Coronavirus

Update 3 juni, 14:00 uur

Zelftesten nu ook voor mbo beschikbaar

Vorige week zijn er weer versoepelingen door het kabinet aangekondigd. We blijven echter voorzichtig, want we willen geen risico’s nemen met de finish – en de zomervakantie – in zicht.

Diploma-uitreikingen kunnen plaatsvinden met een maximale groepsgrootte van 30 personen. Het is niet mogelijk om met grote groepen studenten het schooljaar af te sluiten; de klasgrootte van 15 studenten is het maximum.

Zelftesten
Veel mensen, zeker jongeren, hebben geen of weinig last van een coronabesmetting, maar kunnen wel ongemerkt anderen besmetten. Daarom verstrekt de overheid gratis zelftesten om zo besmettingen snel op te sporen en verspreiding van het virus tegen te gaan. Het zelftesten is vrijwillig, je hoeft geen negatieve testuitslag te laten zien om les te kunnen volgen of geven, maar we raden iedereen aan om zich twee keer per week te testen. Let op: de zelftest is geen vervanging van de PCR-test die de GGD afneemt.

Geen klachten, juist dan zelftesten
Zelftesten zijn bedoeld voor mensen die geen klachten hebben. Heb je wél klachten, blijf dan thuis en laat je testen bij de GGD. Is de uitslag van de zelftest positief, ook dan moet je je laten testen bij de GGD. De zelftest is anders dan de test bij de GGD. Het wattenstaafje hoeft niet zo diep de neus in en de uitslag is al af te lezen na 15 à 30 minuten. Daardoor is de zelftest makkelijk in gebruik.

Vraag ze aan
Vanaf vandaag zijn de testen voor alle studenten en medewerkers gratis aan te vragen via de landelijke portal: www.zelftestonderwijs.nl Daar vind je ook informatie over (het gebruik van) de zelftest. De testen worden op het thuisadres geleverd.

————————————————————————————————————————————-

Update 25 maart, 17:00 uur

Situatie voor mbo ongewijzigd, regels blijven belangrijk

In de persconferentie van afgelopen dinsdag werden er geen aanscherpingen of versoepelingen voor het mbo afgekondigd; de situatie voor het Graafschap College blijft dus ongewijzigd.

Houd je aan de regels
Vanwege het oplopend aantal besmettingen in Nederland, dus ook in onze regio, blijven we hameren op de coronamaatregelen. Houd je aan de 1,5 meter afstand, ook in de lokalen, let op de maximale groepsgrootte en blijf ventileren. Blijf regelmatig handen wassen en gebruik de hygiënepunten, neem de looproutes en draag een mondkapje in de gangen.

Voorzorgsmaatregelen
Sinds begin maart kunnen studenten weer één dag per week naar school. Voorwaarde is wel dat de héle klas overstapt op online onderwijs zodra er één besmetting gemeld is. Dit doen we om verdere besmettingen te voorkomen en dat werkt. Deze voorzorgsmaatregel zorgt ervoor dat we de situatie onder controle kunnen houden. We doen in dit kader ook een dringend beroep op zowel docenten als studenten: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

————————————————————————————————————————————-

Update 24 februari, 14:00 uur

Onderwijs op locatie – deels – weer mogelijk

Tijdens de persconferentie van gisteravond is een aantal versoepelingen aangekondigd, ook voor het mbo. Er zijn weer mogelijkheden voor onderwijs op locatie, dat betekent een stap in de richting van de basisplusfase voor docenten en studenten. Thuiswerken blijft verder de norm, met uitzondering van kritische bedrijfsprocessen.

Onderwijs op locatie
Met ingang van maandag 1 maart kunnen alle mbo-studenten één dag per week naar school. Dat betekent een aanvulling op dat wat we al deden, namelijk: praktijklessen, examinering en lessen voor kwetsbare studenten en vavo-studenten op locatie. De extra dag op school kan verdeeld worden over meerdere dagen.

Roosters
Op dit moment werken de locatieverantwoordelijken en roostermakers aan het inplannen van de fysieke lessen, waarbij gezorgd wordt voor een maximale spreiding over de week en in de gebouwen. Spreiding is ook van belang vanwege het openbaar vervoer. Studenten en docenten krijgen van hun opleiding bericht over het nieuwe rooster.

Veiligheid
Iedere locatie wordt opnieuw onder de loep genomen en alle coronamaatregelen worden gecheckt. Mocht er sprake zijn van één besmetting in een klas, dan moet de hele klas en de docent in quarantaine en stappen we voor die klas over op online onderwijs.

Avondklok
Vanaf woensdag 3 maart geldt een uitzondering op de avondklok voor praktijklessen en voor vavo-studenten die lessen volgen ter voorbereiding op het examen. Medewerkers die om die reden moeten werken, moeten dat aan kunnen tonen door middel van een Eigen verklaring én een Werkgeversverklaring. Ook studenten moeten een Eigen verklaring bij zich hebben én een verklaring vanuit school. Aan die ‘schoolverklaring’ wordt nog gewerkt.

Houd je aan de coronamaatregelen
De versoepelingen zijn alleen mogelijk onder voorwaarde dat de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt. Houd je aan de maximale groepsgrootte in een ruimte en blijf ventileren. Let ook op hygiëne, looproutes en het dragen van een mondkapje. Blijf thuis met coronaklachten en laat je testen.

————————————————————————————————————————————-

Update 22 januari, 10:00 uur

Gevolgen avondklok voor avondactiviteiten

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, die geldt tot en met 9 februari. Het is de bedoeling dat iedereen van 21.00 tot 04.30 uur binnen blijft. Dit heeft ook gevolgen voor het Graafschap College.

Praktijklessen
Met ingang van maandag 25 januari stoppen we met praktijklessen om 20.00 uur, een uur voordat de avondklok ingaat. Zo hebben studenten en medewerkers voldoende tijd om thuis te komen en kunnen de panden tijdig afgesloten worden. Voor medewerkers en studenten die gebruikmaken van het openbaar vervoer, is het wellicht nodig de les eerder te verlaten om op tijd thuis te kunnen zijn.

Examens
Een uitzondering op de avondklok zijn examens. Vanwege een examen mag je ook na 21.00 uur op straat zijn. Zowel medewerkers als studenten dienen dan wel een verklaring te kunnen tonen. We onderzoeken nog hoe we zo’n verklaring af kunnen geven.

Eigen verklaring en Werkgeversverklaring avondklok
Als het noodzakelijk is dat je tijdens de avondklok buiten bent, dan dien je een ‘Eigen verklaring avondklok’ bij je te hebben. De overheid stelt op haar website formulieren beschikbaar. Medewerkers hebben, wanneer het gaat om avondwerkzaamheden voor het Graafschap College, ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig.

Aanmelddatum 1 mei
Op verzoek van de MBO Raad heeft het ministerie van OCW de aanmelddatum voor aankomend mbo-studenten uitgesteld tot 1 mei. De jaarlijkse aanmelding van 1 april wordt dus met een maand uitgesteld om aankomend studenten meer tijd te geven om zich te oriënteren en tot een goede studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet. Een en ander wordt binnenkort aangepast op deze website.

————————————————————————————————————————————-

Update 13 januari, 10:00 uur

Lockdown verlengd en ‘Onze aanpak’ voor studenten

In de persconferentie van 12 januari heeft het kabinet bekendgemaakt dat de lockdown nog minimaal drie weken van kracht blijft. Dat betekent dat het onderwijs tot en met 9 februari doorgaat op de huidige manier. Er zijn geen strengere maatregelen voor het onderwijs afgekondigd.

‘Onze aanpak’ voor studenten
Voor het onderwijs en de begeleiding van onze studenten hebben we, voor het komende halfjaar, een aantal uitgangspunten geformuleerd. We zorgen voor duidelijkheid over het rooster en de verhouding tussen online en offline onderwijs. We bieden extra lessen rekenen, Nederlands en Engels en lessen om te ‘leren leren’. Juist ‘digitaal leren’ vraagt soms extra uitleg.

Studie en studievoortgang
Er is extra aandacht voor de studie en studievoortgang van de studenten. Iedere student gaat nog voor de voorjaarsvakantie met zijn/haar slb’er in gesprek daarover. Ook zijn er mogelijkheden voor extra begeleiding voor studenten die niet lekker in hun vel zitten. Daarnaast stimuleren we, waar mogelijk, onderlinge ontmoeting en vitaliteit.

Ondersteuning
Studenten die op welke manier dan ook ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met hun studieloopbaanbegeleider. Hij/zij stuurt de student door naar de decaan, die op zijn/haar beurt zorgt dat de student bij het Loopbaanplein terecht kan. Lukt het niet via de slb’er of decaan, dan kunnen studenten rechtstreeks contact opnemen met het Loopbaanplein, via e-mail: loopbaanplein@graafschapcollege.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————-

Update 15 december, 13:00 uur

Vanwege lockdown grotendeels online onderwijs

Het kabinet heeft gisteren vergaande maatregelen aangekondigd in de strijd tegen corona. Dat betekent voor het Graafschap College dat we grotendeels overschakelen op online onderwijs.

Er is wel ruimte voor praktijklessen, examinering en onderwijs aan studenten die speciale aandacht nodig hebben. We gaan dus terug naar de basisfase die vorig studiejaar ook van kracht was. Voor het onderwijs gelden de maatregelen van het kabinet tot en met 17 januari.

