Social Media - Graafschap College

Social Media

Social Media

 • Economie & Dienstverlening
 • 24-04-2023
 • De kosten bedragen € 200,00 per deelnemer, BTW is niet van toepassing.

De training

Deze social media training geeft je meer inzicht in de wereld van social media marketing en hoe je deze kunt gebruiken om je bedrijf te promoten. Spreekt dit u aan en wilt u meer leren over social media?  Dan biedt deze korte training u een uitgelezen kans om deze vaardigheden aan te leren of uit te breiden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over hoe hij zijn mediakanalen optimaal kan benutten.

Duur
De cursus omvat twee avonden. 24 april en 15 mei 2023 van 19:00-21.15 uur.
Opbouw

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Sessie 1:

 • Kennis maken met de kracht van social media
 • Kennis maken met de verschillende social media kanalen
 • Hoe en wat post je op welk kanaal?
 • Wanneer en hoe vaak moet je posten?
 • Kennis maken met een tool om content voor social media te creëren
 • Betaald vs onbetaalde content
 • Voorbeelden en best practices bekijken

Sessie 2:

 • Bekijken en bespreken van gemaakte content
 • Inspiratie opdoen bij elkaar
 • Wat is en hoe vul je een contentkalender
 • Handvatten en tips om de contentkalender in stand te houden
Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bij voldoende resultaat wordt een bewijs van deelname verstrekt.
Sector
Economie & Dienstverlening
Startdatum
24-04-2023
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
11
Door wie wordt de training gegeven?

De training wordt verzorgd door een ervaren docent economische vakken van het Graafschap College, met praktijkervaring, die met passie en enthousiasme voor de groep staat.

Kosten

De kosten bedragen € 200,00 per deelnemer, BTW is niet van toepassing.

Contactpersoon

Marcel Ratering, m.ratering@graafschapcollege.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.