Entree Werkt

Voor Entree-leerlingen met uitstroomprofiel Arbeid is het traject Entree Werkt ontwikkeld. Hierbij werk je 4 of 5 dagen per week op een geschikte arbeidsplek, die samen met het Graafschap College is uitgekozen. Het bijzondere van het traject is, dat het onderwijs ook op de werkvloer plaatsvindt. De docent bezoekt jou als leerling op de werkplek en zorgt dat je in jouw eigen arbeidssituatie kan leren. Het traject duurt in principe, net als bij de reguliere Entree-opleiding, een jaar en wordt afgesloten met een Entree-examen en -diploma.

Flexibel

Instroom in Entree Werkt is flexibel: ook gedurende het schooljaar kun je beginnen. In principe volg je bij Entree Werkt de Entree-opleiding in de bol (beroepsopleidende leerweg), maar in bepaalde gevallen is het ook mogelijk de opleiding in de bbl-variant (beroepsbegeleidende leerweg) te doen.

Meer weten?

Je kunt met al je vragen over Entree Werkt terecht bij de administratie van de sector Educatie & Participatie, 0314  353 800.