Zo veel mogelijk online
Vanaf woensdag 16 december vinden er – met uitzondering van praktijkonderwijs en examinering – tot en met 17 januari geen fysieke lessen meer plaats op onze locaties. Hoe snel er overgeschakeld kan worden naar online onderwijs verschilt per sector en per opleiding. Daarom informeren de opleidingsteams zelf de studenten over wanneer welk deel van het onderwijs online van start gaat en hoe het eruit gaat zien. Ook communiceren de opleidingsteams zelf over eventuele gevolgen van stages die niet door kunnen gaan.

De locaties blijven geopend, maar uiteraard blijven de anderhalve meter afstand, het dragen van mondkapjes en de overige maatregelen op alle locaties van kracht.

Thuiswerken
Voor alle medewerkers blijft thuiswerken de norm. Alleen voor onderwijsactiviteiten, contact met studenten of kritische bedrijfsvoering is aanwezigheid op de locaties mogelijk.

————————————————————————————————————————————-

Update 13 november, 11:00 uur

Ventilatie, frisse lucht en hygiëne

We zijn blij dat het aantal positieve besmettingen terugloopt, niet alleen landelijk maar ook in onze regio. Maar we zijn er nog niet, dus we blijven alert op hygiëne, 1,5 meter afstand, looproutes, maximale groepsgroottes en mondkapjes. Ook ventilatie is een onderdeel van de maatregelen.

Ventilatie
Technisch adviesbureau Willems heeft onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit en heeft geconcludeerd dat de meeste locaties op orde zijn. Zeker gezien het feit dat de groepsgrootte in iedere ruimte gemaximeerd is en er beter geventileerd wordt. Bij enkele lokalen wordt verder onderzocht of de luchtkwaliteit nog verbeterd kan worden. Als dat niet voldoende helpt, kan besloten worden het lokaal niet meer in te roosteren.

Frisse lucht
Frisse lucht blijft het belangrijkst. Daarom geldt voor alle klaslokalen, praktijklokalen, teamkamers en kantoren: iedere uur en bij iedere klaswissel 5 minuten ventileren. Dat wil zeggen, alle ramen en deuren tegen elkaar open zetten. Bij koud weer is dit minder comfortabel dus wij adviseren studenten en medewerkers zich warm aan te kleden. Zie ook onderstaande ‘Checklist ventileren’ die in alle ruimtes opgehangen wordt.

​​​​​​​Schoonmaak
Misschien ten overvloede, maar in alle lokalen en kantoren zijn schoonmaakmiddelen, zoals desinfecterende sprays en handdoekjes, beschikbaar. Gebruik deze om werkplekken, toetsenborden machines en apparatuur regelmatig schoon te maken.

————————————————————————————————————————————-

Update 4 november, 13:00 uur

Locaties blijven open, maatregelen blijven van kracht

De tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown heeft geen gevolgen voor het onderwijs op onze locaties, maar wel voor stages bij sommige bedrijven en instellingen. We zijn blij dat de locaties open kunnen blijven vanwege het live contact tussen docenten en studenten. Voor de studenten die nu geen stage kunnen lopen, wordt in de onderwijsteams naar alternatieven gezocht.   

Maatregelen blijven van kracht
De maatregelen die we genomen hebben, blijven onverminderd van kracht: let op hygiëne, houd 1,5 meter afstand, volg de looproutes, denk aan de maximale groepsgrootte in een lokaal en draag overal een mondkapje, behalve in de lokalen of op een werkplek. Blijf thuis met coronaklachten en laat je testen. Deze maatregelen gelden voor iedereen, voor zowel studenten als medewerkers.

Mondkapjes
De mondkapjes worden goed gedragen, daar zijn we blij om. Er is wel één aandachtpunt: na een les wordt nog weleens vergeten het mondkapje op te zetten en dan loopt een hele klas zonder mondkapje de gang in. We doen een beroep op iedereen om het mondkapje vooral te dragen!

Bijeenkomsten met externen
Het uitgangspunt voor bijeenkomsten met externen blijft gehandhaafd: geen of zo min mogelijk. Er wordt altijd naar alternatieven gezocht. Als een bijeenkomst toch noodzakelijk is, dan geldt een maximum van 15 mensen.

————————————————————————————————————————————-

Update 23 oktober, 18:00 uur

Studenten Zorg voorlopig alleen online les

In de Achterhoek is een zorgelijke situatie ontstaan. De zorginstellingen hebben ons daarom gevraagd of we fysieke lessen op school voorlopig stop willen zetten, om zo minder risico te lopen op besmettingen.

Studenten Zorg voorlopig alleen online les
Op verzoek van de meeste zorginstellingen hebben we daarom besloten om vooralsnog de komende vier werken geen lessen op school te geven aan tweede, derde en vierdejaars bol- en bbl-studenten van de opleidingen Maatschappelijke zorg, Verpleging, Verzorging en het profiel Helpende zorg en welzijn. Dit geldt ook voor de eerstejaars bbl-studenten. Eén uitzondering: de eerstejaars bol-studenten hebben naast online onderwijs wél les op school, maar lopen geen stage. De betrokken studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

Overige opleidingen: mix van fysiek en online onderwijs 
Voor de overige opleidingen van het Graafschap College handhaven we de mix van lessen op school en online lessen.

————————————————————————————————————————————-

Update 14 oktober, 16:00 uur

Onderwijs op locatie blijft mogelijk met strengere maatregelen

De persconferentie van het kabinet van gisteravond over de verscherping van de coronamaatregelen heeft geen grote gevolgen voor het onderwijs. We zijn blij dat we door kunnen gaan met een mix van onderwijs op locatie en online onderwijs.

Het is van groot belang dat de situatie niet verslechtert, dus we blijven de veiligheidsmaatregelen benadrukken: let op hygiëne, looproutes, maximale groepsgrootte, 1,5 meter afstand, blijf thuis met coronaklachten en laat je testen. Daar komen per maandag 26 oktober de mondkapjes bij.

Mondkapjes, overal behalve klaslokaal en werkplekken
We geven gehoor aan het dringende advies van het kabinet om ook in het mbo mondkapjes te dragen, omdat dit advies spoedig wordt omgezet in een verplichting. Deze week is het een dringend advies, met ingang van maandag 26 oktober wordt het dragen van mondkapjes voor zowel medewerkers als studenten op alle locaties ingevoerd. Ondanks de mondkapjes dient de 1,5 meter afstand wel in acht genomen te worden. De ondernemingsraad en de studentenraad hebben ingestemd met dit besluit.

Niet in lokaal of op werkplek
Bij binnenkomst en in het gebouw wordt het mondkapje overal gedragen, behalve in het klaslokaal, in de teamkamers en kantoren. In de kantine kan tijdens het eten en drinken het mondkapje even afgedaan worden. Het is niet de bedoeling om lopend door de gangen te eten of te drinken. Studenten en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en vervanging van mondkapjes, ze worden niet door het Graafschap College verstrekt.

Uitzondering: praktijklessen/ praktijkexamens
In praktijklessen en bij praktijkexamens waar de beroepspraktijk wordt nagebootst, worden wel mondkapjes gedragen in het klaslokaal. Bij de kappers en schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld worden tijdens het praktijkonderwijs mondkapjes gedragen.

‘Basisplusfase’
Na de herfstvakantie gaan we door met de ‘basisplusfase’. Met dien verstande dat het onderwijs en de kritische processen voorrang krijgen en dat we ondersteunende medewerkers vragen om zoveel mogelijk vanuit huis te blijven werken. Ook onderwijsgevenden en leidinggevenden vragen we kritisch te kijken naar hun werkzaamheden: wanneer moet ik naar school, wat kan ik thuis doen?

Openbaar vervoer
Eén van de aangescherpte maatregelen van het kabinet betreft het openbaar vervoer; het ov mag alleen nog voor noodzakelijke reizen gebruikt worden. Reizen naar het Graafschap College voor het volgen of geven van onderwijs, wordt gezien als een noodzakelijke reis.

Groepsbijeenkomsten en evenementen
Groepsbijeenkomsten en evenementen voor medewerkers en/of met het bedrijfsleven vinden digitaal plaats tenzij ze noodzakelijk zijn voor het onderwijs of de kritische bedrijfsvoering.

Maximaal 30 personen
De maatregel dat een groep uit maximaal 30 personen mag bestaan, in één ruimte, geldt niet voor het onderwijs. Het zal niet vaak voorkomen, maar in het onderwijs mag een groep uit meer dan 30 personen bestaan, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.

Iedereen 18+
Alle studenten van het Graafschap College worden behandeld als de leeftijdscategorie 18+ ondanks het feit dat een deel van onze studenten jonger is. Alle studenten krijgen hetzelfde programma aangeboden vanuit een gelijk recht op onderwijs; er zijn dus geen uitzonderingen mogelijk in het onderwijsprogramma voor bijvoorbeeld 16- en 17-jarigen.

Bewegingsonderwijs
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Deze regel geldt voor het bewegingsonderwijs op alle locaties, ook voor de opleiding Sport en bewegen.

Restaurant L’Ardoise, locatie MMS
Omdat de horeca moet sluiten, kunnen we geen bezoekers van buiten meer ontvangen in ons restaurant L’Ardoise, locatie Maria Montessoristraat.

————————————————————————————————————————————-

Update 9 oktober, 13:00 uur

Stappenplan ‘Quarantaine of isolatie?’ voor meer duidelijkheid

Als aanvulling op het stappenplan ‘Weet wanneer je thuis moet blijven’ is het stappenplan ‘Quarantaine of isolatie?’ ontwikkeld. Daarin staat niet alleen wat jezelf moet doen als je positief getest bent, maar juist wat JIJ moet doen als een ander positief getest is.

