Ondanks corona studenten Graafschap College tevreden 

Iedere twee jaar vindt er een landelijk onderzoek plaats naar de tevredenheid van mbo-studenten: de JOB-monitor. De resultaten van de JOB-monitor 2022 zijn vrijdag 3 juni bekendgemaakt. De tevredenheid van Graafschap College-studenten is op vrijwel alle thema’s, in vergelijking met 2020, gelijk gebleven.  
 
Ruim 51% van de studenten heeft de enquête ingevuld. Het Graafschap College is blij dat hun beoordeling – ondanks twee jaar corona – stabiel is gebleven. Er is alles aan gedaan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, maar het was voor studenten een moeilijke tijd. In de rapportcijfers zijn er kleine wijzigingen te zien. Dit jaar geven de studenten hun opleiding gemiddeld een 6,6 en de school een 6,4. In 2020 lagen de rapportcijfers iets hoger, respectievelijk 6,7 en 6,6.  
 
Veiligheid en stages positief beoordeeld 
Uit de cijfers blijkt dat het thema ‘Omgeving, sfeer en veiligheid’ een hoge score krijgt en dat de meeste studenten zich prettig en veilig voelen op school. Ook het thema ‘Stages’ wordt goed beoordeeld. Door de tomeloze inzet van docenten zijn er in coronatijd voldoende stageplekken gevonden. Er zijn zelfs, samen met het werkveld, alternatieve stageplekken ontwikkeld zodat studenten hun praktijkdeel konden afronden. De studenten zijn positief over de begeleiding op de stageplek en vinden dat ze veel leren in de praktijk.  
 
Aandachtspunten 
Er zijn ook aandachtspunten. Op sommige punten kan de informatievoorziening beter en het blijkt dat niet alle aangeschafte boeken en leermiddelen daadwerkelijk gebruikt worden. Dit laatste is ook door de studentenraad gesignaleerd en wordt als verbeterpunt door het management opgepakt.