Coronavirus

Update 25 februari, 10:00 uur

Geen coronamaatregelen meer

Vanaf vandaag gelden er, behalve de basisregels, geen coronamaatregelen meer in het mbo. Met de update van vorige week is er dan ook een einde gekomen aan de corona-updates.

—————————————————————————————————————————

Update 16 februari, 16:00 uur

Alles kan weer open, versoepelingen in drie stappen

In de persconferentie van gisteren gaf het kabinet aan dat alles weer open kan, in drie stappen. Daar zijn we blij mee want daardoor kunnen niet alleen de lessen op locatie door blijven gaan, maar ook vrijwel alle stages. De versoepelingen worden gefaseerd ingevoerd. 
 
Per direct: thuiswerkadvies 50 : 50 
Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

18 februari 
Op 18 februari vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen. Ook externen zijn weer welkom op onze locaties. Vanaf 18 februari wordt de duur van isolatie na een positieve test verkort naar 5 dagen als je 24 uur klachtenvrij bent. Kijk ook op quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 
 
25 februari 
Het verplicht dragen van een mondkapje komt op 25 februari te vervallen. Ook het advies om 1,5 meter afstand te houden vervalt op deze datum. 

We zijn blij met de versoepelingen, maar realiseren ons dat we nog steeds te maken hebben met zieken en mensen in quarantaine. In de praktijk zullen de versoepelingen na de voorjaarsvakantie volledig doorgevoerd zijn. We hopen dat iedereen zich de komende tijd (weer) thuis gaat voelen op school. 

—————————————————————————————————————————

Update 26 januari, 17:00 uur

Versoepelingen quarantaineregels

In de persconferentie van gisteravond zijn er versoepelingen aangekondigd. Enkele hebben betrekking op het onderwijs.  
 
Locaties open 
Op 15 januari hebben we besloten dat onze locaties op 31 januari weer volledig opengaan voor het onderwijs. Dat blijft zo en daar zijn we blij mee. Echter, we realiseren ons dat door de versoepelingen het aantal besmettingen op zal lopen, zo ook het aantal mensen dat in quarantaine moet. Dat kan tot gevolg hebben dat er toch lessen online plaats moeten vinden omdat de docent in quarantaine zit of niet door kunnen gaan vanwege een zieke docent.

Besmettingen in een klas 
De regel dat een klas bij twee besmettingen overgaat op online onderwijs komt te vervallen. Besmette studenten blijven uiteraard thuis, maar de lessen op locatie gaan voor de overige studenten door. Mochten er teveel studenten thuiszitten, bijvoorbeeld meer dan de helft van de klas, dan kan de docent besluiten over te stappen op online onderwijs voor iedereen.  
 
Versoepeling quarantaineregels 
Een belangrijke wijziging is de versoepeling van de quarantaineregels voor mensen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Je hoeft niet meer in quarantaine en niet getest te worden wanneer je langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad óf de afgelopen 8 weken corona hebt gehad óf jonger bent dan 18 jaar. Voorop staat dat je klachtenvrij bent!  
Voor 18+ geldt: heb je geen booster gehad of heb je in de afgelopen 8 weken geen corona gehad, dan moet je wél in quarantaine. Op dag 5 na het laatste contact kun je je laten testen bij de GGD. Is de uitslag negatief, dan kan de quarantaine worden afgebroken.  
 
Mondkapjes 
In de update van 18 januari hebben we een aanvullend lijn met betrekking tot de mondkapjes geformuleerd. Die lijn blijft gehandhaafd. Daarover lees je direct hieronder meer. 

—————————————————————————————————————————

Update 18 januari, 16:00 uur

Aanvullende lijn m.b.t. mondkapjesplicht

We merken dat de regels die sinds gisteren gelden onrust veroorzaken. Met name de mondkapjesplicht roept weerstand op.  

