Gastouders - Graafschap College

Gastouders

Gastouders

 • data worden nog gepland
 • € 60,00 per deelnemer

De training

Bent u een gastouder en wilt u zich verder bekwamen? Dan sluit dit workshopaanbod goed aan.

Ontdekken, ervaren, ontwikkelen
Voor kinderen is spelen een dagtaak. Er is zoveel te ontdekken. Wat kunt u als gastouder daaraan bijdragen? Hoe kiest u speelgoed, hoe biedt u het aan, hoe brengt u variatie aan? Deze en nog veel meer aspecten komen aan bod in de workshop over het leuke en veelzijdige thema ‘spelen en speelgoed’.

Afstemming in de opvoeding
Als gastouder bent u een partner van de ouders in de opvoeding. Om de opvoeding goed af te kunnen stemmen, is het van belang uw eigen visie helder te hebben. Hoe geeft u in woorden aan wat u belangrijk vindt? Hoe past u de wensen van de ouders in?

Natuurbeleving is niet zomaar een activiteit
Voor een kind is verbondenheid met de natuur belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Het gaat hierbij juist niet alleen om kennis over de natuur maar om ervaringen. Natuurbeleving is op eenvoudige manieren vorm te geven voor het jonge kind, daarvoor hoeft u niet op het platteland te wonen. Wat doet u hieraan als gastouder?

Rust in de opvoeding is meer dan de afwezigheid van iets
Rust is niet saai maar dynamisch.
In een rustige omgeving kan een kind juist heerlijk spelen, zijn creativiteit ontwikkelen en is er leuk contact met elkaar. U kunt door uw manier van werken bijdragen aan een fijne, rustige omgeving voor onze jonge kinderen. Aandacht is daarbij het toverwoord.

 

Doelgroep

De workshops zijn bedoeld voor gastouders

Duur
2 uur per workshop van 18.30 tot 20.30 uur
Opbouw

Waarop zijn de workshops gebaseerd?

Dit workshopaanbod is een praktische vertaling van de visie die verwoord wordt in het boek ‘Opvoeden een boeiende ontdekkingstocht’.
De eigen kracht van de opvoeder staat centraal. Het is belangrijk welke keuzes u maakt.
Dit boek benadrukt de vrijheid die u heeft om bewust uw eigen opvoedingsrichting vorm te geven. Het boek wil inspireren en oriëntatiepunten aanreiken die kunnen helpen de eigen weg te vinden. Opvoeden wordt belicht vanuit de liefde, de universele kernwaarde in ons bestaan. Een visie ontwikkelen is van groot belang als oriëntatiepunt. Voor ‘onze’ kinderen komt het erop aan die te vertalen naar de praktijk van alledag. Hierbij hoeft u niet te denken aan grote ingewikkelde vraagstukken. Juist in de duizend alledaagse dingen kunnen wij onze keuzes tot uiting brengen.

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Startdatum
data worden nog gepland
Minimaal aantal deelnemers
15
Maximaal aantal deelnemers
20
Door wie wordt de training gegeven?

De workshops worden gegeven door Coby Goederond. Zij is naast moeder en oma meer dan twintig jaar als pedagoog werkzaam geweest in de kinderopvang en auteur van het boek ‘Opvoeden een boeiende ontdekkingstocht’. De combinatie van een inhoudelijk pedagogische visie en praktische levenservaring geven een meerwaarde aan zowel het boek als de workshops.
Coby wil zaken ontdoen van hun ingewikkeldheid en terugbrengen tot de kern. Zij houdt niet van kant en klare tips, maar wil opvoeders inspireren hun eigen kracht verder te ontwikkelen.
Het boek ‘Opvoeden een boeiende ontdekkingstocht’ kunt u bestellen bij iedere boekhandel.
ISBN: 9789402103656 en is te koop via www.bol.com. Zie ook de website: www.cobygoederond.nl.

Kosten

€ 60,00 per deelnemer

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze workshops? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 1. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   – De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   – Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   – Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 1. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.