Helpende zorg en welzijn (bbl) - Graafschap College

Helpende zorg en welzijn (bbl)

Crebocode 25498

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Er zijn meerdere startdata mogelijk (bij voldoende aanmeldingen). Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
  • Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 243,-. 

De opleiding

Als helpende zorg en welzijn heb je een baan die geen dag hetzelfde is! Je begeleidt en verzorgt mensen die niet (meer) alles zelfstandig kunnen. Denk aan kinderen, mensen met een beperking of ouderen. Je hebt als helpende zorg en welzijn veel verschillende werkzaamheden, van huishoudelijke taken tot het begeleiden van kinderen en ouderen bij hun dagelijkse bezigheden. Je werkt bij mensen thuis, maar je kunt ook aan de slag in een verpleeghuis, woon-zorgcentrum, kinderopvang of als ondersteuner in het ziekenhuis.

Duur
2 jaar (afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling)
Opbouw

Tijdens de hele opleiding helpende zorg en welzijn werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlandsrekenen, loopbaan en burgerschap en Engels in het keuzedeel. De opleiding helpende zorg en welzijn sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. 

De opleiding  duurt 2 jaar. Hoe lang je precies over de opleiding helpende zorg en welzijn doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling. 

 

Keuzes maken tijdens je opleiding:
In de opleiding helpende zorg en welzijn zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel eventueel in overleg met je werkgever. 

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Er zijn meerdere startdata mogelijk (bij voldoende aanmeldingen). Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
Kosten

Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 243,-. 

Overige kosten

Onderwijsbenodigdheden:
Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. De kosten van deze opleiding zijn ca. € 350,- (voor twee jaar).

Aanmeldprocedure

Toelatingscriteria: 

Om tot dit profiel op niveau 2 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier. 

 

Aanmelden: 

Deze opleiding start meerdere malen per jaar. Voor toelating moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben. Voor toelating tot de bbl-opleiding kan op verzoek van de werkgever een intake en/of test(en) in de procedure zijn opgenomen. 

Jouw startdatum wordt in overleg met de opleiding en je werkgever bepaald.  

 

Vervolgmogelijkheden
  • Verzorgende IG
  • Begeleider gehandicaptenzorg
  • Begeleider specifieke doelgroepen
  • Pedagogisch medewerker kinderopvang
Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). 

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.