Keuzedeel Werken met baby's (K1270) - Graafschap College

Keuzedeel Werken met baby’s (K1270)

 • 12 weken totaal: 5 dagdelen (avonden) training gespreid over 8 weken, aansluitend examenfase van 4 weken
 • Locatie J.F. Kennedylaan
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • In overleg aan de hand van het aantal aanmeldingen
 • € 615,00 per deelnemer. Indien afname incompany gelden andere tarieven

De training

Bent u die pedagogisch medewerker die zich graag door ontwikkelt? Wilt u klaar zijn voor de wet IKK? Het Graafschap College biedt u de mogelijkheid het erkende keuzedeel ‘Werken met baby’s’ (kwalificatiedossier K1270) op een bij u passende manier te volgen.

Doelgroep

Medewerkers met een diploma SPW, Pedagogisch werk niveau 3 en 4 en werkzaam als pedagogisch medewerker

Duur
12 weken totaal: 5 dagdelen (avonden) training gespreid over 8 weken, aansluitend examenfase van 4 weken
Opbouw

De deelnemers bereiden de bijeenkomsten zelfstandig voor, in de les wordt verdieping aangebracht aan de hand van bijvoorbeeld ingebrachte praktijkvoorbeelden, reflectie en oefeningen.
In de dagelijkse praktijk dienen opdrachten uitgevoerd te worden die verbonden zijn aan de leerstof. Na afsluiting daarvan kan de examenfase starten. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 

A. Ontwikkeling kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Pré- en perinatale ontwikkeling
• Brein ontwikkeling
• Sensomotorische ontwikkeling
• Ontwikkelingspsychologie (mijlpalen)
• Observeren, signaleren
• Bewust van eigen invloed op het kind

 

B. Eigen maken 6 interactievaardigheden:
• Baby respectvol verzorgen en corrigeren conform leeftijd
• Omgaan met verschillende temperamenten van de baby
• Contactinitiatieven herkennen en adequaat op inspelen
• Interacties tussen baby’s onderling begeleiden, omgaan met irritaties tussen kinderen

 

C. Spel en ontwikkeling: kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Ontwikkelingsgericht spel (bijvoorbeeld gericht op de sensomotorische ontwikkeling)
• Keuze materiaal en activiteiten
• Zorgen voor een voorspelbare structuur
• Speelleeromgeving creëren

 

D. Verzorging: kennis, inzicht en vaardig worden met betrekking tot:
• Voeding 0-2 jarigen
• Inspelen op slaap-waakritme
• Tiltechnieken

 

E. Communicatie; inzicht in:
• Babygebaren herkennen
• Eigen stijl herkennen
• Vragen ouders met betrekking tot ontwikkeling beantwoorden

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg aan de hand van het aantal aanmeldingen
Minimaal aantal deelnemers
10
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Gecertificeerd trainer/docent

Kosten

€ 615,00 per deelnemer. Indien afname incompany gelden andere tarieven

Overige informatie

Voorwaarden deelname:
– gelegenheid om in babygroep of met baby’s opdrachten uit te voeren
– zelfdiscipline in verband met zelfstudie en praktijkopdrachten
– digitaal vaardig en in bezit van PC/laptop
– actieve houding

 

Studie uren belasting:
Lestijden 5 x 3 uur: 15 uur
Beroepspraktijkvorming op de eigen werkplek of elders: 100 uur
Thuisstudie door middel van e-learning: 95 uur
Examenopdracht (gedragsobservatie en product): 10 uur
Totaal: 240 uur

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Marijke Melsert
Senior adviseur
 088 324 12 01

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.