Dementie voor thuiszorgmedewerkers - Graafschap College

Dementie voor thuiszorgmedewerkers

Training Dementie voor thuiszorgmedewerkers

  • Zorg, Welzijn & Sport
  • In overleg, op de dinsdagavonden
  • € 195,00 per deelnemer

De training

Bent u een thuiszorgmedewerker en wilt meer weten van dementie? Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie toe. Geschat wordt dat slechts de helft van deze mensen met dementie (vroegtijdig) de diagnose krijgt. Door het sluipende begin is herkenning in een vroeg stadium moeilijk; de eerste verschijnselen zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Daarnaast kan er ook iets anders aan de hand zijn.

Deze gedragsveranderingen hebben niet alleen gevolgen voor de dementerende, maar ook voor de mantelzorgers. Zij ervaren de gedrags- en stemmingsproblemen (als apathie, dwalen, woedeaanvallen, medewerking weigeren) als de grootste zorglast.

De training Dementie voor thuiszorgmedewerkers richt zich op een aantal aspecten:
– (her)kennen (vroegsignalering) van dementie en wat vervolgens te doen
– omgaan met probleemgedrag
– steun aan mantelzorgers

Doelgroep

De training is bedoeld voor thuiszorgmedewerkers.

Duur
3 bijeenkomsten van 3 uur
Opbouw

De training dementie voor thuiszorgmedewerkers bestaat uit 3 bijeenkomsten

Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname, anders
Bewijs van deelname
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg, op de dinsdagavonden
Minimaal aantal deelnemers
12
Maximaal aantal deelnemers
20
Kosten

€ 195,00 per deelnemer

Aanmeldprocedure

De deelnemers dienen werkzaam te zijn in de thuiszorg.

Overige informatie

Deze training dementie voor thuiszorgmedewerkers is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V, de geaccrediteerde punten worden na afloop van de training bijgeschreven in het Kwaliteitsregister V&V.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze training? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.