Keuzedeel Coaching bij voeding en beweging - Graafschap College

Keuzedeel Coaching bij voeding en beweging

 • 12 bijeenkomst van 3 uur verdeeld over een periode van 6 maanden
 • Locatie Sportweg
 • Zorg, Welzijn & Sport
 • nader te bepalen
De training

In dit keuzedeel richt de deelnemer zich op de bewustwording van factoren die van belang zijn voor een gezonde leefstijl en op het bevorderen daarvan via voeding en bewegen. Deelnemer ziet in dat gezonde voeding en beweging van cruciaal belang zijn voor een gezonde leefstijl en leert informatie over gezonde maaltijden over te dragen. Daarnaast leert de deelnemer om cliënten te coachen bij het bewuster bewegen, door individuele cliënten oefeningen aan te bieden. Binnen de lessen wordt er gebruik gemaakt van een interessante mix van theorie-, praktijk- en werkveld lessen.

Diverse organisaties spelen in op de toenemende aandacht voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl: aandacht voor gezond eten, biologische voeding en goed en regelmatig bewegen. Als gevolg daarvan neemt de vraag toe naar meer deskundige medewerkers op het gebied van coachen bij voeding en beweging. Dit keuzedeel biedt daarnaast goede oriëntatiemogelijkheden op aansluitende vervolgopleidingen zoals diëtetiek  en gewichtsconsulent.

Doelgroep

Medewerkers uit de sector zorg, welzijn en sport met minimaal een niveau 3 diploma en affiniteit met voeding, beweging en coaching.

Duur
12 bijeenkomst van 3 uur verdeeld over een periode van 6 maanden
Opbouw

Het keuzedeel omvat 36 uur les (12 bijeenkomsten van 3 uur verdeeld over de periode van 6 maanden, casusbegeleiding en 40 uur zelfstudie.

Leerdoelen:
– verzamelt zorgvuldig informatie over de behoeften en persoonlijke situatie van de cliënt met betrekking tot voeding.
– adviseert de cliënt met overtuiging over voedingspatronen.
– sluit weloverwogen aan bij de behoeften van de cliënt.
– begeleidt de cliënt doelgericht bij het bereiken van het gestelde doel.
– motiveert en stimuleert de cliënt krachtig om het ingezette traject tot een goed einde te brengen.
– spreekt en straalt voortdurend vertrouwen uit in een goed eindresultaat.
– benadrukt consequent de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt bij het behalen van het doel.
– spreekt de cliënt tijdig en duidelijk aan wanneer deze zich niet houdt aan gemaakte afspraken. De onderliggende competenties zijn: Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten.
– verzamelt zorgvuldig informatie over de behoeften en persoonlijke situatie van de cliënt met betrekking tot bewegen.
– adviseert de cliënt met overtuiging over bewegen, aan de hand van de basisprincipes van trainingsleer.
– biedt de cliënt op positieve wijze basisbewegingsvormen aan, aan de hand van de basisprincipes van trainingsleer.
– zet doeltreffend oefenmaterialen in.
– instrueert de cliënt kundig bij het uitvoeren van oefeningen.
– sluit weloverwogen aan bij de behoeften van de cliënt.
– begeleidt de cliënt doelgericht bij het bereiken van het gestelde doel.
– motiveert en stimuleert de cliënt krachtig om het ingezette traject tot een goed einde te brengen.
– spreekt en straalt voortdurend vertrouwen uit in een goed eindresultaat.
– benadrukt consequent de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt bij het behalen van het doel.
– spreekt de cliënt tijdig en duidelijk aan wanneer deze zich niet houdt aan gemaakte afspraken.

De onderliggende competenties zijn: Materialen en middelen inzetten, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen.

Bewijs van deelname
Certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
nader te bepalen
Maximaal aantal deelnemers
16
Door wie wordt de training gegeven?

Jordy van Dam

Contactpersoon

Wilt u meer weten over dit Keuzedeel? Neem dan contact op met

Ap te Winkel
Ap te Winkel
Contactpersoon bedrijfsopleidingen en cursussen vakgebied Sport, bewegen en leefstijl
 088 324 19 51
 06 10957481
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.
 4. Bedenktijd
  1. De cursist kan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de aanmeldbevestiging, de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Eventueel betaald cursusgeld wordt terugbetaald. Retournering van al verstuurde materialen, komt wel voor eigen rekening van de cursist. Het ontbinden kan per e-mail aan hetzelfde e-mailadres als waar vandaan de schriftelijke bevestiging is gestuurd.