Beschermingsmiddelen voor meer veiligheid
Voor medewerkers die zich zorgen maken over hun veiligheid zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals doorzichtige schermen op tafelformaat, die je tussen een student en docent kunt plaatsen, en doorzichtige gelaatsmaskers.

————————————————————————————————————————————-

Update 3 oktober, 11:00 uur

RIVM-maatregelen onverminderd van kracht, geen mondkapjes

Deze week ontstond er onduidelijkheid over het al dan niet dragen van mondkapjes in het onderwijs. Minister van Engelshoven heeft gisteren duidelijk aangegeven dat het dragen van mondkapjes in het mbo niet nodig is. Wij volgen de lijn van het kabinet en hebben besloten dat we op het Graafschap College niet overgaan op het dragen van mondkapjes in de gebouwen. Dit geldt in ieder geval tot de herfstvakantie, tenzij er eerder nieuwe maatregelen afgekondigd worden.

1,5 meter afstand
In het mbo geldt, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, de 1,5 meter afstand tot elkaar, voor studenten en medewerkers. Dit RIVM-voorschrift kan op onze locaties goed nageleefd worden. Ook het maximaal aantal personen per lokaal is gehalveerd en er zijn verplichte looproutes ingesteld. Omdat er slechts deels onderwijs op locatie plaatsvindt, zijn er veel minder mensen in de gebouwen aanwezig. Doordat de lessen zijn geclusterd, is er betere spreiding van de aanwezigen. Ook de kantines worden door minder mensen gebruikt.

Nadelen
Mondkapjes zijn dus niet nodig, sterker nog, het gebruik van mondkapjes heeft ook nadelen. Mondkapjes kunnen het gevoel geven dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen niet meer nodig zijn; dat is zeker niet het geval. Ook het onjuist gebruik van mondkapjes brengt juist meer risico’s met zich mee.

Praktijklessen en praktijkexamens
Uitzondering t.a.v. het dragen van mondkapjes zijn sommige praktijklessen en praktijkexamens. Daar worden wel mondkapjes gedragen omdat dan de beroepspraktijk nagebootst wordt. Dus bijvoorbeeld bij de kappers en schoonheidsspecialisten worden in praktijksituaties op school, wel mondkapjes gedragen. Het desbetreffende opleidingsteam informeert alle betrokkenen daarover.

Andere (onderwijs)locaties
Onze studenten en medewerkers volgen en geven soms lessen op locaties die niet van ons zijn. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen, de Gruitpoort of de SaZa Topsporthal. Als deze locaties het dragen van een mondkapje verplicht stellen, dan passen wij ons hierop aan.

RIVM-maatregelen onverminderd van kracht
Om onderwijs op onze locaties te kunnen blijven aanbieden is en blijft het belangrijk dat iedereen de richtlijnen rondom hygiëne, looproutes, maximale groepsgrootte en 1,5 meter afstand in acht blijft nemen. Kom met coronaklachten niet naar school en laat je – indien nodig – testen. We moeten samen zorgen voor een veilig leer- en werkklimaat voor studenten en medewerkers.

————————————————————————————————————————————-

Update 29-09, 17:00 uur

Nog meer aandacht voor veilig onderwijs

De persconferentie van 28 september heeft opnieuw benadrukt dat het naleven van de coronarichtlijnen cruciaal is. Daarnaast is de noodzaak tot thuiswerken weer aangescherpt. Gelukkig blijft reizen met het ov mogelijk, zodat we het onderwijs conform onze planning in deze ‘basisplusfase’ kunnen handhaven. In deze update geven we ook informatie over periode 2 (vanaf 26 oktober).

Voorrang voor onderwijs
De nieuwe maatregelen zorgen niet voor een verandering in het onderwijs. Ons uitgangspunt in de ‘basisplusfase’ is én blijft om zoveel mogelijk studenten onderwijs te bieden in een veilige omgeving. Veilig voor zowel studenten als medewerkers en volgens de reeds gepubliceerde roosters. Dat betekent dat studentgebonden activiteiten zoveel mogelijk op school plaatsvinden en niet-studentgebonden activiteiten vanuit huis, tenzij het niet anders kan. Het primaire proces en de kritische processen krijgen de komende drie weken voorrang en blijven plaatsvinden op onze locaties.

Thuiswerken
We vragen ondersteunende medewerkers om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Werken op locatie is alleen mogelijk als het noodzakelijk is voor de voortgang van de primaire en kritische processen. Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Vanaf 26 oktober blijft de ‘basisplusfase’ van kracht
Gezien de ontwikkelingen blijft ook in periode 2, de periode na de herfstvakantie, de ‘basisplusfase’ van kracht. We doen er alles aan om zoveel mogelijk ‘live’ onderwijs en begeleiding aan te blijven bieden en we houden ons zo lang mogelijk aan de huidige (of verbeterde) roosters. Daarvoor is en blijft het belangrijk dat iedereen, zowel medewerkers als studenten, de richtlijnen rondom hygiëne, looproutes, maximale groepsgrootte en 1,5 meter afstand, in acht blijven nemen.

Niezen en hoesten op school
Het komt voor dat er studenten in de klas zitten die niezen en hoesten, er zijn ook medewerkers die hoestend en proestend rondlopen. Normaal gesproken blijf je met een verkoudheid meestal niet thuis, maar nu is het écht anders! Studenten en medewerkers met klachten worden naar huis gestuurd. Zie ook het stappenplan.

————————————————————————————————————————————-

Update 16 september, 16:00 uur

Een stappenplan met duidelijkheid

Ook het Graafschap College heeft nu helaas te maken met coronabesmettingen. Op dit moment zijn enkele studenten positief getest. Gelukkig maken de studenten het goed en verblijven ze thuis in quarantaine.

Dankzij onze richtlijnen en maatregelen – die ook door deze studenten goed zijn opgevolgd – hebben de besmettingen gelukkig geen gevolgen voor het onderwijs. Er is dan ook geen reden om andere, aanvullende of strengere maatregelen te nemen. Met de huidige aanpak blijven we een veilige leer- en werkomgeving bieden, voor zowel studenten als medewerkers.

Stappenplan
Met het herfstseizoen in aantocht zullen verkoudheidsklachten vaker voorkomen. Dat roept bij iedereen de volgende vragen op: wanneer blijf ik thuis en wanneer moet ik me laten testen? Hiervoor hebben we een stappenplan gemaakt dat meer duidelijkheid geeft (zie afbeelding). Verder blijven we de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgen. Kijk voor meer informatie op hun sites: RIVM en GGD.

Ventilatie
Vanuit de MBO Raad is er landelijk onderzoek gedaan naar de ventilatie in de schoolgebouwen. Het Graafschap College zit ruim boven de norm die landelijk gesteld is. We kijken ook vooruit, naar de periode dat het kouder wordt en ramen niet zo makkelijk opengezet kunnen worden. Technisch adviesbureau Willems doet op dit moment verder onderzoek en geeft voor de herfstvakantie advies over het verder coronaproof maken van lokalen voor deze periode.

————————————————————————————————————————————-

Update 31 augustus, 16:00 uur

Het nieuwe schooljaar gaat nu echt beginnen

De ‘basisplusfase’ is vandaag echt van start gegaan. De versoepeling in deze fase is alleen mogelijk als de richtlijnen gevolgd worden en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom doen we vandaag nogmaals de nadrukkelijke oproep aan iedereen: volg de looproutes, let op de maximale capaciteit van ruimtes, houd voldoende afstand en let extra op hygiëne.

Onderwijs op locatie
Door de versoepeling van de maatregelen kunnen met name docenten en studenten weer (deels) ‘live’ aanwezig zijn. Ben je gezond, dan zijn er geen belemmeringen voor onderwijs op school. Behoor je niet tot een risicogroep, maar maak jij je wel zorgen over onderwijs op locatie? Bespreek dit dan met je leidinggevende of studieloopbaanbegeleider. Er is zeker begrip voor medewerkers en studenten die zich ongemakkelijk voelen bij ‘live’ onderwijs.

Mondkapjes
Op dit moment zijn er twee actuele onderwerpen die toch wat vragen oproepen. Het gaat dan om de ventilatie, maar ook om het al dan niet dragen van mondkapjes. In de update van 21-08 hebben we stilgestaan bij de ondernomen stappen ten aanzien van de ventilatie. Wat betreft het dragen van mondkapjes volgen wij het advies van het RIVM waarin dit niet als noodzakelijk wordt geacht. Onze richtlijnen bevatten een set van maatregelen waardoor we onderwijs op locatie aan kunnen bieden in een veilige omgeving; als iedereen die actief uitvoert en uitdraagt kunnen we als crisismanagementteam die veilige omgeving garanderen. Dus: volg de looproutes, let op de maximale capaciteit van ruimtes, houd voldoende afstand en let extra op hygiëne. Uiteraard is er binnen onze richtlijnen ruimte voor het dragen van extra bescherming in onderwijspraktijksituaties die het werkveld simuleren.

Internationalisering
Vanuit de landelijke afspraken voor het mbo is besloten dat alle uitgaande en binnenkomende, internationale activiteiten voor studenten tot 1 januari 2021 niet doorgaan. Wij volgen de landelijke richtlijnen. Mochten er in de tussentijd wijzigingen komen, dan zullen wij die volgen. In bijzondere gevallen kan voor een student een uitzondering/maatwerk worden geregeld. Dien hiervoor een verzoek in bij internationalisering@graafschapcollege.nl.

