Graafschap Orthopedagogie

Het team van Graafschap Orthopedagogie bestaat uit orthopedagogen, GZ-psychologen en een orthopedagoog-generalist. Zij bieden diagnostisch onderzoek, begeleiding en training in het kader van het Passend Onderwijs.

Diagnostisch onderzoek

Wanneer er naar aanleiding van de intake wordt ingeschat dat diagnostisch onderzoek belangrijk is, kan dit worden ingezet. Er wordt dan gekeken welke problemen je ervaart, of er sprake is van onderliggende problematiek (zoals AD(H)D of ASS) en/of hoe je intelligentieprofiel is opgebouwd. Dit onderzoek is er altijd op gericht om handelingsgerichte adviezen te kunnen formuleren waardoor jij als student geholpen kan worden. Dit betekent dat er gekeken kan worden welke hulp passend is en wat ouders, school en andere betrokkenen hierin kunnen bieden.

Begeleiding en training

Onze orthopedagogen verzorgen individuele begeleiding en behandeling voor studenten die dat nodig hebben. Dit aanbod is breed en wordt op maat samengesteld. Hierbij is te denken aan zelfbeeld, trauma, psycho-educatie. Ook is er de mogelijkheid tot het volgen van groepsgewijze trainingen die gericht zijn op studievaardigheden, psycho-educatie, faalangstreductie en sociale vaardigheden.

Rekenaanpak

Voor studenten met een dyscalculieverklaring of ernstige rekenproblemen biedt Graafschap Orthopedagogie rekenbegeleiding gericht op het ER-examen (aangepast examen). Dit traject bestaat uit een screening en 20 individuele begeleidingen door een orthopedagoog.

Externe dienstverlening

Naast de begeleiding in het kader van Passend Onderwijs, voor studenten van het Graafschap College, verzorgt een externe tak van Graafschap Orthopedagogie ook trajecten voor andere jongeren, o.a. wmo-trajecten. Informatie hierover is te vinden op de website: www.gojongeren.nl.