Handelen bij (verdenking van) kindermishandeling - Graafschap College

Handelen bij (verdenking van) kindermishandeling

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • Datum wordt nog nader bepaald
  • € 42,00 per deelnemer

De training

Bent u gastouder of pedagogisch medewerker? Wilt u meer weten over kindermishandeling? In deze training kunt u zich meer verdiepen in dit onderwerp.

“Gelukkig gebeurt het in mijn omgeving niet”. Een veel gehoorde reactie als het gaat over kindermishandeling.

De feiten zijn anders:

  • Per jaar zijn er in Nederland meer dan 107.000 slachtoffers van kindermishandeling.
  • Dat betekent dat in een schoolklas van 30 kinderen gemiddeld ten minste 1 kind wordt mishandeld.
  • Kindermishandeling gebeurt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen.
  • Bij 82% van de meldingen die het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ontvangt, blijkt er inderdaad sprake van kindermishandeling.

In deze training gaat u zich verdiepen in de verschillende vormen van kindermishandeling, de signalen en de stap naar het melden van kindermishandeling. We besteden aandacht aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de meldcode en wat uw plichten zijn als gastouder.

Doelgroep

De training is bedoeld voor gastouders en pedagogisch medewerkers

Duur
1 avond van 3 uur van 18.30 tot 21.30 uur
Opbouw

Onderwerpen van de training zijn:

– vormen van kindermishandeling
– signalen van kindermishandeling
– AMK
– meldcode
– koppeling naar praktijk

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Datum wordt nog nader bepaald
Minimaal aantal deelnemers
15
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

€ 42,00 per deelnemer

Overige informatie

De deelnemers moeten werkzaam zijn als gastouder, werken bij een kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.