Stagedocumenten

Het Graafschap College is voornemens een speciaal online platform op te zetten voor onze relaties. Op dit nog te ontwikkelen platform, kunt u relevante en persoonlijke (onderwijs)informatie vinden zoals contracten, afspraken, belangrijke data en de voortgang van studenten op stage of werk-leerplek. Zo kunt u 24-7 bij voor u relevante informatie en kunnen we u goed op de hoogte houden. Tot die tijd zijn er een aantal stagedocumenten waar we u gemakkelijk toegang tot willen geven. Deze vindt u hieronder.

Algemene informatie praktijkgids

In het document ‘Algemene informatie praktijkgids’ vindt u informatie over algemene regels en afspraken met betrekking tot de beroepspraktijkvorming. Daarnaast bevat het document een begrippenlijst waarin gebruikte termen rond de beroepspraktijkvorming worden verklaard.

Algemene informatie praktijkgids

Praktijkovereenkomst (POK)

Wanneer een student bij uw organisatie stage gaat lopen of een leerbaan gaat vervullen, moeten vooraf over uiteenlopende zaken afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de duur van de praktijkperiode, wijze van begeleiding, verzekering, vergoeding, huisregels, probleemregeling en beëindigingsafspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in een praktijkovereenkomst (POK). U als praktijkorganisatie, de student (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) en het Graafschap College ondertekenen de POK. In het geval van een leerbaan, ondertekent ook een vertegenwoordiger van het landelijk orgaan voor beroepspraktijk de overeenkomst. De POK is géén arbeidsovereenkomst.

De POK bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: het beroepspraktijkvormingsblad
    Hierin staan de afspraken die specifiek over de beroepspraktijkvorming gaan. Deze wordt overhandigd aan het begin van de beroepspraktijkvorming.
  • Deel 2: de algemene voorwaarden
    Hierin staan alle rechten en plichten van de betrokken partijen. Overal waar ‘opleiding’ staat, wordt het profiel bedoeld, dat staat vermeld op het beroepspraktijkvormingsblad.

Bpv-gids werkveld onderwijs

Hieronder vindt u de bpv-gids van het werkveld onderwijs: Helpende zorg en welzijn, Pedagogisch werker, Onderwijsassistent, Sport- en bewegingscoördinator/leider en die van de opleiding Onderwijsassistent. Voor de overige opleidingen verwijzen wij u naar uw stagecoördinator.

Inventarisatiegids onderwijs 2018