In bijzondere gevallen kan aan een medewerker toestemming worden verleend om deel te nemen aan een internationale activiteit in een land of regio dat groen of geel gekleurd is. Dit geldt bijvoorbeeld voor deelname aan projectmeetings in verband met Europese KA2- of KA3-aanvragen of voor de Lerende Euregio. Mocht een buitenlandbezoek plaatsvinden, dan dient altijd het coronaprotocol te worden ingevuld. Bij binnenkomende mobiliteit door collega’s uit het buitenland, is terughoudendheid gewenst en ook altijd enkel in overleg. De voorkeur gaat uit naar online bijeenkomsten.

Bijeenkomsten en evenementen
We zijn volop bezig met de voorbereiding van de voorlichting voor het volgend schooljaar. Er zijn beperkingen voor het ontvangen van grote groepen, maar persoonlijk contact is cruciaal in de oriëntatiefase. De hbo-markt is helaas geannuleerd, de mbo-scholenmarkt zal nog grotendeels digitaal plaatsvinden. Voor de infoavonden maar ook de open dagen onderzoeken we hoe we dat persoonlijke contact tot stand kunnen brengen. Als we goed kijken naar de mogelijkheden, de richtlijnen volgen, dan is persoonlijk contact goed te realiseren, maar zal wat extra aandacht vragen.

————————————————————————————————————————————-

Update 21 augustus, 11:00 uur

Met elkaar en voor elkaar in de ‘basisplusfase’

De zomervakantie is voorbij en we gaan vol energie weer aan de slag. In de ‘basisplusfase’ zijn de mogelijkheden verruimd, maar dat vraagt om strikte naleving van de richtlijnen van dit moment.  

Zomervakantie in buitenland met code oranje of rood 
Wij verwachten van zowel medewerkers als studenten, die terug zijn gekomen uit landen met code oranje of rood, dat zij minimaal 10 dagen in thuisquarantaine gaan zodat de verplichting van de Rijksoverheid opgevolgd kan worden. We vragen studenten om contact op te nemen met hun studieloopbaanbegeleider en medewerkers met hun leidinggevende in dat geval. Daarnaast is ons nadrukkelijk advies ook om je in dat geval te laten testen. Voor je eigen veiligheid maar ook voor iedereen om je heen.

Jezelf laten testen
Laat je testen als je milde klachten hebt die passen bij het coronavirus zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf in dat geval ook thuis. Om een afspraak te maken voor een test kan je bellen met de GGD op nummer 0800 – 1202. Zorg dat je je BSN bij de hand hebt. Online kan je ook een afspraak maken via rijksoverheid.nl/coronatest en hiervoor heb je je DigiD nodig. Meer informatie is te lezen op de website van de GGD.

Ventilatie
Er is op dit moment veel te doen over de luchtcirculatie in gebouwen. Om dit goed te analyseren, laten we ons bijstaan door Willems Technisch Adviesbureau. Samen met hen creëren we een zo veilig mogelijke omgeving in ieder gebouw en in iedere ruimte. In samenwerking hebben we de afgelopen weken de volgende maatregelen gerealiseerd:

 1. De instelling van de luchtbehandelingssystemen (daar waar aanwezig) is aangepast zodat recirculatie niet kan optreden;
 2. De instelling van de luchtbehandelingssystemen (daar waar aanwezig) is aangepast zodat er maximale lucht van buiten wordt ingevoerd;
 3. Daar waar mogelijk (technisch en conform regelgeving) zijn aanpassingen gedaan aan ramen en deuren zodat deze zoveel mogelijk kunnen worden geopend zodat extra ventilatie mogelijk is.

Het extra ventileren kan consequenties hebben voor eventuele koeling/opwarming van de ruimte. Desondanks een dringend advies om geen eigen ventilatoren en/of mobiele airco’s mee te nemen en te gebruiken omdat deze juist zorgen voor recirculatie.

Catering
Op alle locaties is de catering vanaf 1 september beperkt beschikbaar. Tussen 11.30 en 13.30 uur is er met pinbetaling een beperkt assortiment te verkrijgen, zoals broodjes, rauwkost, fruit, zuivel. Daarnaast zijn er voldoende warme drank- en frisdrankautomaten beschikbaar.

Verschillende ingangen J.F. Kennedylaan
Om de doorstroom op de J.F. Kennedylaan wat beter te spreiden, verdelen we daar de ingangen. Parkeren blijft hetzelfde. Aan medewerkers en studenten vragen we de volgende ingangen te gebruiken:

 • Loopbaanplein – ingang Dr. Hubert Noodtstraat, de Villa;
 • Sector Dienstverlening – ingang J.F. Kennedylaan, parkeerplaats medewerkers en bezoekers, deur afgifte goederen;
 • Sector Ontwikkeling – ingang J.F. Kennedylaan, parkeerplaats medewerkers en bezoekers, deur afgifte goederen;
 • Sector E&D – ingang Slingelaan, parkeerplaats studenten;
 • Sector T&I – ingang Slingelaan, parkeerplaats medewerkers en bezoekers;
 • Sector Z,W&S – ingang Dr. Bardetplaats, parkeerplaats studenten.

Internationalisering
De afspraken die eerder gemaakt zijn, blijven voor nu bestaan. Dat wil zeggen dat aanvragen voor internationale stages, reizen en activiteiten vanaf 24 augustus ingediend kunnen worden én dat er alleen gereisd kan worden naar landen met een ‘groen’ en ‘geel’ reisadvies. Op dit moment zijn er gelukkig geen studenten in oranje of rode gebieden.

Op locatie werken
Ondanks de start van de nieuwe fase blijft het zoveel mogelijk thuiswerken van kracht. Er zijn in de ‘basisplusfase’ weliswaar meer mogelijkheden om op locatie te werken voor onderwijsondersteunend personeel, maar de focus blijft op het faciliteren van zoveel mogelijk onderwijs op onze locaties.

————————————————————————————————————————————-

Update 7 juli, 12:00 uur

Op weg naar de zomervakantie

De zomervakantie komt steeds dichterbij. We zijn goed voorbereid zijn op de ‘basisplusfase’ die na de zomervakantie start. In deze laatste update nog wat informatie over enkele onderwerpen.

Introductiebijeenkomsten
Bij de start van het nieuwe schooljaar kunnen er, zoals gebruikelijk, introductiebijeenkomsten plaatsvinden. We vinden het fijn dat we (nieuwe) studenten op een persoonlijke manier kunnen ontvangen. Studenten worden door hun eigen opleiding over de introductie geïnformeerd. We vragen iedereen wel de coronamaatregelen in acht te nemen: let op de 1,5 meter afstand en houd je aan het maximaal aantal mensen per ruimte. 

Jonger dan 18
Ondanks de discussies in het land over versoepeling van de 1,5 metermaatregel voor jongeren onder de 18 jaar, houden wij ons aan de ingezette lijn. Dus voor alle studenten, ongeacht leeftijd, geldt bij de start van de ‘basisplusfase’ de 1,5 meter afstand.

Kantines en catering
De algemene pauze- en verblijfsruimtes zijn bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet geopend, om de 1,5 meter te kunnen handhaven. De catering start gefaseerd op met de opening van de buffetten.

Zomervakantie in buitenland met code oranje of rood
We hopen natuurlijk dat iedereen kan genieten van een fijne zomervakantie. Wij verwachten van zowel medewerkers als studenten, die naar landen gaan met code oranje of rood, dat zij minimaal twee weken voordat het schooljaar weer begint, terug zijn in Nederland. Zo kan de verplichting van de Rijksoverheid om twee weken in thuisquarantaine te gaan, opgevolgd worden. We doen een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om een eventuele besmetting op school te voorkomen.

————————————————————————————————————————————-

Update 25 juni, 17:00 uur

Versoepelingen voor de ‘basisplusfase’

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van gisteren zijn er versoepelingen voor de ‘basisplusfase’ mogelijk en kunnen we het onderwijs op school gaan plannen.  

Onderwijs op school
In het nieuwe schooljaar is onderwijs op locatie weer mogelijk, mits de 1,5 meter afstand tussen studenten onderling en studenten en medewerkers gehandhaafd wordt. Ook de openingstijden kunnen worden verruimd. De begin- en eindtijden dienen te worden gespreid over de dag en de lessen gespreid over de week. De roostermakers beschikken nu over alle uitgangspunten om de roosters te kunnen gaan maken. Studenten worden door hun eigen opleiding hierover geïnformeerd.

Openbaar vervoer
In de ‘basisplusfase’, vanaf het nieuwe schooljaar, worden de start- en eindtijden van de lessen op school gespreid geroosterd. Daardoor wordt het openbaar vervoer minder belast. Ondanks dat vragen we studenten, als het kan, het openbaar vervoer te vermijden en met eigen vervoer te komen. Pak de fiets, de brommer, de auto of laat je brengen en halen!

Routekaart
De ‘routekaart’ is aangepast en geeft aan wat er in de ‘basisplusfase’ mogelijk is (zie afbeelding). Meer onderwijs op locatie en meer ‘live’ contact met studenten behoren tot de mogelijkheden.

————————————————————————————————————————————-

Update 22 juni, 17:00 uur

Naar de ‘basisplusfase’

De basisfase is nu een week van start. Op alle locaties worden studenten en medewerkers hartelijk welkom geheten, in veel gevallen door het speciale ‘sfeerteam’.

