Mirjam Koster volgt cvb-voorzitter René van Gils op

Mirjam Koster-Wentink wordt op 1 maart 2018 de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College

Met enthousiasme informeren wij u dat Mirjam Koster-Wentink de nieuwe voorzitter wordt van het college van bestuur. Zij volgt René van Gils op die na 25 jaar met pensioen gaat. Mirjam Koster zal, samen met vicevoorzitter Sarien Shkolnik, het Graafschap College gaan leiden. De raad van toezicht heeft, na een zorgvuldig proces van werving en selectie, de benoeming van Mirjam Koster unaniem goedgekeurd.

Mirjam is geboren en getogen in de Achterhoek en studeerde aan het HEAO, waarna zij werkte in het bedrijfsleven op sales- en marketingfuncties. Ze volgde diverse opleidingen op het gebied van bestuurs- en organisatiewetenschappen, waaronder bij de Business School INSEAD. In 2011 rondde zij de masteropleiding ‘Strategisch management in het publieke domein’ af aan de Universiteit Utrecht.

Mirjam verlaat hbo-instelling Saxion, waar zij ruim 15 jaar heeft gewerkt. Ze begon haar loopbaan bij Saxion als docent bij de opleidingen Commerciële Economie en International Business & Management. Voor haar huidige functie als directeur van de Academie Creatieve Technologie was zij als manager en directeur werkzaam bij de Hospitality Business School. Mirjam wordt bij Saxion zeer gewaardeerd vanwege haar aansprekende manier van leidinggeven.
Naast haar werk bij Saxion bekleedde Mirjam diverse nevenfuncties, onder meer als bestuurslid en als lid van het sectoraal adviescollege van het hoger economisch onderwijs. Dit jaar is zij ook aangesteld als toezichthouder bij Travers, een stichting op het gebied van welzijn en kinderopvang in Noord- en Oost-Nederland.

Sarien Shkolnik verheugt zich op de komst van Mirjam:
‘’Na een mooie bestuurlijke periode met René van Gils breekt er voor het Graafschap College en ook voor mij, met de komst van Mirjam Koster, een nieuwe periode aan waarin de strategische lijnen die zijn ingezet een goed vervolg zullen krijgen. Het Graafschap College wil met excellent beroepsonderwijs de Achterhoek zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat met de komst van Mirjam ons dat met nieuw elan gaat lukken. Ik verheug me bijzonder op haar komst en op onze samenwerking!’’

Mirjam licht haar overstap toe:
‘’Dat ik als voorzitter van zo’n goede mbo-instelling aan de slag mag, vind ik echt een eer. Ik ben enthousiast over de contacten van het Graafschap College met de regio en over de kwaliteit van het onderwijs. Het mooie van beroepsonderwijs is, dat je op meerdere manieren bijdraagt aan een goede samenleving. Ik kijk ernaar uit om die bijdrage samen met Sarien te gaan leveren en ik verheug me op de kennismaking met studenten, collega’s en partners van het Graafschap College.”

De raad van toezicht is bijzonder verheugd met de komst van Mirjam Koster naar het Graafschap College. Mirjam heeft in de gevoerde gesprekken overtuigend laten zien dat ze een grote passie heeft voor het beroepsonderwijs en dat ze in alle facetten van het onderwijs continu de verbinding zoekt met als doel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs te komen, waarin de student centraal staat.
Mirjam Koster treedt op 1 maart 2018 in dienst en bereidt zich in de komende maanden op haar overstap voor.

Namens de raad van toezicht,

Dhr. F.R. Witteveen,
Voorzitter raad van toezicht Graafschap College