Palliatieve Zorg (Verdieping) - Graafschap College
  • Keurmerk Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek
  • Keurmerk Netwerk Transmurale Zorg West-Achterhoek

Palliatieve Zorg (Verdieping)

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Nader te bepalen
  • € 290,00 voor de hele verdiepingstraining

De training

Naast de Basistraining Palliatieve Zorg biedt het Graafschap College nu ook de Verdiepingstraining Palliatieve Zorg aan, zodat u zich na de Basistraining nog verder kunt verdiepen in verschillende thema’s rondom palliatieve zorg.

 

De volgende thema’s worden behandeld tijdens deze training:
• Palliatieve zorg bij dementerende ouderen. Hoe bewaak ik de autonomie van de patiënt?
• Palliatieve Zorg bij mensen met specifieke aandoeningen: COPD, Hartfalen, Ziekte van Parkinson en andere aandoeningen waar u graag wat over wilt weten.
• Meest voorkomende klachten in de laatste fase. Hoe bereiken we comfort.
• Advanced care planning: Hoe en vooral wanneer voer ik het gesprek over wensen omtrent het levenseinde met de patiënt en diens naasten en waar leg ik dit vast?

 

Dementie is een levensbedreigende ziekte. Op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt, verkeert hij of zij dus in de palliatieve fase, ook al duurt het ziekteproces dus nog 8 of 12 jaar! Aan zorg is in het begin van deze ziekte waarschijnlijk nog geen behoefte, maar wel aan ondersteuning. Deze zorg en ondersteuning is gericht op een optimaal welbevinden op fysiek, psychosociaal en spiritueel gebied, een aanvaardbare kwaliteit van leven en op het voorkomen of verlichten van symptomen.

 

Bij palliatieve zorg bij dementie is er aandacht voor de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten. Veel mensen met dementie in een gevorderd stadium kunnen niet meer goed duidelijk maken welke klachten, behoeften en wensen zij hebben. Waardoor onbegrepen gedrag kan ontstaan. Daarom is een goede samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en zorgverleners van doorslaggevend belang, om vroegtijdig signalen op te vangen en daarop in te gaan. En dus ook vroegtijdig het gesprek met familie en cliënt aan te gaan. Ook als het gaat om dementie is het mogelijk om vooruit te kijken op de situatie en proactief te handelen.

 

Bent u in staat om methodisch en samen (met naasten, collega’s, andere disciplines) pijn, een delier en/of onbegrepen gedrag bij mensen in de stervensfase te voorkomen, te signaleren en vervolgens te handelen? Hoe gaat u het gesprek aan met familie en cliënt.

 

Tijdens de bijeenkomsten staan we – aan de hand van casuïstiek – dan ook stil bij:
• het serieus nemen en bespreken van uw eigen observaties en intuïtie met familie, cliënt en collega’s;
• het methodisch samenwerken met collega’s en andere disciplines met behulp van een meetinstrument;
• het betrekken van de familie/naasten. Hoe gaat u het gesprek aan over levenseinde met familie en cliënt;
• de multidisciplinaire aanpak/het bespreekbaar maken met de arts.

 

COPD, Hartfalen en de Ziekte van Parkinson zijn ziektes waarvan de zorgvrager niet meer beter wordt. Zeker in latere stadia van de ziekte heeft de zorgvrager ondersteuning van de zorgverlener nodig met betrekking tot Kwaliteit van Zorg en Leven.
Om deze zorgvragers goed te kunnen begeleiden heeft u kennis van zaken nodig.
Wat houdt de ziekte in? Hoe ontwikkelt het ziektebeeld zich? Wat zijn de persoonskenmerken van zorgvragers met deze ziekte? Is benauwdheid bij COPD en Hartfalen hetzelfde? Wat is de meerwaarde van zuurstof? Herkent u de denkstoornissen bij de Ziekte van Parkinson en hoe gaat u ermee om?
Kortom; hoe biedt u niet alleen fysieke, maar ook psychosociale en spirituele zorg aan zorgvragers met deze ziektebeelden? Hoe behouden patiënten hun autonomie?
Op deze en andere vragen gaat onze trainer/coach samen met u aan de slag tijdens deze verdiepingstraining.

Doelgroep

De training is bedoeld voor deelnemers met een diploma Verzorgende/Verzorgende IG (of een daaraan gelijkwaardig diploma). U heeft praktijkervaring met palliatieve zorg.

Duur
3 dagdelen van 3 uur
Opbouw

Bijeenkomst 1:
• Palliatieve zorg en onbegrepen gedrag bij dementerende ouderen; Het verloop en de specifieke kenmerken bij dementerenden. Kunnen ze nog zelf beslissen? Hoe behouden we de autonomie van de dementerende?
• Palliatieve Zorg bij mensen met specifieke aandoeningen. Waar moet u specifiek op letten bij bijvoorbeeld hartfalen, COPD, Ziekte van Parkinson, hersentumoren etc.

 

Bijeenkomst 2:
• Meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase. (Denk aan pijn/delier/ondervoeding, psychische nood etc.) Hier leert u door middel van onder andere meetinstrumenten en multidisciplinaire samenwerking, symptomen in kaart te brengen en de juiste stappen te zetten om een zo hoog mogelijke staat van comfort te bereiken.

 

Bijeenkomst 3:
• Advanced care planning. Handreiking voor het begeleiden van gesprekken over het levenseinde. Naar aanleiding van een casus gaan we leren wat het juiste tijdstip is voor een gesprek over wensen met betrekking tot het levenseinde. Hier krijgt u handvatten voor het voeren van zo’n gesprek. Om het vervolgens vast te leggen op de juiste manier. Waar moet u allemaal aan denken?

 

Elke bijeenkomst is van 18.45 tot 21.45 uur

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Nader te bepalen
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
20
Door wie wordt de training gegeven?

trainer van het Graafschap College

Kosten

€ 290,00 voor de hele verdiepingstraining

Aanmeldprocedure

Via bijgaand aanmeldformulier (ORANJE BUTTON ‘AANMELDEN’) kunt u zich voor de hele training (3 bijeenkomsten) aanmelden of voor 1 of 2 bijeenkomsten.

Overige informatie

Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over dit aanbod? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Teamassistente Graafschap College Werkt (Zorg & Welzijn)

 

Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.