Naar de ‘basisplusfase’: onderwijskundige uitgangspunten
Na de zomervakantie zal het onderwijs nog niet zo zijn zoals normaal. Het zal een combinatie worden van online en offline onderwijs. Zo’n 40 medewerkers hebben een document opgesteld voor de ‘basisplusfase’, na de zomervakantie, aan de hand van de volgende thema’s: wat zijn inspirerende voorbeelden van online lesgeven: wat werkt wel en wat werkt niet? Wat zijn de kansen en uitdagingen als we nog niet met volle bezetting in de gebouwen kunnen? Welke voorwaarden creëren we om het onderwijs vorm te geven? Het document bestaat uit zeven beloftes die we doen aan studenten, vijf beloftes die we doen aan onze teams en ideeën, voorbeelden en handreikingen hoe we die beloftes waar kunnen maken.

Naar de ‘basisplusfase’: plannen van offline onderwijs
Voor het plannen van het offline onderwijs in de ‘basisplusfase’ worden op dit moment kaders en richtlijnen geformuleerd. Denk bijvoorbeeld aan roostertijden en –eenheden, starttijden en de indeling in ochtend-, middag- en avondblokken. Binnenkort kunnen de diverse opleidingen aan de hand van deze kaders roosters maken voor het nieuwe schooljaar. Studenten worden daarover door hun eigen opleiding geïnformeerd.

————————————————————————————————————————————-

Update 11 juni, 14:00 uur

De ‘basisfase’ gaat goed voorbereid van start

Op 15 juni start de ‘basisfase’ en gaan onze gebouwen ook weer open voor onderwijs in praktijksituaties. Wellicht wat spannend, maar we zijn goed voorbereid.

Hygiëne, looproutes en ventilatie
We volgen de RIVM-richtlijnen en hebben oog voor alle aspecten die hier mee te maken hebben. Denk aan schoonmaak, hygiënepunten, looproutes en bewegwijzering. Ook ventilatie is een belangrijk aspect. We gebruiken ruimtes en lokalen waarvan de luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk is. Ook houden we de informatie van het RIVM hierover nauwlettend in de gaten, waardoor we weten dat het niet aangetoond is dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus.

Weer naar een locatie?
Voor degenen die naar een locatie komen, gelden er enkele belangrijke richtlijnen en regels.

 • Gebruik bij aankomst het hygiënepunt om je handen te reinigen.
 • Let op de looproutes en volg de pijlen, ook als het wat onpraktisch is.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, je kunt je jas en tas meenemen naar het lokaal.
 • Ga direct naar je lokaal, wacht niet in de hal of gangen op elkaar.
 • Wissel je van lokaal, was of desinfecteer je handen een keer extra.
 • De catering is gesloten en de kantines zijn dicht. Neem zelf wat te eten en drinken mee.
 • Je luncht in je klaslokaal.
 • Tijdens pauzes is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten.
 • Maak als het kan geen gebruik van het openbaar vervoer. Kom met de fiets, brommer, motor, auto of laat je brengen en halen.

Toegangsverzoek niet meer nodig
Alle activiteiten worden gepland door de onderwijsteams en toegang wordt verleend en beheerd door de locatieverantwoordelijken. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk aan de behoeften van onderwijsteams wordt voldaan, maar de locatieverantwoordelijken kunnen looproutes en/of capaciteit aanpassen als de situatie daarom vraagt.

Op weg naar de ‘basisplusfase’
Nu de basisfase van start gaat, onderzoeken we de mogelijkheden van de ‘basisplusfase’, die waarschijnlijk na de zomervakantie start en loopt tot de herfstvakantie.

Kaders en onderwijsideeën
Deze week nemen meer dan 40 medewerkers deel aan zes digitale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden voorstellen en ideeën verzameld om de kaders helder te krijgen. Deze kaders geven duidelijkheid over prioritering van inhoud die passend zijn bij onze onderwijsvisie. Als we fysiek bijeenkomen, wat doen we dan bij voorkeur? Wat doen we digitaal, omdat het moet én kan? Daarnaast halen we uit deze bijeenkomsten praktische voorbeelden en ideeën op, die de moeite waard zijn om te delen.

Onderwijs inplannen
We weten dat het kabinet, in overleg met het ministerie van OCW en de MBO Raad, hoogstwaarschijnlijk pas tijdens de persconferentie op 30 juni helderheid gaat geven over verdere mogelijkheden. Om onze medewerkers toch al een richting te kunnen geven, delen we de volgende twee uitgangspunten omdat het onze inschatting is dat er een grote kans is (maar geen zekerheid!) dat deze twee punten onderdeel worden van de landelijke koers ná de zomervakantie:

 1. De maximale bezetting van de gebouwen zal 50% zijn vanwege de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand.
 2. Het werken met ‘blokroosters’ (in bijvoorbeeld drie blokken) om spreiding van ‘verkeersstromen’ te realiseren, zal noodzakelijk zijn.

Onderwijsondersteunend
Wellicht is het voor ondersteunende medewerkers mogelijk om wat meer op locatie te werken. De teams worden uitgenodigd om alvast na te over de mogelijkheden. Is het mogelijk een weekschema te maken? Daarbij rekening houdend met hoe de kantoorruimtes het beste benut kunnen worden, op basis van het aantal medewerkers, het aantal werkplekken, de werkdagen van eenieder en de vierkante meters per ruimte. Belangrijk hierbij is het voorkomen van de kans op besmetting van een compleet team. Verder is het belangrijk om, als het enigszins kan, niet met het openbaar vervoer te komen.

————————————————————————————————————————————-

Update 27 mei, 14:00 uur

Meer duidelijkheid over basisfase vanaf 15 juni

In deze update meer informatie over de basisfase die op 15 juni start. We kijken ook alvast vooruit naar de zomervakantie. Ondertussen zijn we bezig om al onze locaties voor te bereiden op meer activiteiten en maken we alle gebouwen coronaproof vanuit de 1,5 meterrichtlijn.

Tot 15 juni en ná 15 juni
Ook na 15 juni blijft de mogelijkheid van examinering ín onze gebouwen voor studenten die dit kalenderjaar nog kunnen diplomeren, bestaan. Ook de begeleiding van studenten in een kwetsbare situatie blijft mogelijk, evenals de openstelling van locatie Sportweg voor studenten die geen goede thuisstudeerplek hebben. Vanaf 15 juni kunnen we – onder voorwaarden – weer onderwijs in praktijksituaties verzorgen in de gebouwen en dan breiden we daar waar gewenst ook de examinering uit.

Handhaving richtlijnen
Met de versoepeling van de richtlijnen in combinatie met de activiteiten die we ontplooien én het openstellen van onze locaties, is het cruciaal dat we richtlijnen goed naleven. Tot 15 juni, en uiteraard ook daarna, zijn we gebonden aan strikte richtlijnen. Het naleven hiervan kan soms frustratie veroorzaken, maar zorgt er ook voor dat er steeds meer mogelijk is. Er is materiaal ontwikkeld dat op alle locaties ondersteuning biedt om samen gebruik te maken van onze gebouwen. Het is een combinatie van onze eigen huisstijl én de stijl van het Achterhoekse ‘Groen is gaon’.

Diploma-uitreikingen
We krijgen regelmatig de vraag of diploma-uitreikingen weer zijn toegestaan. Met inachtneming van de richtlijnen is het uitreiken van diploma’s zeker mogelijk, voor een groep van maximaal 30 personen. Er kan bijvoorbeeld worden uitgeweken naar een externe locatie zoals een tennisveld of voetbaltribune. Sommige teams gaan deze week de diploma’s bij de studenten thuis persoonlijk overhandigen. Er is dus ruimte, maar altijd in overleg.

Zomervakantie
We houden de normale zomervakantie aan. Dat betekent dat studenten tot en met 10 juli doorwerken, met een uitloop voor medewerkers in de week van 13 tot en met 17 juli. Van 20 juli tot en met 7 augustus zijn de schoolgebouwen drie weken dicht. In die periode zal er in de gebouwen alleen sprake zijn van onderhoud, verbouwing en voorbereiding op de basisplusfase die op 21 augustus ingaat. Vanaf 10 augustus is er ruimte voor eventuele zomerschoolactiviteiten.

Onderwijs op locatie
Door de versoepeling van de maatregelen, kunnen docenten en studenten (deels) ‘live’ aanwezig zijn op school. Ben je gezond, dan zijn er geen belemmeringen om ‘live’ les te geven of te volgen. Zowel medewerkers als studenten die niet tot een risicogroep behoren, maar zich wel zorgen maken over onderwijs op locatie, kunnen dit met hun leidinggevende of studieloopbaanbegeleider bespreken.

Internationalisering
Tot de start van het nieuwe schooljaar vinden er geen internationale activiteiten plaats. Tegelijkertijd vinden we belangrijk dat studenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen in een internationale context. Binnen Europa lijken de grenzen voorzichtig weer open te gaan. Daarom is het vanaf 24 augustus weer mogelijk om internationale reisaanvragen in te dienen. Die aanvragen zullen zorgvuldig beoordeeld worden.

————————————————————————————————————————————-

Update 18 mei, 17:00 uur

Overgangsnormen en bindend studieadvies

Overgangsnormen
Door de coronacrisis is met betrekking tot overgangsnormen aanvullend beleid van kracht. Om te voorkomen dat studenten de dupe worden van de coronacrisis, hanteren we de lijn die ook bij de doorstroom van mbo naar hbo gehanteerd wordt: een student mag doorstromen van mbo naar hbo wanneer hij/zij door de crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden.

Bindend studieadvies
Omdat de overgangsnormen een relatie hebben met het bindend studieadvies (bsa), hanteren we de – vanwege corona aangepaste – richtlijnen bsa die door de MBO Raad geformuleerd zijn en die het Graafschap College volgt.