Aanvullende lijn mondkapjesplicht
De wettelijke regel is dat iedereen binnen school ‘altijd en overal’ een mondkapje draagt. Mbo-scholen mogen (deels) zelf invulling geven aan de uitzondering op deze mondkapjesregel. We hebben daarom de volgende, aanvullende lijn geformuleerd, die per vandaag ingaat.

Het mondkapje is verplicht in de volgende situaties:

– Bij alle verplaatsing door het gebouw, dus bij de ingang en in de gangen e.d.
– In situaties waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden.  

In de klas
Concreet betekent bovenstaande dat in een lokaal waar 1,5 meter afstand gehouden kan worden, het mondkapje af mag. Is de 1,5 meter afstand niet haalbaar, dan moet je een mondkapje dragen. Alleen met toestemming van de docent kan hiervan afgeweken worden.

Voel je vrij
Tot slot willen we benadrukken dat je je vrij moet voelen om een mondkapje te dragen voor je eigen veiligheid.

—————————————————————————————————————————

Update 15 januari, 17:00 uur

Mondkapje overal verplicht – alle lessen op  locatie vanaf 31-01

Gisteren heeft het kabinet aangekondigd dat alle vormen van onderwijs in het mbo weer op locaties mogen plaatsvinden. Dat is goed nieuws! Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld; daarover later meer.  
 
Huidige rooster gehandhaafd 
In de update van 4 januari hebben we gezegd dat we tot en met 28 januari werken volgens het huidige rooster. Dit doen we omdat we juist in deze periode van toetsen de rust willen bewaren en niet steeds willen switchen. Sowieso vinden er in deze periode minder reguliere lessen plaats vanwege de periodeafsluiting. Daarom blijft het huidige rooster van kracht, want zowel studenten als docenten hebben zich hierop ingesteld. We willen bijvoorbeeld de roosters voor examens op deze korte termijn niet meer aanpassen.

Periode 3
We ge
bruiken de komende tijd voor het beheerst opbouwen van het normale rooster van periode 3, vanaf 31 januar
i, met alle theorie- en praktijklessen op locatie, voor alle studenten. 

Mondkapjes
Tot nu toe droegen studenten en medewerkers een mondkapje binnen de school. Nieuw is dat het mondkapje ook gedragen moet worden in de les. Er zijn twee uitzonderingen: 

  1. Als het mondkapje een belemmering vormt voor het geven van of deelnemen aan een onderwijsactiviteit, dan hoeft deze niet gedragen te worden. De docent informeert de studenten over een eventuele uitzondering. 
  2. Ook wanneer je eet of drinkt op een vaste zitplaats, mag het mondkapje af.  

Het dringende advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Mondkapjes type II hebben de voorkeur.

Zelftesten 
Opnieuw geldt het dringende advies aan studenten en medewerkers om zichzelf twee keer per week te testen, zowel uit voorzorg als bij milde klachten. Zelftesten zijn gratis aan te vragen via de landelijke portal: www.zelftestonderwijs.nl. Er is een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie. Vraag er gerust naar!
 
Geen quarantaine na boosterprik 
Heb je minimaal 1 week geleden een boosterprik gehad of heb je korter dan 8 weken geleden corona gehad, dan hoef je niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Voorwaarde is wel dat je geen klachten hebt. De beslisboom wordt hierop aangepast en is spoedig beschikbaar.  
 
Overige maatregelen 
De basishygiënemaatregelen blijven van kracht: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Geef elkaar de ruimte en houd in de gangen en trappenhuizen zoveel mogelijk rechts.   

—————————————————————————————————————————

Update 5 januari, 11:00 uur

Vanaf 10 januari: online onderwijs, maar er zijn uitzonderingen

Helaas gaat ook 2022 van start gaat met beperkingen vanwege corona. Vanaf 10 januari starten we voor veel studenten met online onderwijs, maar er zijn uitzonderingen voor bepaalde groepen. Ook praktijklessen kunnen op locatie doorgaan. Lees hier meer.  
  
