Feestelijk uitreiking keurmerk Samenwerkingsschool

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft het Graafschap College het keurmerk Samenwerkingsschool van het Instituut Leraar en School van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (ILS-HAN) ontvangen. Het Keurmerk werd uitgereikt door Aly Smelt, voorzitter directie van de ILS-HAN.

uitreiking keurmerk

Nieuwe ambitie
De bijeenkomst werd geopend door Ruth Mijnen, schoolopleider. Zij vertelt dat het Graafschap College zich heeft ontwikkeld van een gewone stageschool tot samenwerkingsschool. “Dat betekent dat we een goed, erkend leerbedrijf zijn en dat we de lio-stagiairs een goede leerplek bieden,” aldus Ruth. “In dat verband wil ik de werkplekbegeleiders speciaal welkom heten; zij zijn de basis voor het keurmerk! Tot slot: het feit dat we dit keurmerk ontvangen is geen eindpunt, het is juist het begin van een nieuwe ambitie! We gaan door als aspirant-opleidingsschool!”

Prestatie
“Het behalen van zo’n keurmerk is een hele prestatie,” aldus Aly Smelt. “Het geeft blijk van een gedegen visie, kwaliteit van de werkplekbegeleiders en zorgvuldige processen. Er is aandacht voor ‘leren’, dat heeft een functie in het personeelsbeleid van de school, maar je ziet het ook terug in het praktijkgericht onderzoek dat hier plaatsvindt.” Aly merkt op dat ook ILS-HAN in ontwikkeling is: “Met de inrichting van een afstudeerrichting beroepsonderwijs richten wij ons ook expliciet op het vmbo en mbo.”

‘Lerende’ organisatie
Na de officiële uitreiking van het certificaat bedankt vicevoorzitter van het cvb, Sarien Shkolnik, iedereen die hieraan heeft bijdragen heel hartelijk. Ze noemt met name de docenten die de moeite hebben genomen om zich te scholen om lio-stagiairs op te leiden. “We zijn een ‘lerende’ organisatie. De toekomst vraagt van ons dat we ons blijven ontwikkelen en dat doen we graag. Want als wij onszelf versterken, heeft dat een positieve invloed op onze studenten,” aldus Sarien. “Ik ben blij dat we dit feestje vieren, want we moeten zichtbaar maken wat we allemaal doen. Ik vind het fantastisch dat we, samen met het Rijn IJssel College en de HAN, doorgaan als aspirant-opleidingsschool,” zo sluit Sarien af.

‘Veel vlieguren maken’
Vervolgens stond een lezing van Ida Oosterheert, associate professor bij de Radboud Universiteit Nijmegen, op het programma. De lezing heeft als thema: ‘Aanstaande leraren begeleiden: wat werkt – bij verschillende studenten?’ Ze begint haar lezing met de uitspraak die veel beginnend docenten horen: ‘Veel vlieguren maken, dan leer je het vanzelf’. “Ervaring is belangrijk, maar niet genoeg,” meent Ida Oosterheert. “Leraren in opleiding krijgen te maken krijgen met diverse bronnen, als het gaat om lesgeven, maar hun eigen historie speelt een belangrijke rol. Iedereen heeft in zijn leven 16.000 tot 20.000 uur naar een docent gekeken, dat vormt je enorm!” Ze licht verder toe hoe verschillende studenten leren en wat het beste werkt.

De bijeenkomst werd afgesloten met muziek, een hapje en drankje.
uitreiking keurmerk zaal