Elver en Graafschap College werken samen aan de toekomst

Werken aan de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, terwijl het aantal vacatures toeneemt. Elver, het Graafschap College en het Werkgeversservicepunt (WSP) slaan de handen ineen om hieraan te werken. Donderdag 1 februari start bij Elver een extra bbl-lesgroep van 24 studenten met de opleiding Maatschappelijke Zorg.

Vanmorgen trapten de 24 studenten af met een gezamenlijke introductiedag, waarbij het Graafschap College en Elver een intentieverklaring ondertekenden. Om 9.30 uur vertelde bewoonster Harmien namens de deelraad cliënten wat zij van de studenten verwacht. “Wij verwachten dat jullie alle bewoners met een beperking zo goed mogelijk helpen met onder andere wassen, douchen en aankleden. Maar ook dat jullie aardig zijn, goed kunnen luisteren en duidelijk praten.” Begin van de middag heetten bestuurder Irma Harmelink en opleidingsmanager Svetlana van Amerongen de studenten welkom. Hierna volgde de ondertekening van de intentieverklaring tussen Elver en het Graafschap College.

Nieuwe lesvorm

De studenten, die vanaf 1 februari in dienst zijn bij Elver, komen uit een andere branche of hebben ooit in de zorg gewerkt. Zij willen graag weer terug naar hun oude vakgebied. Het Graafschap College baseert de opleiding op de individuele ervaring en behoefte van de student. Zo ontstaat een maatwerktraject. Gedurende drie jaar, of korter, leren ze de theorie in de praktijk. Een nieuwe lesvorm waarbij ze niet meer naar school gaan maar de school naar Elver komt.

Eigen (leer)route

Met behulp van het zogenaamde ‘spinnenwebmodel’ worden de competenties van de student bepaald en de verwachtingen over groei besproken. Iedere student volgt zo via zijn eigen (leer)route en in zijn eigen tempo de opleiding . Een belangrijk aandachtspunt is het ‘leren leren’, met daarbij aandacht voor het opdoen van positieve ervaringen door leren, het leren reflecteren en het stellen van realistische doelen. De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn leerproces. Drie vaste docenten, met ieder hun eigen specialisatie, verzorgen dit traject.

Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Op 13 december vorig jaar tekenden diverse bestuurders al de intentie om in de regio Achterhoek aan de slag te gaan met het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Met dit actieplan worden de krachten gebundeld om zo te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Zowel Elver als het Graafschap College hebben dit plan ondertekend.