Online onderwijs tot einde periode 2  
Maandag heeft het kabinet bekendgemaakt dat het mbo vanaf 10 januari (voor een gedeelte) online moet plaatsvinden vanwege het toenemend aantal besmettingen onder jongeren. Om het werkbaar te houden, hebben wij besloten dat deze situatie van kracht blijft tot het einde van periode 2, dat wil zeggen tot en met 28 januari 2022.   
  
Uitzonderingen  
Studenten van de Entree-opleiding, Mijn School, Jongleren en de niveau 2-opleidingen kunnen fysiek onderwijs volgen, zowel theorie- als praktijklessen. Ook lessen voor vavo-leerlingen kunnen fysiek doorgaan. Voor niveau 3- en niveau 4-studenten gaan alleen de praktijklessen fysiek door, ander onderwijs wordt online gegeven. Toetsen, tentamens en examens die in het examenplan staan, gaan door, voortgangstoetsen komen te vervallen. In sommige gevallen is persoonlijke begeleiding (op locatie) mogelijk.   
 
Onderwijsleercentra (OLC’s) open  
Studenten die thuis geen goede studieplek hebben, kunnen terecht bij het OLC op locatie J.F. Kennedylaan, op locatie Houtmolenstraat en op locatie Groenlo. Studenten van alle opleidingen zijn welkom. Er zijn medewerkers aanwezig die individuele begeleiding kunnen geven. Studenten dienen zich te melden bij hun slb’er, hij/zij meldt de student vervolgens aan via de decaan. 
  
Zelftesten  
Ook al ben je gevaccineerd en heb je géén klachten: test jezelf twee keer per week! Is de uitslag van de zelftest positief, laat je dan bij de GGD testen. Blijf thuis en volg de beslisboom (die wordt deze week nog geactualiseerd). Zelftesten zijn gratis aan te vragen via de landelijke portal: www.zelftestonderwijs.nl. Er is ook een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie. Deze zijn gratis af te halen.    
  
1,5 meter afstand en rechts houden  
Voor iedereen die op een van de locaties aanwezig is, geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand in acht te nemen. Dat betekent dat de lokalen en werkruimtes weer voorzien worden van een sticker met het maximaal aantal mensen dat in die ruimte aanwezig mag zijn. Geef elkaar de ruimte en houd in de gangen en trappenhuizen zoveel mogelijk rechts.    
  
Hygiënemaatregelen en mondkapje   
Denk aan de basishygiënemaatregelen: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Het dragen van een mondkapje in de gangen is verplicht.  
  
Boosterprik   
Het kabinet geeft aan dat er, door over te stappen op online onderwijs, extra tijd is om jongeren in deze periode hun boosterprik te geven. Ook wij zijn van mening dat vaccinatie bijdraagt aan het terugdringen van het coronavirus. We adviseren daarom zowel studenten als medewerkers om de boosterprik te halen. Tegelijkertijd benadrukken we dat vaccineren een vrijwillige, individuele keuze is.    

—————————————————————————————————————————

Update 19 december, 12:00 uur

GC grotendeels dicht, maar er zijn uitzonderingen

Het kabinet heeft een harde lockdown ingesteld, ook voor het mbo. Voor het onderwijs gelden de maatregelen vooralsnog vanaf vandaag tot en met zondag 9 januari 2022.  
 
Geen (online) onderwijs en praktijklessen 
Dat betekent dat het Graafschap College de komende week voor veel studenten dicht gaat. We schakelen voor deze korte periode voor de kerstvakantie niet meer over op online onderwijs. Ook praktijklessen gaan niet door, omdat dat roostertechnisch niet haalbaar is. Voortgangstoetsen worden deze week ook niet afgenomen. Studenten die dat willen, kunnen een steentje bijdragen in branches waar hulp nodig is.  
 
Uitzonderingen: wat gaat wel door? 
Er zijn uitzonderingen op de sluiting. Toetsen, tentamens en examens die in het examenplan staan, gaan wel door. Lessen voor vavo-leerlingen kunnen doorgaan. Ook is er ruimte voor persoonlijke begeleiding van studenten. Daarom gaan de Entreeopleiding, Mijn School en JongLeren gewoon door. Daarnaast maken de onderwijsteams zelf een inschatting welke studenten er in een kwetsbare situatie zitten en begeleiding (op locatienodig hebben.  
 
