Graafschap College scoort bovengemiddeld in JOB-monitor 2018

De resultaten van de JOB-monitor 2018 zijn vandaag bekendgemaakt. Iedere twee jaar vindt dit landelijke onderzoek naar de tevredenheid van mbo-studenten plaats. Ook dit jaar scoort het Graafschap College bij alle thema’s op of boven het landelijk gemiddelde. De scores van 2018 zijn ongeveer gelijk aan die van 2016.

Bovengemiddeld
Het Graafschap College scoort hoog als het gaat om lessen en onderwijsfaciliteiten. Ook sfeer en veiligheid springen eruit. Studenten voelen zich veilig binnen onze school, dit jaar zelfs nog iets meer dan in 2016. Ook de algemene tevredenheid van de studenten is toegenomen.

Aandachtspunten
Naast deze prachtige resultaten zijn er ook aandachtspunten uit de JOB-monitor naar voren gekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van boeken en leermiddelen en de informatie over roosterwijzigingen. Opvallend is ook dat het merendeel van de studenten (60%) geen interesse heeft in meepraten over het verbeteren van de school en/of hun opleiding. Gelukkig zijn alle sectoren wel vertegenwoordigd in onze actieve studentenraad!

Respons
De respons (ruim 67%) is gestegen ten opzichte van 2016 (toen 61,3%). Deze stijging is zeker mede te danken aan de inzet van de studentenraad en de inzet van de opleidingsmanagers en teams, die het invullen van de vragenlijst gestimuleerd hebben.