Groen licht voor nieuwe ad-opleiding

Het Graafschap College en Iselinge Hogeschool starten in februari 2019 gezamenlijk met de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft hiervoor groen licht gegeven. De opleiding is een tweejarige praktijkgerichte deeltijdopleiding met een wettelijk erkend hbo-5-diploma. De opleiding is toegankelijk voor iedereen met een mbo-4, havo- of vwo-diploma of middels de 21+-regeling.

Brede scholen, integrale kindcentra, basisscholen, de kinderopvang en de jeugdzorg krijgen hiermee een opleiding die aansluit bij onze opleidingen Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker, Sociaal cultureel werker en Sport- en bewegingscoördinator. De ad-opleiding is samen met Iselinge Hogeschool en het werkveld ontwikkeld en sluit daardoor goed aan op zowel de praktijk en de vooropleiding. Ook is het een goede opstap voor de hbo-bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Meer informatie over deze opleiding is te vinden via www.iselinge.nl/ad