————————————————————————————————————————————-

Update 7 mei, 17:00 uur

Vanaf 15 juni onderwijs in praktijksituaties mogelijk

Gisteren heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Voor het mbo ontstaat er vanaf 15 juni enige ruimte voor het verzorgen van praktijklessen in de gebouwen. In deze update meer informatie over onze aanpak om stap voor stap de activiteiten in de onze gebouwen uit te breiden.

Uitzonderingen blijven gehandhaafd
De mogelijkheid voor diverse vormen van examinering ín onze gebouwen voor studenten die dit kalenderjaar nog kunnen diplomeren, blijft bestaan. Ook de begeleiding van studenten in een kwetsbare situatie blijft mogelijk, evenals de openstelling van locatie Sportweg voor studenten die geen goede thuisstudeerplek hebben.

Voorwaarden versoepeling
Vanaf 15 juni is er enige ruimte om onderwijs in praktijksituaties te verzorgen in de gebouwen. De versoepeling mag niet leiden tot aanwezigheid van meer dan 20% van de personen die in het pre-coronatijdperk in het gebouw actief waren. Dat is de optelsom van studenten en personeel en dit is belangrijk om de druk op het openbaar vervoer te beperken. Daarbij is aangegeven dat er zoveel mogelijk buiten de spits gereisd dient te worden. Concreet betekent dit dat examens en onderwijs in praktijksituaties georganiseerd moeten worden tussen 11.00 en 15.00 uur.

Versoepeling in de praktijk
De versoepeling sluit aan op de weg die het Graafschap College heeft gekozen. Het enige verschil is dat de voorbereiding op de ‘basisfase’ verlengd is tot 15 juni. Binnen de onderwijssectoren wordt nu al geïnventariseerd welke praktijkgerichte onderwijsactiviteiten er kunnen plaatsvinden vanaf 15 juni tot de zomervakantie. Studenten worden hier tijdig over geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Heftrucklessen in het warehouse op locatie Stoomtram;
 • Een machinaal houtbewerker die in het praktijklokaal aan de slag kan met een opdracht;
 • Storingen en reparaties die door een autotechnicus kunnen worden opgelost;
 • Basisvaardigheden tennis of atletiek voor de studenten van sport en bewegen;
 • Entree-studenten die weer aan een praktische opdracht kunnen werken.

Onderwijsondersteunend
Omdat er slechts een beperkt aantal mensen in de gebouwen aanwezig kan zijn, blijft voor onderwijsondersteunende medewerkers het devies: blijf thuiswerken. Op deze manier blijft de ruimte voor het onderwijs zo groot mogelijk.

————————————————————————————————————————————-

Update 22 april, 16:00 uur

Maatregelen verlengd tot Pinksteren

En verantwoord op weg naar geleidelijk meer mogelijkheden


De persconferentie van 21 april maakte duidelijk dat er weliswaar een kleine versoepeling komt van de maatregelen in verband met het coronavirus, maar dat de meeste beperkingen tot 20 mei van kracht blijven. In deze update meer informatie over hoe het Graafschap College hiermee omgaat.

Gefaseerde aanpak
Wij blijven in ieder geval tot Pinksteren online lesgeven en thuiswerken. Examinering zal primair gericht blijven op studenten die dit kalenderjaar hun diploma kunnen halen. We continueren de mogelijkheden voor een-op-een-begeleiding van studenten in een kwetsbare situatie en stellen één of mogelijk meerdere locaties open voor studenten die thuis niet kunnen studeren (zoals deze week op locatie Sportweg in Doetinchem is gebeurd). Onderzocht wordt of het mogelijk is voor studieloopbaanbegeleiders om individueel of in kleine groepjes ‘live’ contact te onderhouden met studenten. Voor medewerkers waarvoor thuiswerken niet of slechts beperkt mogelijk is, treffen we voorzieningen, dat doen we ook voor medewerkers die vanwege kritische bedrijfsprocessen op locatie moeten werken. Deze periode gebruiken we om te leren van elkaar zodat we een goed beeld krijgen van wat wel en wat niet kan als de maatregelen na Pinksteren eventueel versoepeld worden.

Stap voor stap
Daarnaast willen we ons voorbereiden op een aangepaste leer- en werkomgeving waarbij 1,5 meter afstand, hygiëne en veiligheid voorop staan, zodat we – mochten de maatregelen versoepeld worden – in deze nieuwe werkelijkheid een andere manier van werken stap voor stap in gang kunnen zetten. Dat zal heel geleidelijk en in fases gaan, waarbij de effecten nauwlettend in de gaten gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan soort ‘basisfase’ van Pinksteren tot de zomervakantie waarin het wellicht mogelijk is om digitaal werken en lesgeven af te wisselen met ‘live’ aanwezig zijn en praktijkonderwijs. In de periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie een soort ‘basisplusfase’ waar er wellicht weer wat meer mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor examinering en bpv. Uiteindelijk komen we tot een vorm waarin we kunnen schakelen op basis van de omstandigheden; het is niet ondenkbaar dat we soms meer mogelijkheden hebben en als de besmettingen toenemen minder mogelijkheden. Daar zijn we dan op voorbereid.

Internationalisering
Sommige studenten hebben te maken met een verplichte buitenlandstage op basis van hun kwalificatiedossier. Hiervoor kijken we of het mogelijk is om op basis van maatwerk een uitzondering te faciliteren in de komende periode. Helaas kunnen er verder tot en met de zomervakantie geen internationaliseringsactiviteiten plaatsvinden.

Kennismaking nieuwe studenten
Gebruikelijk in deze periode zijn de kennismakings- en introductiebijeenkomsten voor nieuwe studenten. Niets is leuker dan voor de zomervakantie al kennis te maken met je nieuwe studieloopbaanbegeleider en je medestudenten. We zijn op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van alternatieven.

Beter nu voorzichtig
Het zal duidelijk zijn dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat we voorlopig in een aangepaste vorm onderwijs blijven geven. We hopen op een stapsgewijze verruiming van de mogelijkheden, waarbij we steeds blijven bekijken wat wel en wat niet werkt. Ook voor ons geldt: ‘beter nu voorzichtig dan later spijt’.

————————————————————————————————————————————-

Update 20 april, 12:00 uur

Sportweg open voor studenten zonder goede thuisstudeerplek

Sommige studenten hebben thuis geen rustige plek om te studeren of worden door hun thuissituatie te veel afgeleid. Voor studenten die onvoldoende mogelijkheden, middelen of gelegenheid hebben om thuis te studeren, stellen we locatie Sportweg open. 

Vanaf dinsdag 21 april kunnen studenten op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur op locatie Sportweg terecht. Het studiecentrum, enkele computerlokalen en de openbare ruimten zijn geopend. Door de open structuur van deze locatie is het mogelijk om studenten te spreiden en toezicht te houden. Het is echt bedoeld als rustige werkplek. Het is niet de bedoeling om met een werkgroep af te spreken en samen aan het werk te gaan. Kijk op het studentenportaal voor overige informatie en voorwaarden.

Let op: in de meivakantie en op dinsdag 5 mei is deze locatie gesloten!

————————————————————————————————————————————-

Update 17 april, 10:00 uur

Persoonlijk contact met zorgdecaan mogelijk

Door de coronacrisis is de school al een paar weken dicht. Docenten doen er alles aan om online lessen te geven, studieloopbaanbegeleiders houden via telefoon, WhatsApp, FaceTime, Skype of Teams contact met de studenten.

Toch kan het zo zijn dat studenten het persoonlijke, directe contact met iemand missen; online met elkaar in gesprek zijn, is toch anders dan face-to-face. Sommige studenten vinden het fijn om bijvoorbeeld thuis even weg te zijn en hun hart te luchten. Die mogelijkheid is er nu. Lees meer.

————————————————————————————————————————————-

Update 8 april, 12:00 uur

Bevestigde besmetting + examinering mbo en vavo

Helaas moeten we meedelen dat er ook bij het Graafschap College sprake is van een bevestigde besmetting. Een student uit de sector Zorg, Welzijn & Sport is positief getest op het coronavirus. De student zit op dit moment thuis in quarantaine en maakt het naar omstandigheden goed. We doen er alles aan om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden.

Examinering mbo
De volgende richtlijnen zijn sinds 6 april het uitgangspunt bij het Graafschap College en blijven gelden tenzij er vanuit het kabinet, de MBO Raad en/of het ministerie andere aanwijzingen komen.

