Loopbaanplein Achterhoek

‘In de Achterhoek staat geen enkele jongere aan de kant en geen enkele jongere verlaat het Graafschap College zonder perspectief,’ dat is in een notendop waar het Loopbaanplein voor staat. We vinden het belangrijk dat iedere student de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. We doen ons uiterste best om onze studenten zodanig te begeleiden en ondersteunen dat zij met een diploma het Graafschap College verlaten. We gaan zelfs nog iets verder; indien nodig begeleiden we hen tot en met hun eerste baan. Onze aanpak werpt zijn vruchten af: al jarenlang is ons vsv-cijfer (het aantal voortijdig schoolverlaters) bijzonder laag. Daar zijn we trots op!

Het Graafschap College is een partner voor zowel individuen als voor bedrijven, instellingen en overheden bij opleidings- en loopbaanvraagstukken. Daarom is het Graafschap College in 2011 gestart met het Loopbaanplein: hét centrum als het gaat om vragen op het gebied van loopbaan, scholing en interne en externe begeleiding.

Welke partijen bevinden zich op het Loopbaanplein?

Loopbaanadviespunt

Medewerkers van het Loopbaanadviespunt verstrekken informatie over opleidingen binnen en buiten het Graafschap College. Zit je nog niet op het Graafschap College en weet je nog niet precies welke opleiding je wilt gaan volgen, dan kun je hier je eerste contacten leggen.

Coördinatiepunt Decanaat

Binnen elke opleiding van het Graafschap College zijn er zorg- en loopbaandecanen die studenten helpen als belemmeringen de studievoortgang in de weg staan. Alle decanen samen vormen het decanaat, dat wordt aangestuurd door de bovensectoraal decaan. Ben je (nog) geen student op het Graafschap College of heb je vragen die je niet kunt neerleggen bij de decaan van je opleiding, dan kun je terecht bij het Coördinatiepunt Decanaat op het Loopbaanplein.

LerenWerkt

Om schooluitval te voorkomen zien de leerplichtambtenaren van de gemeenten (po en vo), de RMC-leerplichtambtenaren en consulenten (mbo) van LerenWerkt toe op de naleving van de Leerplichtwet. Daarnaast ondersteunen zij jongeren en hun ouders om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolgang belemmeren. Voor iedere student wordt een passende oplossing gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) te vergroten. Lees meer over LerenWerkt.

Leerwerkloket Achterhoek

Het Leerwerkloket Achterhoek is een regionaal samenwerkingsverband van Onderwijs (Graafschap College) en Arbeidsmarkt (Sociale Dienst Oost Achterhoek in Winterswijk en het UWV Doetinchem) en beantwoordt vragen op  het gebied van scholing, loopbaan, kansberoepen en -sectoren, zoals: Welke opleiding of beroepsrichting past bij mij? Kan ik een opleiding combineren met een stage of een vak leren in de praktijk? Ik ben werkloos, kan ik nieuwe kansen creëren via bij- of omscholing? Daarnaast ontwikkelt het Leerwerkloket activiteiten, loopbaanarrangementen, testen en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.lerenenwerken.nl.

Team Arbeidsmarkt

Het team Arbeidsmarkt begeleidt mensen van school naar werk, van werk naar werk en van arbeidsbeperking of werkloosheid naar werk. Het team Arbeidsmarkt biedt studenten van het Graafschap College o.a. beroepenoriëntatie, sollicitatietraining, jobcoaching en loopbaanbegeleiding. Ook voor werkgevers is het team Arbeidsmarkt een vertrouwde partner, die advies en begeleiding biedt.

Graafschap Orthopedagogie

Graafschap Orthopedagogie is een onafhankelijk centrum voor advies, onderzoek, begeleiding en training voor jongeren met vragen en problemen op het gebied van o.a. leren, gedrag, opvoeding, huiswerk en studie- en beroepskeuze. Naast het aanbod binnen het Passend Onderwijs (de  dienstverlening van Graafschap Orthopedagogie voor studenten van het Graafschap College) heeft Graafschap Orthopedagogie ook contracten met de Achterhoekse gemeenten voor jeugdhulp en wmo-trajecten. Over deze externe tak van Graafschap Orthopedagogie vindt u meer informatie op deze website: www.gojongeren.nl.

Trajectbegeleiders

De trajectbegeleiders van het Graafschap College bieden ambulante hulp aan studenten die vanwege problemen op allerlei gebieden overbelast dreigen te raken of al zijn, met soms studieuitval als resultaat. Ook ondersteunen de trajectbegeleiders de docenten, zodat die beter toegerust zijn om met probleemgedrag van studenten om te gaan. De hulp heeft een preventieve werking, mogelijke problemen worden in de directe omgeving van de student opgelost en erger wordt voorkomen. De trajectbegeleiders zijn fysiek aanwezig op school en hebben overleg met zorgdecanen en docententeams over studenten die in aanmerking komen voor extra begeleiding. Er zijn korte contactlijnen, waardoor de hulp laagdrempelig is en snel op gang kan komen.

Start People Leer-werkbanen

Het Graafschap College werkt samen met Start People. Start People Leer-werkbanen heeft vele jaren ervaring in de bemiddeling van bbl-studenten die op zoek zijn naar een leer-werkplek. Ook kunnen studenten bij Start People Leer-werkbanen terecht met vragen over arbeidscontracten, bijverdiensten, bijbanen, vakantiebanen en alle andere vragen op het gebied van werk voor jongeren.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden hebben kennis van wet- en regelgeving in Nederland. Ze kunnen je informeren, bijvoorbeeld over je rechten als burger. Op het Graafschap College houden de Sociaal Raadslieden twee keer per week een financieel spreekuur. Studenten kunnen hier, via doorverwijzing door de zorgdecaan, terecht als ze ondersteuning nodig hebben bij het betalen van de schoolkosten. De Sociaal Raadslieden kunnen bijvoorbeeld uitzoeken of de student recht heeft op bepaalde steunfondsen of de student wegwijs maken in speciale regelingen. Ook kunnen ze budgetadvies geven.

Contactgegevens

Loopbaanplein Achterhoek

Bezoek- en postadres:
J.F. Kennedylaan 49
7001 EA  Doetinchem
T: 0314 35 35 35
E: loopbaanplein@graafschapcollege.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Telefonisch bereikbaar: van 9.00 tot 17.00 uur

Een deel van de activiteiten van het Loopbaanplein, zoals de Loopbaanklas, JongLeren en externe begeleiding van Graafschap Orthopedagogie, worden uitgevoerd op locatie Notenlaan, Notenlaan 2 in Doetinchem.

Ja, ik wil graag meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, neem dan contact op met het Loopbaanplein via onderstaande formulier. Studenten van het Graafschap College kunnen ook eerst contact opnemen met de eigen studieloopbaanbegeleider of de decaan.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.