Intervisie pedagogische coaches kinderopvang - Graafschap College

Intervisie pedagogische coaches kinderopvang

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Nader te bepalen
 • € 245,00 per deelnemer

De training

Heeft u behoefte aan verdieping en ontwikkeling in uw professionaliteit als pedagogisch coach kinderopvang? Kom deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten die georganiseerd worden.
Coaches van verschillende organisaties uit de regio komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. Ze worden begeleid door een trainer vanuit het Graafschap College of extern en men behandelt problemen die zich op de werkvloer voordoen en brengen die in. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke ’technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Doelgroep

Pedagogisch coaches kinderopvang uit de regio. De ideale intervisiegroep voldoet aan de volgende voorwaarden: er is gelijkwaardigheid van gezag, vaardigheden en inzet en er is vertrouwelijkheid. De groep bestaat uit vijf tot zeven deelnemers.

Duur
4 dinsdagavonden van 2,5 uur (19.00 - 21.30 uur)
Opbouw

Een trainer van het Graafschap College leidt de avond, gebruikt werkvormen, houdt de herinnering aan vorige keer levend en toont lef bij de onderwerpkeuze. Aan de ene kant worden vragen behandeld die inhoudelijk zijn, en aan de andere kant komen zaken aan bod die over de persoon gaan, zoals vragen over persoonlijke drijfveren en blokkades.

 

De intervisie vindt plaats op vier dinsdagavonden telkens van 19.00 tot 21.30 uur.
Data nader te bepalen.

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname met, indien mogelijk, de besproken onderwerpen
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Nader te bepalen
Minimaal aantal deelnemers
5
Maximaal aantal deelnemers
7
Door wie wordt de training gegeven?

Ervaren intervisie docent van het Graafschap College

Kosten

€ 245,00 per deelnemer

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over dit aanbod? Neem dan contact op met:

Marijke Melsert
Senior adviseur
 088 324 12 01

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.