Graafschap College ‘Beste Werkgever 2018-2019’

Het Graafschap College mag zich ‘Beste Werkgever 2018-2019’ noemen. Op basis van de uitkomsten van het medewerkersonderzoek, dat in oktober is gehouden, heeft het Graafschap College in de categorie ‘mbo-scholen’ de maximale 3 sterren behaald op het onderdeel ‘werkgeverschap’ en daarom dit keurmerk van onderzoeksbureau Effectory en platform Intermediar ontvangen. Met het keurmerk toont het Graafschap College aan goed in contact te staan met medewerkers en het potentieel van medewerkers te benutten om duurzaam succesvol te zijn. Kortom, het Graafschap College is een werkgever waar mensen het leuk vinden om te werken.

Bovengemiddelde score

Bijna driekwart (74%) van de medewerkers gaf in het onderzoek zijn mening over de thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, werkgeverschap, vitaliteit, mbo-teamontwikkeling en sociale veiligheid. Gemiddeld beoordelen medewerkers het Graafschap College met een rapportcijfer 7,4. Ten opzichte van het vorige medewerkersonderzoek is dit cijfer nagenoeg gelijk gebleven (7,3). In vergelijking met andere mbo-scholen, die gemiddeld een 6,8 scoren, scoort het Graafschap College ruim boven het gemiddelde.

Zeer verheugd

Het college van bestuur is zeer verheugd over de onderzoeksresultaten en is blij dat medewerkers positief zijn over het werken bij het Graafschap College. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers met name de onderlinge samenwerking en collegialiteit waarderen. Medewerkers vinden over het algemeen dat er sprake is van een plezierige en constructieve samenwerking, zijn vitaal en trots op hun werkzaamheden. Ook het feit dat het Graafschap College zich ontwikkelt en mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling wordt erg gewaardeerd.  Daar staat tegenover dat er wat verbeterd kan worden aan de digitale leer- en werkomgeving (complex, veel systemen) en de staat van de fysieke leer- en werkomgeving op enkele locaties (binnenklimaat, aantal studieruimtes). Ook de werkdruk blijft een punt van aandacht.

Feestelijke traktatie

De komende tijd worden de uitkomsten van het onderzoek met de teams besproken en worden verbeteracties uitgezet. Vandaag worden alle medewerkers getrakteerd op een feestelijk traktatie om de behaalde resultaten te vieren.