 • We geven bij het examineren voorrang aan studenten die dit kalenderjaar (2020) kunnen diplomeren. Dit doen we omdat zij de minste tijd hebben om eventuele vertraging op een andere manier in te halen.
 • Uiterlijk 24 april krijgen alle studenten die voor 31-12-2020 examineren (per leerjaar) een aangepaste examenplanning. Hierin geven we aan welke examens voor jou doorgang kunnen vinden met een bijbehorende planning.
 • Als er ruimte is voor andere studenten om te examineren dan zullen we dat zo goed mogelijk organiseren. We zullen je daarover tijdig – zodat je je goed kunt voorbereiden – informeren.
 • Voor die examens die normaliter in onze eigen gebouwen worden afgenomen, worden nu speciale ruimtes ingericht om, binnen de richtlijnen van het RIVM (vooral de afstand van 1,5 meter is daarbij belangrijk), examens af te kunnen nemen. Twijfel je over de veiligheid voor je gezondheid, dan kun je de keus maken om thuis te blijven.
 • Rekenen examineren we niet in deze periode waarin de bijzondere richtlijnen als gevolg van corona gelden. Dit heeft geen consequenties voor je diplomering.
 • Keuzedelen examineren we ook niet, tenzij er een bijzondere regel geldt. Als je geen examen doet, heeft dit geen consequenties voor je diplomering. Als je gekozen Keuzedeel heel belangrijk is voor je opleiding, dan wordt daarop een uitzondering gemaakt en dat wordt door het Graafschap College bepaald.
 • Voor examinering in de beroepspraktijkvorming (bpv) gelden de normale regels, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. Dit geldt natuurlijk alleen als je momenteel een bpv-plek hebt en de bpv-organisatie dit kan begeleiden.
 • Kun je, door de coronacrisis, geen stage lopen dan zoekt het onderwijsteam naar oplossingen voor het behalen van de leerdoelen van de bpv. Dat is niet eenvoudig en zeker niet standaard. De oplossingen worden daarom voor iedere student individueel bepaald. Als de leerdoelen, ondanks aanvullende maatregelen, niet behaald kunnen worden, dan kan besloten worden om de stage/diplomering uit te stellen. Echter, we doen er alles aan om het vervolg naar werk, een volgend niveau of een vervolgstudie goed te laten verlopen, ook als de examinering t.b.v. diplomering misschien niet helemaal is afgerond.
 • Examenstukken die je normaal schriftelijk zou inleveren, kunnen nu digitaal worden ingeleverd. Eventuele uitzonderingen daarop worden door je opleiding gecommuniceerd.
 • Mondelinge, digitale examinering is mogelijk. Als dit zinvol is dan zullen dit inplannen.
 • Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van je opleiding op een andere manier worden geëxamineerd. Of dit het geval is, en zo ja hoe, is afhankelijk van de opleiding. We zullen, zodra hierover iets bekend is, je tijdig informeren.
 • Externe landelijke examens en proeven gaan door, mits ze uitgevoerd kunnen worden binnen de richtlijnen van het RIVM en er plek beschikbaar is.

Examinering vavo
Het vavo is sinds de sluiting van de school overgegaan op online examinering daar waar het kan. Op 23 april worden enkele herkansingen of inhaal-schoolexamens (PO’s en SE) uit de eerste drie periodes op school afgenomen. De betreffende studenten zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM voor wat betreft veiligheid opgevolgd. Er is ook een veiligheidsprotocol opgesteld dat iedere student en medewerker van tevoren ontvangt. Twijfel je over de veiligheid voor je gezondheid, dan kan je de keus maken thuis te blijven. Op korte termijn krijgen vavo-studenten te horen wanneer de schoolexamens van de vierde periode afgenomen kunnen worden.

————————————————————————————————————————————-

Update 1 april, 18:00 uur

Leslocaties tot en met 3 mei gesloten

Het kabinet heeft gisteren besloten om de coronamaatregelen te verlengen tot en met 28 april. Voor het Graafschap College betekent dat dat onze leslocaties in ieder geval tot en met 3 mei gesloten blijven en dat de maatregelen die eerder genomen zijn van kracht blijven.

Online onderwijs
Dat betekent dat het online onderwijs gehandhaafd blijft; dus wat digitaal kan, doen we digitaal. We onderzoeken of de begeleiding van studenten in een kwetsbare positie toch (deels) fysiek kan plaatsvinden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Thuis werken en studeren
Het kabinetsbesluit betekent ook dat iedereen nog langer vanuit huis werkt of studeert. We realiseren ons dat dit een groot beroep doet op de balans tussen privé/gezin en werk of studie. We verwijzen zowel medewerkers als studenten naar de dagelijkse tips van Graafschap Vitaal op de portalen.

Andere consequenties van het kabinetsbesluit, bijvoorbeeld de wijze van examinering, worden op dit moment uitgewerkt en in de volgende update meegenomen.

————————————————————————————————————————————-

Update 25 maart, 21:30 uur

Richtlijnen examinering mbo

In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, waar duidelijke richtlijnen komen van het ministerie van onderwijs, wordt voor de examinering binnen het mbo op dit moment nog veel aan de mbo-scholen zelf overgelaten. De afgelopen dagen is hier hard aan gewerkt en tot en met 6 april 2020 geldt rondom examinering het volgende:

 • We examineren alleen studenten die voor 1 oktober kunnen diplomeren;
 • We examineren niet in onze eigen gebouwen. In de periode tot en met 6 april onderzoeken we of en zo ja, hoe we examinering in onze gebouwen wel mogelijk kunnen maken in de periode daarna;
 • Voor examinering in de beroepspraktijkvorming (bpv) gelden de normale regels, waarbij de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd waarbij het advies wordt gegeven te streven naar examinering op afstand;
 • Examenstukken die normaal schriftelijk ingeleverd worden, kunnen onder voorwaarden nu digitaal ingeleverd worden;
 • Mondelinge, digitale examinering is onder voorwaarden mogelijk;
 • Schriftelijk, digitaal examineren doen we in deze periode niet. We gebruiken deze periode om te onderzoeken of er condities zijn waaronder dit na 6 april wel zou kunnen, of dat we met alternatieve opdrachten kunnen werken.

We zijn ons ervan bewust dat er waarschijnlijk nog heel veel vragen zijn en nog lang niet alles duidelijk is. Hoe alles precies uitpakt, verschilt per opleiding. We vragen studenten hun e-mail scherp in de gaten te houden en zich te wenden tot hun studieloopbaanbegeleider met vragen.

————————————————————————————————————————————-

Update 24 maart, 17:00 uur

Nieuwe maatregelen i.v.m. examinering vavo en mbo

Het Graafschap College heeft tot op heden nog geen bevestigde besmettingen, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten. De nieuwste maatregelen van de overheid (23 en 24 maart) hebben o.a. gevolgen voor het onderwijs en voor de examinering van zowel vavo als mbo.

Examinering vavo
Het Graafschap College heeft besloten dat alle fysieke schoolexamens tenminste tot en met 6 april vervallen, dus ook onze vavo-herkansingen die voor deze week gepland stonden. Alle studenten die het betreft zijn daarover geïnformeerd.

Een ander belangrijk besluit van het ministerie is dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. Studenten van het vavo kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het Graafschap College krijgt langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Daarover later meer bericht.

Examinering mbo
In de update van 20 maart hebben we aangegeven dat het Graafschap College, voor wat betreft het mbo, tenminste tot en met 6 april geen fysieke examens afneemt op school. We hebben ook aangegeven dat er op dit moment in kaart gebracht wordt welke examinering er – bij langere sluiting van de school – uitgevoerd moet worden en onder welke condities. We verwachten hier morgen uitsluitsel over te kunnen geven.

————————————————————————————————————————————-

Update 20 maart, 18:00 uur

Nieuwe maatregelen n.a.v. aanbevelingen ministerie

De bestrijding van het virus is sinds afgelopen week van de fase van indammen overgegaan naar de fase van beperking van het aantal patiënten (mitigatie). De gevolgen hiervan hebben we allemaal gemerkt: het sluiten van o.a. leslocaties en individuele maatregelen voor iedereen (groepen vermijden, afstand houden etc.). Tot op heden hebben we als Graafschap College nog geen bevestigde besmettingen, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Met het sluiten van de leslocaties ontstaan ook nieuwe vragen. Afgelopen woensdag is er vanuit het ministerie van OCW een servicedocument gepubliceerd voor het mbo. Vanuit die richtlijnen zijn de volgende maatregelen genomen.

Examinering vavo
Het vavo gaat, vanaf 26 maart, door met de herkansingen van de schoolexamens van de periode 1 tot en met 3. Alle studenten hebben daarover persoonlijk bericht ontvangen. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Na de herkansingen wordt gekeken of en hoe de mondelinge examens en schoolexamens van de vierde periode afgenomen kunnen worden. Hierover dus later bericht.

Examinering mbo

Voor en na 6 april
Tot en met 6 april worden er geen examens afgenomen in het examencentrum. In sommige gevallen worden er wel examens afgenomen binnen de bpv. Als de school op 7 april weer open kan, dan geven we voorrang aan de studenten die voor 1 oktober diplomeren. In dat geval ontstaan er geen problemen voor deze groep.
Mocht er een verlenging komen van de sluiting van de leslocaties, dan dienen er wel examens afgenomen te worden in het examencentrum. Op dit moment wordt in beeld gebracht welke examinering er dan nog uitgevoerd moet worden en onder welke condities.

Alternatief examen of uitstel
Als een examencommissie de kwaliteit (van de uitvoering) van een examen – gezien de huidige, bijzondere omstandigheden – niet kan waarborgen, kan de school een alternatieve wijze van examineren overwegen. Dit alternatief moet dan wel aan de eisen voldoen. Lukt dat niet, dan resteert alleen een uitstel van het desbetreffende examen.

Beroepspraktijkvorming / stage
Voor beroepspraktijkvorming / stage geldt vanaf 23 maart de richtlijn van het ministerie: studenten hebben het recht, als ze zich grote zorgen maken, om niet deel te nemen aan bpv. Ze moeten zich melden bij de slb’er en onderbouwen waarom de veiligheid op de bpv-plek in het geding is. Hierbij volgen wij de richtlijnen van RIVM.

Toelating en intake
Eerder is al gemeld dat de aanmelddatum voor nieuwe mbo-studenten verschoven is van 1 april naar 1 mei, dit geldt overigens ook voor profielen met beperkte toelating. Ondanks dat kan de aanmeldingsprocedure en intake niet op de normale wijze uitgevoerd worden. Afgesproken is dat iedereen die voldoet aan de toelatingseisen in principe wordt aangenomen. Echter, bij profielen met beperkte toelating geldt wel de normale toelatingsprocedure. Wanneer het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) aanleiding geeft tot vragen, plannen we een (online) intakegesprek.

