Cvb ondertekent Manifest van beroepsvereniging

Op 22 juni heeft cvb-lid Sarien Shkolnik, namens het hele management, het Manifest van de beroepsvereniging van mbo-docenten, BVMBO, ondertekent. Het Manifest is een lijst met zeven speerpunten, punten die mbo-docenten nodig hebben om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen.

Sarien Shkolnik: “Docenten hebben hart voor hun werk, voor hun studenten. Dat is ontzettend belangrijk voor een school. Goed onderwijs staat of valt immers met de kwaliteit en betrokkenheid van de docenten. Het is zó goed dat er een beroepsvereniging is van mbo-docenten die zich sterk maakt voor goed onderwijs. Het Manifest dat daar een prachtig voorbeeld van. Ik ben het van harte eens met de zeven punten uit het Manifest. En niet alleen ik, ook mijn collega René van Gils en de vier sectordirecteuren ondersteunen deze speerpunten.”

Zeven speerpunten

De initiatiefgroep van docenten én studenten gaat diverse locaties van het Graafschap College langs om bij collega’s aandacht te vragen voor het Manifest. De belangrijkste thema’s zijn: ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit (afschaffing van de 1000-urennorm), stop het rendementsdenken (studenten moeten zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau), breng rust in het onderwijs (geef vernieuwingen de kans om te landen) en maak leraren weer eigenaar van het onderwijs.

Beroepsvereniging mbo-docenten

De beroepsvereniging BVMBO gaat ervan uit dat onderwijsteams de spil in het onderwijsproces vormen. Docenten maken het onderscheid voor kwalitatief goed onderwijs. Docenten willen invloed op het eigen vak als het gaat om inhoud, uitvoering en ontwikkeling en willen zelf richting en vorm geven aan de professionaliteit en beroepstrots van het beroep. Samen willen zij de kwaliteit van het mbo bestendigen en, daar waar het kan, verbeteren. Door de krachten te bundelen, dragen zij uit dat opleiden vakwerk is.