Taaltraining Spaans - Graafschap College

Taaltraining Spaans

 • Oktober 2023, precieze startdatum wordt nader bepaald
 • € 215,00 per deelnemer

De training

Voor iedereen die in zijn/haar vakantieland geïnspireerd is geraakt, altijd al een vreemde taal heeft willen leren of studenten die in het buitenland gaan stagelopen…  Meld je nu aan voor de taaltraining Spaans!

Haal meer uit je opleiding en uit jezelf! Taal is de basis van communicatie. Waarom zou je een taaltraining volgen naast je studie?

 • Een mooie kans om een andere taal te leren.​
 • Kennis maken met een andere cultuur en omgangsvormen.​
 • Nieuwe mensen ontmoeten en levenslange contacten.​
 • Jezelf uitdagen: werken aan je uitspraak en luistervaardigheid.​
 • Werken aan je zelfvertrouwen en zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt je opgeven voor de taaltraining Spaans. Deze training wordt georganiseerd vanuit het OnderwijsLeerCentrum (OLC) van het Graafschap College.
De training bestaat uit 10 lessen en is speciaal ontwikkeld om de basis van de taal te leren. Ook is er aandacht voor de cultuur van het land en vaktaal.

Doelgroep

Studenten en medewerkers Graafschap College en andere belangstellenden

Duur
10 lessen van 2 uur (2-4 uur zelfstudie per week)
Opbouw

10 lessen waarin je de basis van de taal leert kennen, maar ook een stukje cultuur van het land, eventueel aangevuld met een stukje vakjargon. Je hebt wekelijks les (muv de schoolvakanties). De lessen vinden plaats op de maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname na afloop van de 10 lessen, bij 80% aanwezigheid.
Startdatum
Oktober 2023, precieze startdatum wordt nader bepaald
Minimaal aantal deelnemers
10
Door wie wordt de training gegeven?

César Castro Goicochea

Kosten

€ 215,00 per deelnemer

Overige informatie

Tip voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen: je kunt voor deze taaltraining een deel van je Erasmus+ beurs inzetten.

 

Op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen kunnen we, naast het huidige aanbod, ook andere talen aanbieden, bijvoorbeeld Frans of Papiaments.

 

Contactpersoon

Patricia Teheux: mail p.teheux@graafschapcollege.nl / mobiel 06-36108647 (ma/di/wo)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.