Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (bbl) - Graafschap College

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (bbl)

(voorheen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25779

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
  • Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-. 

De opleiding

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt jij je afhankelijk van de behoeften van de cliënt op herstel, behoud of ontwikkeling van de eigen regie en zelfredzaamheid. Je ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Je bent initiatiefrijk, creatief en weet van aanpakken. Ook ga je professioneel om met je gevoelens en emoties bij moeilijke situaties. Daarbij brengt je jouw mogelijkheden en grenzen duidelijk naar voren. Je voert regie over de processen rond de uitvoering van het ondersteuningsplan en coördineert werkzaamheden van verschillende collega’s, activiteiten rond de regie over het leven van de cliënt en activiteiten met een groep cliënten. Bovendien heb je een begeleidende rol voor (nieuwe) collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Duur
3 jaar
Opbouw

Tijdens de hele opleiding werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. 

De opleiding  duurt jaar. Hoe lang je precies over de opleiding doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling. 

Keuzes maken tijdens je opleiding:
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
Kosten

Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-. 

Overige kosten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar. 

Leerjaar 1
• Boeken en licentie: € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,- 

Leerjaar 2
• Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,- 

Leerjaar 3
• Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,- 

Aanmeldprocedure

Toelatingscriteria: 

Om tot dit profiel op niveau 4 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier. 

 

Aanmelden: 

Deze opleiding start meerdere malen per jaar. Voor toelating moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben. Voor toelating tot de bbl-opleiding kan op verzoek van de werkgever een intake en/of test(en) in de procedure zijn opgenomen. 

Jouw startdatum wordt in overleg met de opleiding en je werkgever bepaald.  

Vervolgmogelijkheden

Heb je je diploma voor dit profiel behaald? Dan kun je verder leren in het hbo. 

Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). 

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.