Henrie Mastwijk bespreekt obstakels voor studenten met een handicap in Tweede Kamer

Op 10 april nam Henrie Mastwijk, ambulant begeleider op het Graafschap College, samen met student Chanel Homminga en oud-student Thomas Hebben deel aan een commissievergadering van de Tweede Kamer. Deze vergadering werd georganiseerd door het ministerie van OCW en was live te volgen. Het debat is via debatgemist terug te zien.

Obstakels en beperkingen
Doel van dit rondetafelgesprek is het in kaart brengen van obstakels en beperkingen in het onderwijs én bij de overgang naar de arbeidsmarkt voor studenten met een fysieke of verstandelijke beperking in het mbo, hbo en wo. Ter voorbereiding heeft Henrie een stuk geschreven over de obstakels die de studenten in de transitie van opleiding naar arbeidsmarkt ervaren.

Samenvatting
Jongeren die een studie op mbo-niveau 2 of hoger volgen (en geen speciaal- of praktijkonderwijs hebben gevolgd) kunnen pas na hun studie een indicatie ‘banenafspraak’ aanvragen. Dit leidt tot een onwenselijke en onnodige breuk in de loopbaan van een student met een beperking. Kan deze student wél een indicatie ‘banenafspraak’ tijdens de studie aanvragen, dan heeft dit veel voordelen. Een student met een beperking kan dan naadloos van opleiding naar werk begeleid worden. Lees het volledige document.

Livestream
Deze bijeenkomst vond plaats op 10 april van 14.30 tot 17.00 uur en was live te volgen via een livestream van de Tweede Kamer. Het debat is via debatgemist terug te zien. Klik hier voor meer informatie.