Minister Bruins bezoekt Sport en bewegen

Maandag 19 maart bezocht minister Bruno Bruins van Sport het Graafschap College. Tijdens dit bezoek ging hij onder andere in gesprek met (oud)studenten en docenten van de opleidingen Sport en bewegen en Defensie en vertegenwoordigers van verschillende praktijkorganisaties. Het bezoek maakte onderdeel uit van een bezoek dat de minister bracht aan de Achterhoek, waarbij hij zich liet informeren over de wijze waarop in de regio sport en bewegen vorm krijgt.

Ontvangst

Minister Bruins werd ontvangen in de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging DZC’68 op Sportpark Zuid in Doetinchem. Daar vertelde onder andere Ap te Winkel, opleidingsmanager Sport en bewegen, over de samenwerking tussen de opleiding Sport en bewegen en sportorganisaties in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van stage en het delen van faciliteiten. Deze wederzijdse beïnvloeding komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en geeft een impuls aan het leggen van nieuwe verbindingen en het bereiken van maatschappelijke doelen in de regio.

In gesprek

De minister ging vervolgens in gesprek met (oud)studenten en docenten van het Graafschap College en vertegenwoordigers van praktijkorganisaties. Dit gebeurde aan verschillende thematafels op de nieuwe locatie Sportpark Zuid van het Graafschap College, die momenteel in aanbouw is. Tijdens de gesprekken werd ingegaan op de wijze waarop het onderwijs en werkveld intensief samenwerken om het beroepsonderwijs en de regionale projecten op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl gestalte te geven. Zo kreeg de minister uitleg over de unieke samenwerking met Sportservice Doetinchem in het kader van hybride leren, werd toegelicht hoe doelgroepen met een beperking in een reguliere fitnessgroep meedraaien, hoe het combineren van topsport en een schoolloopbaan wordt gefaciliteerd, en sport en ondernemendheid, ‘voor jezelf beginnen’, wordt gestimuleerd.

Na afloop van de gesprekken reageerde de minister kort: “In alle gesprekken komt de passie voor sport naar voren. Wat een enthousiaste groep! Goed om te horen dat de mogelijk­heden hier op het Graafschap College heel breed zijn, zodat studenten zoveel mogelijk een opleiding op maat krijgen”.

Speeddaten

Na het bezoek aan het Graafschap College bezocht de minister de Saza-topsporthal en de Vijverberg. Op die laatste locatie kreeg de Achterhoekse sportwereld de gelegenheid om te speeddaten met de minister over zaken die hen aan het hart gaan. Het bezoek werd afgesloten met een presentatie over de Special Olympics, die in juni dit jaar plaatsvinden in de Achterhoek.