, zijn er wel voorwaarden gesteld. Die lees je hier.

Hygiëne en ventilatie
De basishygiënemaatregelen blijven van kracht: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Er gelden nog steeds quarantainemaatregelen bij een besmetting, ook voor gevaccineerden.
Ook wat ventilatie betreft blijven de richtlijnen ongewijzigd: in alle klaslokalen, praktijklokalen, teamkamers en kantoren worden ieder uur en bij iedere klaswissel de ramen en deuren 5 minuten tegen elkaar open gezet. De ventilatiesystemen zijn nog steeds ingesteld op maximale frisse lucht (en geen recirculatie).

Mondkapjes en looproutes
Het dragen van een mondkapje in de gangen is verplicht. In de lokalen en werkruimtes kan het mondkapje af, met uitzondering van praktijklessen waarbij brancheprotocollen mondkapjes verplicht stellen. Alleen op een zitplaats in de kantine kan het mondkapje tijdens eten en drinken af. De looproutes in de gangen blijven gehandhaafd om zo het onderlinge contact te beperken. Dat kan éénrichtingsverkeer betekenen; soms lastig, maar wel noodzakelijk.

Maximale groepsgrootte
De maximale groepsgrootte voor studentgerelateerde bijeenkomsten is vastgesteld op 75 personen, exclusief docenten en begeleiders. Daarbij hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht genomen te worden.

Kantine en catering
De kantines worden, indien van toepassing, ingericht met maximaal 75 zitplaatsen. Verder is de kantine een  ‘doorlooplocaties’, je kunt er dus niet blijven staan. De catering is volledig geopend en het dragen van een mondkapje is daar verplicht. Zoek voor het eten en drinken een zitplaats in de kantine of, bij mooi weer, buiten.

Openbaar vervoer en roostering
Het Graafschap College heeft goede contacten met het openbaar vervoer. Arriva zet al extra bussen in en zij kunnen, indien nodig, nog meer bussen inzetten. Onze roostermakers proberen de lessen zoveel mogelijk te spreiden over de dag en over de week.

Zelftesten
Zelftesten zijn bedoeld om besmettingen snel op te sporen en verspreiding van het virus te verminderen. Zelftesten is niet verplicht, maar we raden studenten en medewerkers aan om zich twee keer per week zelf te testen, juist wanneer je géén klachten hebt en ook al ben je gevaccineerd. Is de uitslag van de zelftest positief, laat je dan bij de GGD testen. Zelftesten zijn voor studenten en medewerkers (weer) gratis aan te vragen via de landelijke portal: www.zelftestonderwijs.nl. De testen worden op je thuisadres geleverd. Er is ook een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie, voor jezelf of voor een groep die zich wil testen, bijvoorbeeld vóór een activiteit.

Vaccinatie
Wij zijn van mening dat vaccinatie bijdraagt aan het terugdringen van het coronavirus waardoor onderwijs op locatie weer mogelijk is. We adviseren daarom zowel studenten als medewerkers om zich (alsnog) te laten vaccineren; zo bescherm je jezelf en elkaar. Tegelijkertijd benadrukken we dat vaccineren een vrijwillige, individuele keuze is. Vaccineren kan via www.coronatest.nl. Op www.prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je snel een vaccinatie kunt krijgen zonder afspraak. Daarnaast zijn we in gesprek met de GGD over mogelijkheden tot vaccinatie op onze eigen locaties.

————————————————————————————————————————————-

Het Graafschap College volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en voor onze regio die van de GGD. Ook binnen het Graafschap College worden er maatregelen genomen. Voor actuele informatie is deze  speciale pagina ingericht.

Voor veelgestelde vragen over de maatregelen van het Graafschap College, klik hier.

Voor veelgestelde vragen over het mbo door de overheid, klik hier.