Crdl maakt belevingsgerichte zorg mogelijk

De sector Zorg, Welzijn & Sport werkt sinds eind maart als eerste mbo-onderwijsinstelling met het interactieve zorginstrument ‘de Crdl’ (Cradle). Met de komst van de Crdl maken onze studenten via aanraking en geluid contact met cliënten met bijvoorbeeld dementie, autisme of een verstandelijke beperking. Deze manier van contact sluit nauw aan bij het onderwijs in ‘belevingsgerichte zorg’.

In de praktijk

De studenten (op dit moment van de opleiding Verzorgende-IG) bepalen zelf of en hoe ze de Crdl in de lessen en in de wijkleercentra inzetten. Door aanraking met de cliënt én de Crdl ontstaan verschillende geluiden: natuurgeluiden, stadsgeluiden, geluiden uit het huishouden en van muziekinstrumenten. Deze geluiden brengen op een mooie en wonderbaarlijke wijze contact tot stand. Een bijzonder voorbeeld van de ontwikkeling op het gebied van zorg en technologie waarin de mens centraal staat.

Waarom de Crdl?

De Crdl doorbreekt het sociaal isolement en creëert nieuw contact gebaseerd op wat er nog wél mogelijk is. Aandacht, geduld en aanraking zijn hierbij doorslaggevende factoren. Iedere deelnemer heeft gelijke mogelijkheden om contact te maken en te genieten van elkaars invloed en aanwezigheid.

Zie instructievideo hieronder:

Meer informatie