Stages 
Of een stage door kan gaan of niet, is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar stage gelopen wordt. Als de activiteiten in de branche volgens die regels door kunnen gaan, kan de stage ook doorgaan. 
 
Thuis geen goede studieplek? 
Voor studenten die thuis geen goede plek hebben om te studeren, is zowel het Onderwijsleercentrum (OLC) op locatie J.F. Kennedylaan, als het OLC op locatie Groenlo geopend voor studenten uit alle sectoren. Er zijn medewerkers aanwezig die individuele begeleiding kunnen geven, zowel live als online. Studenten die hier gebruik van willen maken, dienen zich aan te melden bij hun slb’er. Hij/zij zorgt ervoor dat ze bij één van de OLC’s terecht kunnen.  
 
Maandag spullen ophalen 
Studenten kunnen maandag nog spullen ophalen die ze tijdens de komende weken nodig denken te hebben. Op alle locaties geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand in acht te nemen. Het dragen van mondkapjes is verplicht, ook de overige basishygiënemaatregelen blijven van kracht.  
 
Internationale stages 
Het eerder vastgestelde beleid wordt aangehouden. Dit betekent dat stages naar landen met kleurcode groen of geel doorgang kunnen vinden, mits er sprake is van een goed plan voor terugkeer naar Nederland.  
 
Na de kerstvakantie 
De kans is aanwezig dat het onderwijs op 10 januari 2022 nog niet volgens het huidige rooster kan plaatsvinden. Omdat we niet weten hoe een en ander zich ontwikkelt, bereiden onze onderwijsteams zich voor op zowel een rooster dat volledig digitaal is, als een rooster met onderwijs op 1,5 meter, dat kan halve klassen betekenenWe verwachten studenten in de week van 3 januari te kunnen informeren over het onderwijs vanaf 10 januari.  

—————————————————————————————————————————

Update 24 november, 17:00 uur

Onderwijs op de eerste plaats

Ons uitgangspunt is dat we er alles aan doen om het onderwijs door te laten gaan en de locaties open te houden; onderwijs komt op de eerste plaats.   
  
Bijeenkomsten en evenementen  
Niet-essentiële bijeenkomsten, bijvoorbeeld ouderavonden, 10-minutengesprekken, teambijeenkomsten of evenementen met externen, behoren niet tot het primaire proces en zullen daarom niet fysiek maar digitaal plaats moeten vinden of verplaatst dienen te worden.  
  
Thuiswerken  
Alleen medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs, werken op locatie, anders werken ze vanuit huis.   
 
Geactualiseerde beslisboom 
Er is een beslisboom beschikbaar die goed inzicht geeft in wat te doen in verschillende situaties. Dit is de actuele versie: beslisboom, versie 23 november. In deze beslisboom blijf je, als je in nauw contact bent geweest met een positief getest persoon, thuis en laat je je na 5 dagen testen. Het maakt niet uit of je beschermd of niet beschermd bent. 
 
Besmettingen in klas of team  
Bij twee of meer besmette studenten in een klas, schakelt de klas over op online onderwijs. Bij besmettingen in een team hangt het overschakelen af van de duur en de nabijheid van het contact van de besmette persoon/personen met andere teamleden.   
 
1,5 meter afstand 
Met ingang van vandaag heeft het kabinet de 1,5 meter afstand weer verplicht gesteld. Het onderwijs is daarop een uitzondering. Wij handhaven echter de 1,5 meter afstand voor medewerkers, dat betekent 1,5 meter afstand voor medewerkers onderling én 1,5 meter afstand ten opzichte van studenten. Voor studenten onderling geldt de 1,5 meter afstand dus niet. 
 
