Branche-erkende opleiding Kraamverzorgende - Graafschap College

Branche-erkende opleiding Kraamverzorgende

 • In overleg op de dinsdagavond
 • € 2.700,00 per deelnemer

De opleiding

Als kraamverzorgende beschik je over beroeps specifieke kennis en vaardigheden om passende zorg en ondersteuning te bieden aan zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen in de thuissituatie, het ziekenhuis of een geboortecentrum. Het Graafschap College is een erkend aanbieder voor de branche-erkende opleiding Kraamverzorgende. Heb je al veel kennis, vaardigheden en beroepshouding in huis door werkervaring, ben je ouder dan 21 jaar, in het bezit van een diploma vmbo kader-, gemengde- of theoretische leerweg of een beroepsopleiding niveau 2/3 of een overgangsbewijs van 3 naar 4 Havo/Vwo, dan is deze branche-erkende opleiding Kraamverzorgende helemaal goed voor jou.

Met het volgen van de opleiding Kraamverzorgende word je verder opgeleid in alle taken van kraamverzorgende binnen jouw instelling. Het opleidingsprogramma houdt in dat je studiebijeenkomsten volgt en in de praktijk de examens uitvoert.

Het is een blended opleiding.

Als kraamverzorgende bied je kortdurende (basis)zorg en ondersteuning aan de kraamvrouw en pasgeborene en bied je assistentie voor, tijdens en na de bevalling in een fysiologische situatie waarbij geen complicaties verwacht worden. In de kraamzorg zijn (psychosociale) begeleiding en voorlichting belangrijke taken, omdat het krijgen van een kind onzekerheden met zich mee kan brengen. In korte tijd moet je als kraamverzorgende ouders het vertrouwen geven dat zij zelf voor de pasgeborene kunnen zorgen, waarbij je een vertrouwensrelatie opbouwt en zorgt dat jouw adviezen worden geaccepteerd.

Doelgroep

De volgende instroomeisen voor de opleiding kraamverzorgende worden gehanteerd:

 • vmbo kader-, gemengde- of theoretische leerweg, of;
 • mbo-2 of mbo-3 beroepsopleiding of;
 • overgangsbewijs havo of vwo van 3 naar 4, en;
 • een dienstverband met een geldige leerarbeidsovereenkomst kraamverzorgende.
Duur
12 tot maximaal 15 maanden afhankelijk van je persoonlijke ontwikkeling
Bewijs van deelname
Anders
Bewijs van deelname
Branche-erkend diploma vanuit het CZO
Startdatum
In overleg op de dinsdagavond
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
12
Kosten

€ 2.700,00 per deelnemer

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01

Sector waarbij contactpersoon werkzaam is
Zorg, Welzijn & Sport
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomsten met Graafschap Opleidingen zijn de algemene voorwaarden van Graafschap Opleidingen, gedeponeerd onder nr. 09132441 bij de Kamer van Koophandel te Arnhem van toepassing. Een volledig exemplaar ligt ter inzage op onze hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan 49, 7001 EA Doetinchem. Tevens zal op uw verzoek een exemplaar worden toegezonden.

 

Aanmeldingsvoorwaarden

 1. Aanmelding voor de cursus
  1. Aanmelding als cursist geschiedt door het digitale aanmeldformulier op de website in te vullen en te verzenden.
  2. De cursist geeft bij het invullen van het digitale aanmeldformulier aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden die aan aanmelding verbonden zijn.
  3. Graafschap Opleidingen bevestigt de ontvangst van de aanmelding digitaal.
  4. De cursussen zijn alleen toegankelijk voor hen, die het cursusgeld hebben voldaan en over de juiste kennis en vooropleiding beschikken. Mocht bij de aanmelding blijken dat dit laatste niet het geval is, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Het niet verschijnen op een cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, ontheft de cursist niet van de financiële verplichtingen ten opzichte van Graafschap Opleidingen.
 2. Financiële verplichtingen
  1. De cursusgelden worden gefactureerd voor aanvang van de cursus en dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
  2. Bij het niet doorgaan van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort zonder enige verdere verplichting of aansprakelijkheid van Graafschap Opleidingen.
  3. Indien de cursist zijn/haar inschrijving annuleert gelden de volgende voorwaarden:
   • De cursist deelt de annulering schriftelijk of per email mede aan de administratie van Graafschap Opleidingen.
   • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Algemene informatie
  1. Lesmaterialen
   De lesmaterialen (geen boeken) welke bij de cursusgeld zijn inbegrepen worden tijdens de lessen uitgereikt. Eventuele syllabi worden eigendom van de cursist, althans wanneer deze het cursusgeld heeft voldaan. Het auteursrecht hierop berust bij Graafschap Opleidingen.
  2. Onvoldoende vooropleiding
   Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende voorbereiding of het ontbreken van veronderstelde kennis.
  3. Algemeen voorbehoud
   Graafschap Opleidingen behoudt zich het recht voor programma’s, leermiddelen, boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc. Als Graafschap Opleidingen wegens ziekte of verhindering van een trainer of om een reden buiten haar verantwoordelijkheid niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden. Graafschap Opleidingen is niet aansprakelijkheid voor de eventuele uit het bovenstaande voortkomende kosten of geleden schade.
  4. Klachten
   In het geval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich in eerste instantie wenden tot de trainer en in tweede instantie tot de betreffende relatiebeheerder en in derde instantie tot de opleidingsmanager.
  5. Aansprakelijkheid
   Graafschap Opleidingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de cursist dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de gebouwen.