Helpende zorg en welzijn (3e leerweg) - Graafschap College

Helpende zorg en welzijn (3e leerweg)

Dienstverlening, profiel Helpende Zorg & Welzijn

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • In overleg, op de dinsdagavonden
  • € 2.795,00 per deelnemer

De opleiding

Heeft u een functie als Helpende of Assisterende en wilt u graag het diploma Dienstverlening, profiel Helpende Zorg & Welzijn behalen? Het Graafschap College is erkend aanbieder voor deze opleiding.

 

Doelgroep
  • Gediplomeerde Zorghulpen (woonzorglocaties, kleinschalig wonen, verpleegunits, revalidatiecentra en thuiszorg)
  • Medewerkers niveau 1-2 met een ander MBO-diploma niveau 2/3
  • Medewerkers niveau 1-2 met diploma HAVO, VWO, HBO, WO

Daarnaast dient u een dienstverband/stageovereenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week als helpende om in de praktijk alle praktijkexamens uit te kunnen voeren.

Duur
36 middagen of avonden contactonderwijs in combinatie met digitaal leren
Opbouw

De inhoud van de opleiding bestaat uit 36 middagen of avonden contactonderwijs in combinatie met digitaal leren en is gebaseerd op het Kwalificatiedossier Dienstverlening, profiel Helpende Zorg & Welzijn. Het traject bestaat uit een oriëntatiefase, een ontwikkelfase en een examenfase. Elke bijeenkomst wordt thuis voorbereid achter de computer.

In de eindfase van de opleiding worden er 3 (praktijk)examens afgenomen, examens in verband met keuzedelen en examens Nederlands en rekenen. Voorafgaand aan de opleiding worden de deelnemers getest op Nederlands en Rekenen om het beginniveau vast te stellen. U dient over een computer en basiscomputervaardigheden te beschikken. Het Graafschap College verstrekt een bindend studieadvies op basis van de testresultaten. Reken op een studiebelasting van 8 tot 12 uur per week.

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg, op de dinsdagavonden
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Kosten

€ 2.795,00 per deelnemer

Overige kosten

De overige kosten voor 1 werkboek Nederlands en licenties Nederlands en rekenen bedragen totaal ongeveer € 100,00

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met:

Jeanine Giesen
Teamassistente Graafschap College Werkt (Zorg & Welzijn)

 

Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.