Mechanisch Operator A (derde leerweg) - Graafschap College

Mechanisch Operator A (derde leerweg)

Crebocode 25759

 • Techniek & Informatica
 • Wekelijkse instroom, planning in overleg.
 • De kosten bedragen € 2.500,00 per jaar, exclusief lesmateriaal.

De opleiding

De Mechanisch operator A is breed inzetbaar en werkt samen met collega’s in het productieproces aan meerdere machines en installaties. Het werk speelt zich voornamelijk af binnen het eigen bedrijf en beperkt zich tot de afdeling productie. Daarnaast kan hij in aanraking komen met de afdelingen kwaliteit en controle en de afdeling onderhoud en reparatie. Procesmatig inzicht, signalerend en oplossend vermogen zijn van groot belang, stilstand van ‘zijn’ machine(s) door afwijkingen en storingen heeft gevolg voor het hele proces/productie.

 

De operator is werkzaam in zeer uiteenlopende sectoren binnen de procesindustrie of Smart Industry. Hij werkt zelfstandig in een ploeg of in teamverband aan (een onderdeel van) het productieproces. Deze opleiding wordt in ons Operator College in Doetinchem gegeven of, bij voldoende deelname, in company.

 

Onderdelen van de opleiding zijn:

Beheerst het productieproces

 • Voorbereiden productieproces
 • Apparatuur bedienen
 • Bewaakt procesverloop
 • Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
 • Onderhoudt apparatuur
 • Rondt productieproces af

Assembleert mechanische en besturingscomponenten

 • Bouwt apparatuur op en om
 • Assisteert bij het aansluiten van (besturings)componenten
Doelgroep

Deze versnelde opleidingsvariant is uitsluitend geschikt voor operators die reeds minimaal vijf jaar werkzaam zijn als mechanisch operator, maar nog niet beschikken over het mbo-diploma.

Duur
De opleiding duurt een tot twee jaar.
Opbouw

De opleiding omvat een introductiebijeenkomst, begeleide zelfstudie, toetsmomenten en een afsluitend assessment. In overleg worden deze ingepland in ons Operator College.

Het examen bestaat uit: Proeve van Bekwaamheid en een CriteriumGericht Interview (CGI). Het examen is de definitieve beoordeling van de deelnemer die aan het eind van de opleiding plaatsvindt. Als deze beoordeling goed is, geeft dat recht op het operatordiploma. Bij het afnemen van het examen is een gecertificeerde assessor betrokken. Deze assessor is een vakdeskundig en onafhankelijk beoordelaar. Ook is een docent van het Graafschap College aanwezig als procesbegeleider.

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Techniek & Informatica
Startdatum
Wekelijkse instroom, planning in overleg.
Kosten

De kosten bedragen € 2.500,00 per jaar, exclusief lesmateriaal.

Overige kosten

Er worden kosten voor lesmaterialen in rekening gebracht.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met:

Maurice Velthorst
Senior adviseur
 088 324 19 30

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.