Verzorgende IG (bbl) - Graafschap College

Verzorgende IG (bbl)

Crebocode 25656

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
  • Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 582,-.

De opleiding

Ben je verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg)? Dan verleen je zorg en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Jij draagt eraan bij dat deze mensen zich, ondanks hun ziekte of beperking, goed voelen en zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen. Je komt in aanraking met verschillende mensen, die allemaal andere zorg nodig hebben. Denk aan ouderen, mensen met een chronische aandoening of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook kun je zorg verlenen aan gezinnen waar net een baby is geboren. Je verleent zorg en je begeleidt bij dagelijkse activiteiten. Het draait in je werk altijd om de mens en zijn of haar zorgvragen. Je werkt nauw samen met andere zorgverleners, maar ook met familieleden en vrijwilligers.

Duur
3 jaar (gemiddeld)
Opbouw

Tijdens de opleiding leer je voor een groot deel van en in de praktijk en wordt je ondersteund in een wijkleercentrum in de buurt van je leerwerkplek. Daarnaast krijg je te maken met zelfstudie en ga je één dag in de week naar school. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. De dagelijkse beroepspraktijk is het uitgangspunt van het leren op school en in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je taal- en rekenvaardigheden. Je wordt begeleid door een vaste docent en op het moment dat je er klaar voor bent begin je aan je examens.

De opleiding  duurt gemiddeld 3 jaar. Hoe lang je precies over de opleiding doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling. Het is ook mogelijk om de opleiding VZ-IG met profiel VVT te volgen via de derde leerweg.


Keuzes maken tijdens je opleiding:

In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
Kosten

Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 582,-.

Overige kosten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Voor dit profiel geldt dat je boeken moet aanschaffen. Ook moet je in het bezit zijn van een eigen laptop (Bring Your Own Device).

Aanmeldprocedure

Toelatingscriteria:

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4.

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier.

 

Aanmelden:

Deze opleiding start meerdere malen per jaar. Jouw startdatum wordt in overleg met de opleiding en je werkgever bepaald.

Vervolgmogelijkheden
  • Mbo-Verpleegkundige
  • Begeleider gehandicaptenzorg
  • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
  • Begeleider specifieke doelgroepen
  • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
  • Praktijkopleider
Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.