Verzorgende en verpleegtechnische handelingen - Graafschap College

Keuzedeel Verzorgende en verpleegtechnische handelingen (K0118)

 • Maandelijks
 • € 1.295,00 per deelnemer inclusief E-leren en praktijkexamen

De training

In je opleiding tot (bijvoorbeeld Persoonlijk) Begeleider heb je algemene kennis opgedaan met betrekking tot basiszorg. In dit keuzedeel worden er verdiepende lessen gegeven over verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Je kunt hierbij denken aan verbanden aanleggen, injecteren, sondevoeding geven, blaaskatheters inbrengen en verzorgen enzovoort.

Je bereidt de bijeenkomsten thuis voor met behulp van E-leren en in de bijeenkomst vindt verdieping plaats en oefen je de verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Het keuzedeel wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin je kennis en vaardigheden toepast in je eigen werksituatie.

Je inzet resulteert in een landelijk erkend certificaat.

Doelgroep

Gediplomeerde Verzorgenden (ZV, MDGO-VZ, MDGO-VP) en Persoonlijk Begeleiders niveau 3, 4 (MZ3/4, SPW3/4) of 5 (SPH) die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg aan chronisch zieken.

Het is zeer gewenst een werkplek te hebben waar de verzorgende en verpleegtechnische handelingen geoefend kunnen worden.

Duur
12 lessen (2,5 uur per les)
Opbouw

Je hebt wekelijks les, met uitzondering van de schoolvakanties. Dit zijn 12 dinsdagavonden van 18.30 tot 21.15 uur (inclusief kwartier pauze) en aansluitend een praktijkexamen. Tezamen duurt dit ongeveer een half jaar, afhankelijk van onder meer schoolvakanties. Voorafgaand aan de training vindt een introductiebijeenkomst plaats.

Je kan maandelijks instromen en er zijn geen vaste groepen. Alle onderwerpen en vaardigheden worden in carrouselvorm aangeboden. Zo komt elk thema elke drie maanden aan bod.

Tijdens het keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen werk je thuis (digitaal), op je werkplek en op school aan de volgende werkprocessen:

• Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;
• Biedt specifieke zorg;
• Voert verpleegtechnische handelingen uit;
• Evalueert en legt de zorgverlening vast.

Na de training en het succesvol afronden van het praktijkexamen ben je in staat om verzorgende en verpleegtechnische handelingen bekwaam uit te voeren.
Voor uitgebreide informatie over de inhoud van het keuzedeel kun je het volgende document downloaden: Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Landelijk erkend certificaat
Startdatum
Maandelijks
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Trainer met ervaring in de zorg

Kosten

€ 1.295,00 per deelnemer inclusief E-leren en praktijkexamen

Overige informatie

Je dient zelf een laptop in bezit te hebben of kunnen gebruiken. Een Chromebook, Apple, tablet of oude laptop (jaar tot anderhalf jaar) is niet bruikbaar binnen het Graafschap College.
Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over dit keuzedeel? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Teamassistente Graafschap College Werkt (Zorg & Welzijn)

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Opzeggen binnen de 14 dagen is volledig kosteloos, dit geldt ook voor het retourneren van materialen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. De opzegging dient te worden gestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de schriftelijke aanmeldbevestiging is verzonden.