Keuzedeel Werken met baby's (K1270) - Graafschap College

Keuzedeel Werken met baby’s (K1270)

  • 12 weken totaal: 5 dagdelen (avonden) training gespreid over 8 weken, aansluitend examenfase van 4 weken
  • Locatie J.F. Kennedylaan
  • Zorg, Welzijn & Sport
  • In overleg aan de hand van het aantal aanmeldingen
  • € 615,00 per deelnemer. Indien afname incompany gelden andere tarieven

De training

Bent u die pedagogisch medewerker die zich graag door ontwikkelt? Wilt u klaar zijn voor de wet IKK? Het Graafschap College biedt u de mogelijkheid het erkende keuzedeel ‘Werken met baby’s’ (kwalificatiedossier K1270) op een bij u passende manier te volgen.

Doelgroep

Medewerkers met een diploma SPW, Pedagogisch werk niveau 3 en 4 en werkzaam als pedagogisch medewerker

Duur
12 weken totaal: 5 dagdelen (avonden) training gespreid over 8 weken, aansluitend examenfase van 4 weken
Opbouw

De deelnemers bereiden de bijeenkomsten zelfstandig voor, in de les wordt verdieping aangebracht aan de hand van bijvoorbeeld ingebrachte praktijkvoorbeelden, reflectie en oefeningen.
In de dagelijkse praktijk dienen opdrachten uitgevoerd te worden die verbonden zijn aan de leerstof. Na afsluiting daarvan kan de examenfase starten. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 

A. Ontwikkeling kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Pré- en perinatale ontwikkeling
• Brein ontwikkeling
• Sensomotorische ontwikkeling
• Ontwikkelingspsychologie (mijlpalen)
• Observeren, signaleren
• Bewust van eigen invloed op het kind

 

B. Eigen maken 6 interactievaardigheden:
• Baby respectvol verzorgen en corrigeren conform leeftijd
• Omgaan met verschillende temperamenten van de baby
• Contactinitiatieven herkennen en adequaat op inspelen
• Interacties tussen baby’s onderling begeleiden, omgaan met irritaties tussen kinderen

 

C. Spel en ontwikkeling: kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Ontwikkelingsgericht spel (bijvoorbeeld gericht op de sensomotorische ontwikkeling)
• Keuze materiaal en activiteiten
• Zorgen voor een voorspelbare structuur
• Speelleeromgeving creëren

 

D. Verzorging: kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Voeding 0-2 jarigen
• Inspelen op slaap-waakritme
• Tiltechnieken

 

E. Communicatie; inzicht in:
• Babygebaren herkennen
• Eigen stijl herkennen
• Vragen ouders met betrekking tot ontwikkeling beantwoorden

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg aan de hand van het aantal aanmeldingen
Minimaal aantal deelnemers
10
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Gecertificeerd trainer/docent

Kosten

€ 615,00 per deelnemer. Indien afname incompany gelden andere tarieven

Overige informatie

Voorwaarden deelname:
– gelegenheid om in babygroep of met baby’s opdrachten uit te voeren
– zelfdiscipline in verband met zelfstudie en praktijkopdrachten
– digitaal vaardig en in bezit van PC/laptop
– actieve houding

 

Studie uren belasting:
Lestijden 5 x 3 uur: 15 uur
Beroepspraktijkvorming op de eigen werkplek of elders: 100 uur
Thuisstudie door middel van e-learning: 95 uur
Examenopdracht (gedragsobservatie en product): 10 uur
Totaal: 240 uur

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Marijke Melsert
Senior adviseur
 088 324 12 01

Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV‘ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.