Internationale stages en activiteiten 
Met betrekking tot internationale stages en activiteiten zijn we terughoudend. Alleen stages die voor het curriculum noodzakelijk zijn en niet in Nederland kunnen worden uitgevoerd, zijn mogelijk. Daarbij gaat de voorkeur uit naar individuele stages en geen grote groepen. Alle internationale stages en activiteiten die als ‘extra’ gezien kunnen worden, dienen te worden uitgesteld. 

—————————————————————————————————————————

Update 3 november, 17:00 uur

Mondkapjes vanaf maandag 8 november weer verplicht

De situatie met betrekking tot corona is zorgelijk. In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet herinvoering van een aantal maatregelen aangekondigd. Enkele daarvan hebben ook gevolgen voor het mbo-onderwijs.

Mondkapjes verplicht 
Met ingang van zaterdag 6 november wordt het mondkapje weer verplicht. Dat betekent dat iedereen vanaf maandag 8 november op onze locaties een mondkapje draagt in de gangen en in de kantines. Tijdens het eten en drinken in de kantine kan het mondkapje even af. In de lokalen en op werkplekken is een mondkapje niet nodig.
Uitzondering: er worden wél mondkapjes gedragen in het lokaal wanneer de beroepspraktijk, waar mondkapjes verplicht zijn, wordt nagebootst. Bijvoorbeeld: bij de kappersopleiding worden mondkapjes gedragen tijdens de praktijklessen.

Rechts houden
Er worden voorlopig geen verplichte looproutes ingesteld in onze gebouwen, maar we adviseren iedereen om elkaar de ruimte te geven en in de gangen en trappenhuizen zoveel mogelijk rechts te houden.

Hygiënemaatregelen
Denk (weer) aan de basishygiënemaatregelen: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.

Test jezelf twee keer per week 
We raden iedereen aan om zich twee keer per week zelf te testen, juist wanneer je géén klachten hebt en ook al ben je gevaccineerd. Is de uitslag van de zelftest positief, laat je dan bij de GGD testen. Zelftesten zijn gratis aan te vragen via de landelijke portaal: www.zelftestonderwijs.nl. Er is ook een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie. Gratis af te halen.

Meld besmettingen 
We vragen iedereen om besmettingen te blijven melden. Studenten bij hun slb’er, medewerkers bij hun leidinggevende.

—————————————————————————————————————————

Update 23 september, 17:00 uur

Scenario Optimaal van kracht

Zowel landelijk als binnen het onderwijs worden de coronamaatregelen verder afgebouwd. De 1,5 meter afstand vervalt en vanaf volgende week zijn ook op scholen mondkapjes en looproutes niet meer verplicht. Vanaf maandag 27 september is het scenario Optimaal van kracht. In dit scenario is vrijwel alles weer normaal.

Basisregels
Het is belangrijk dat iedereen de basisregels in acht blijft nemen: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, zorg voor voldoende frisse lucht en bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.

Ventilatie
De ventilatiemogelijkheden zijn op iedere locatie verschillend. De technische dienst kiest per locatie de meest optimale instelling waarbij veiligheid vóór comfort gaat. Daarnaast blijft frisse lucht belangrijk, we adviseren daarom – indien mogelijk – ramen en deuren regelmatig tegen elkaar open te zetten.

Prikken zonder afspraak op Julianaplein
Op dinsdag 5 oktober en donderdag 28 oktober is prikken zonder afspraak mogelijk op locatie Julianaplein. Studenten, medewerkers en buurtbewoners kunnen er terecht voor een vaccinatie, maar ook met vragen en voor meer informatie, bijvoorbeeld bij twijfel over vaccineren. Via diverse kanalen wordt hier ruchtbaarheid aan gegeven. Lees meer over de vaccinatietour van de GGD door de regio.

————————————————————————————————————————————-

Update 17 augustus, 17:00 uur

Studiejaar 2021-2022 start met fysiek onderwijs op locatie

In de persconferentie van 13 augustus jl. heeft het kabinet aangegeven dat het veilig en verantwoord is om de 1,5 meter afstand los te laten in het mbo. Daar zijn we blij mee. Om een en ander veilig te organiseren, zijn er wel voorwaarden gesteld. Die lees je hier.

