Nieuwe toezichthouder in raad van toezicht

De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw Tineke Tromp aan te stellen als nieuwe toezichthouder. Met ingang van 14 mei is Tineke toegetreden tot de raad. Zij volgt daarmee Belinda Elfrink op die besloot om geen tweede termijn aan te gaan wegens haar aanstelling als wethouder in de regio.

Tineke Tromp is als Manager Human Resources werkzaam bij Medisch Spectrum Twente, een organisatie met bijna 4.000 werknemers. Daarvoor heeft ze verschillende directiefuncties vervuld bij de Wageningen University. Tineke heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, daarna heeft ze diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van management.

Tineke vervult nevenfuncties als vicevoorzitter van de raad van toezicht van ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk en als lid van de raad van toezicht van Zorggroep Vilente.

Tineke woont in Winterswijk, is getrouwd en heeft twee kinderen.