Ziek melden
Ten aanzien van een eventuele ziekmelding vragen we zowel medewerkers als studenten om de normale ziekmeldprocedure in acht te nemen. Mocht er sprake zijn van een besmetting met het coronavirus bij henzelf of moeten ze vanwege een besmetting bij henzelf of bij iemand in hun omgeving in quarantaine, dan vragen we hen dat expliciet door te geven aan de opleidingsmanager (medewerkers) of de studieloopbaanbegeleider (studenten). Die staan in verbinding met onze veiligheidscoördinator die deze informatie nodig heeft om de juiste acties en noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen.

————————————————————————————————————————————-

Update 18 maart, 13:00 uur

Aanbevelingen van ministerie van OCW worden uitgewerkt

Het ministerie van OCW heeft gisteren een servicedocument met aanbevelingen voor het mbo gepubliceerd. Op dit moment worden de gevolgen daarvan voor​ studenten, medewerkers en samenwerkende organisaties van het Graafschap College uitgewerkt. Uiterlijk vrijdag​middag staat op deze website welke maatregelen het Graafschap College ​neemt.

Het gaat om de ​verdere invulling van het online onderwijs, afspraken met betrekking tot de beroepspraktijkvorming (zowel bol als bbl) en de mogelijkheden van toetsen en examinering, voor zowel mbo als vavo. Ook laten we studenten vrijdagmiddag weten op welk moment en welke wijze zij eventuele persoonlijke spullen uit hun kluisje op school kunnen ophalen.

Aanmelden verschuift van 1 april naar 1 mei
Het is al wel duidelijk dat de aanmelddatum voor het mbo verschoven is van 1 april naar 1 mei, dit geldt overigens ook voor profielen met beperkte toelating. Iedereen die na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet zich normaliter uiterlijk vóór 1 april aanmelden voor die opleiding. Deze datum wordt vooralsnog met minimaal 1 maand uitgesteld, tot 1 mei.Door dit uitstel is er tijd om in kaart te brengen hoe het proces van aanmelding, intake en plaatsing zal gaan verlopen in deze gewijzigde situatie.

————————————————————————————————————————————-

Update 16 maart, 15:00 uur

Het Graafschap College neemt het landelijke besluit om geen lessen op locaties te verzorgen tot en met 6 april over

Afgelopen zaterdag heeft het Graafschap College besloten om de lessen op onze locaties te laten vervallen. Vandaag een update én verdere uitwerking van dat besluit. Het belangrijkste is dat wij ons aansluiten bij het landelijke besluit om onze reeds ingezette maatregelen te verlengen tot en met 6 april.

Stage / bpv
Bpv-begeleiding zal zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden, daardoor zullen bezoeken op locatie komen te vervallen. Vanuit iedere onderwijssector wordt deze week zo snel mogelijk met de bpv-bedrijven gecommuniceerd. Meer informatie leest u hier.

Examinering
Uiterlijk woensdag verwachten we vanuit het ministerie OCW en de MBO Raad meer duidelijkheid over o.a. onderwijstijd, examinering, bpv, etc. Tot die tijd moet het Graafschap College afwachten met het nemen van maatregelen.

Thuiswerken
In de landelijke richtlijn staat dat scholen gesloten zijn voor leerlingen en studenten, maar niet voor medewerkers. Daar wijken wij van af: bij het Graafschap College zijn alle locaties ook voor medewerkers gesloten. We vragen aan zowel docenten als onderwijsondersteunende medewerkers om thuis te werken.

Buitenland
Alle buitenlandse activiteiten zoals stages, uitwisselingen, excursies etc. worden tot half mei uitgesteld. Mocht het nodig zijn deze termijn te verlengen, dan melden we dat tijdig.
We raden op vakantie gaan naar het buitenland zeer sterk af. Zeker ook gezien de ontwikkelingen en het mogelijk sluiten van grenzen.

————————————————————————————————————————————-

Update 14 maart, 21:00 uur

Het Graafschap College sluit leslocaties vanaf 16 maart

Het Graafschap College heeft er alles aan gedaan om het onderwijs in onze gebouwen doorgang te laten vinden. Actuele ontwikkelingen in onze veiligheidsregio (Noordoost-Gelderland), en wereldwijd, zijn voor ons de aanleiding om een aantal extra maatregelen te treffen. Het college van bestuur heeft vandaag het volgende besluit genomen. De hieronder vermelde extra maatregelen gaan in op maandag 16 maart en gelden in ieder geval tot en met dinsdag 31 maart.

Lessen vervallen, onderwijs gaat door
We verzorgen geen lessen op de locaties van het Graafschap College en op leslocaties buiten onze gebouwen, zoals in de hybride leeromgeving, om rechtstreeks contact zoveel mogelijk te beperken.

Stage / bpv in binnen- en buitenland
Waar mogelijk en in afstemming met de bedrijven en organisaties in de regio loopt de stage / beroepspraktijkvorming (bpv) in Nederland door. Alle studenten die op dit moment in het buitenland stage lopen, komen per direct naar huis. We zetten alles op alles om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Onderwijs online en examinering
Het Graafschap College gaat het onderwijs waar mogelijk online aanbieden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om examinering in deze periode door middel van maatwerk plaats te laten vinden.

Inzet van studenten en medewerkers
Het Graafschap College onderzoekt de mogelijkheden om mbo’ers en medewerkers in te zetten voor bijvoorbeeld de opvang van kinderen wiens ouders in kwetsbare beroepen werken. Hetzelfde geldt voor mogelijkheden om bevoegde medewerkers in te zetten in de zorg, mocht daaraan behoefte bestaan. Uiteraard is dit op vrijwillige basis.

Vragen?
De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij studenten, medewerkers en relaties in de regio. We zetten de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje via veelgestelde vragen. Voor overige vragen is er een telefonisch meldpunt geopend dat van maandag tot en met vrijdag bereikbaar is tussen 8.30 – 16.30 uur: 0314 – 353 500.

————————————————————————————————————————————-

Update 13 maart, 15:00 uur

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen stelt het Graafschap College een wisselrooster op. 

Uitgangspunt van alle maatregelen is voortgang van het primaire proces, het onderwijs. Daarnaast wordt medewerkers geadviseerd, indien mogelijk, zoveel mogelijk thuis te werken. Om te voorkomen dat grote groepen mensen tegelijk in de gebouwen aanwezig zijn, bereiden we een wisselrooster voor dat vanaf dinsdag 17 maart ingevoerd wordt. De dag wordt verdeeld in drie blokken: van 08.30 – 12.30 uur, van 13.00 – 17.00 uur en van 17.30 – 21.30 uur. Docenten en onderwijsondersteunende medewerkers gaan in ploegendiensten werken. Bovendien worden kantines en aula’s gesloten en is er geen catering aanwezig.

Lessen vervallen tijdelijk
Om het wisselrooster in te kunnen richten vervallen maandag 16 maart vanaf 13.00 uur tijdelijk de lessen. In iedere onderwijssector wordt met medewerkers gewerkt aan het wisselrooster. De lessen worden dinsdag volgens het nieuwe wisselrooster hervat.

————————————————————————————————————————————-

Update 12 maart, 16:00 uur

Het Graafschap College volgt de richtlijnen zoals die in de persconferentie van het kabinet van vanmiddag zijn aangekondigd. Voor het Graafschap College is het onderwijs het belangrijkste, de scholen blijven gewoon open. 

 • Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

————————————————————————————————————————————-

Update 12 maart, 14:00 uur

Stopzetten nieuwe buitenlandse en binnenlandse mobiliteit

Op het Graafschap College vindt continu overleg plaats over de situatie rondom het coronavirus. Vandaag, 12 maart, is besloten extra maatregelen te nemen. We zetten alles op alles om het onderwijs doorgang te laten vinden, daarom zetten we andere activiteiten tijdelijk stop.

Buitenlandse mobiliteit
Vanaf vandaag (12 maart) worden alle nieuwe, buitenlandse activiteiten, bijeenkomsten, stages, excursies geannuleerd. Dat geldt zowel voor mensen die naar het buitenland zouden gaan als voor mensen die vanuit het buitenland zouden komen. Dat betekent dat alles wat gepland staat, tot nader bericht niet doorgaat. Met studenten die op dit moment stage lopen in het buitenland, staan we in nauw contact. De stagebegeleider neemt contact op met de student en informeert naar zijn/haar situatie. Vooralsnog kunnen deze stages gewoon doorgaan.

Binnenlandse mobiliteit
Vanaf vandaag (12 maart) worden alle binnenlandse activiteiten, excursies en bijeenkomsten met externen, waarbij de groepsgrootte groter is dan 10 personen, geannuleerd. Dit betekent dat bijeenkomsten binnen het Graafschap College zoals bijvoorbeeld een open avond bij Mijn School helaas worden geannuleerd. Het onderwijs gaat, tenzij binnen de eigen onderwijssector anders aangeven, gewoon door.

Speciale afspraken voor zorgopleidingen
Een aantal zorgorganisaties heeft richtlijnen bepaald m.b.t. het coronavirus. De richtlijnen houden in dat hun zorgprofessionals gezamenlijke bijeenkomsten groter dan 10 personen zoveel mogelijk vermijden. Dit heeft impact op het volgen van onderwijs.

————————————————————————————————————————————-

Het Graafschap College volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en voor onze regio die van de GGD. Ook binnen het Graafschap College worden er maatregelen genomen. Voor actuele informatie is deze  speciale pagina ingericht.

Voor veelgestelde vragen over de maatregelen van het Graafschap College, klik hier.

Voor veelgestelde vragen over het mbo door de overheid, klik hier.