Hygiëne en ventilatie
De basishygiënemaatregelen blijven van kracht: was vaak je handen, gebruik de hygiënepunten bij binnenkomst, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en laat je testen. Er gelden nog steeds quarantainemaatregelen bij een besmetting, ook voor gevaccineerden.
Ook wat ventilatie betreft blijven de richtlijnen ongewijzigd: in alle klaslokalen, praktijklokalen, teamkamers en kantoren worden ieder uur en bij iedere klaswissel de ramen en deuren 5 minuten tegen elkaar open gezet. De ventilatiesystemen zijn nog steeds ingesteld op maximale frisse lucht (en geen recirculatie).

Mondkapjes en looproutes
Het dragen van een mondkapje in de gangen is verplicht. In de lokalen en werkruimtes kan het mondkapje af, met uitzondering van praktijklessen waarbij brancheprotocollen mondkapjes verplicht stellen. Alleen op een zitplaats in de kantine kan het mondkapje tijdens eten en drinken af. De looproutes in de gangen blijven gehandhaafd om zo het onderlinge contact te beperken. Dat kan éénrichtingsverkeer betekenen; soms lastig, maar wel noodzakelijk.

Maximale groepsgrootte
De maximale groepsgrootte voor studentgerelateerde bijeenkomsten is vastgesteld op 75 personen, exclusief docenten en begeleiders. Daarbij hoeft de 1,5 meter afstand niet in acht genomen te worden.

Kantine en catering
De kantines worden, indien van toepassing, ingericht met maximaal 75 zitplaatsen. Verder is de kantine een  ‘doorlooplocaties’, je kunt er dus niet blijven staan. De catering is volledig geopend en het dragen van een mondkapje is daar verplicht. Zoek voor het eten en drinken een zitplaats in de kantine of, bij mooi weer, buiten.

Openbaar vervoer en roostering
Het Graafschap College heeft goede contacten met het openbaar vervoer. Arriva zet al extra bussen in en zij kunnen, indien nodig, nog meer bussen inzetten. Onze roostermakers proberen de lessen zoveel mogelijk te spreiden over de dag en over de week.

Zelftesten
Zelftesten zijn bedoeld om besmettingen snel op te sporen en verspreiding van het virus te verminderen. Zelftesten is niet verplicht, maar we raden studenten en medewerkers aan om zich twee keer per week zelf te testen, juist wanneer je géén klachten hebt en ook al ben je gevaccineerd. Is de uitslag van de zelftest positief, laat je dan bij de GGD testen. Zelftesten zijn voor studenten en medewerkers (weer) gratis aan te vragen via de landelijke portal: www.zelftestonderwijs.nl. De testen worden op je thuisadres geleverd. Er is ook een voorraad zelftesten op iedere locatie beschikbaar bij de receptie, voor jezelf of voor een groep die zich wil testen, bijvoorbeeld vóór een activiteit.

Vaccinatie
Wij zijn van mening dat vaccinatie bijdraagt aan het terugdringen van het coronavirus waardoor onderwijs op locatie weer mogelijk is. We adviseren daarom zowel studenten als medewerkers om zich (alsnog) te laten vaccineren; zo bescherm je jezelf en elkaar. Tegelijkertijd benadrukken we dat vaccineren een vrijwillige, individuele keuze is. Vaccineren kan via www.coronatest.nl. Op www.prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je snel een vaccinatie kunt krijgen zonder afspraak. Daarnaast zijn we in gesprek met de GGD over mogelijkheden tot vaccinatie op onze eigen locaties.

————————————————————————————————————————————-

Het Graafschap College volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet. We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en voor onze regio die van de GGD. Ook binnen het Graafschap College worden er maatregelen genomen. Voor actuele informatie is deze  speciale pagina ingericht.

Voor veelgestelde vragen over de maatregelen van het Graafschap College, klik hier.

Voor veelgestelde vragen over het mbo door de overheid, klik hier.