Branche-erkend leertraject Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - Graafschap College
  • Keurmerk branche-erkend leertraject GVP

Branche-erkend leertraject Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

  • In overleg op de dinsdagavond
  • € 2.260,00 inclusief een studiegids en e-learning. De genoemde vrijstelling van onderwijs aan EVV’ers levert een korting van € 200,00 op.

De opleiding

Heeft u een diploma Verzorgende/Verzorgende IG of een daaraan gelijkwaardig diploma? Dan is het leertraject Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie een opleiding die goed aansluit.

Het Graafschap College heeft erkenning gekregen voor het branche-erkend leertraject Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (mbo-3+). De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) heeft binnen een instelling een spilfunctie in de zorgverlening aan psychogeriatrische cliënten/bewoners. Als u deelneemt, wordt u opgeleid voor de volgende (kern-)taken:

  • behartigen van de kwaliteit van leven van een psychogeriatrische cliënt;
  • begeleiden, adviseren en professionalisering van collega’s en vrijwilligers;
  • ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van cliënten.
Doelgroep

Dit leertraject is bedoeld voor deelnemers die een diploma Verzorgende/Verzorgende IG of een daaraan gelijkwaardig diploma (MDGO- VZ, ZV, MBO-V) hebben. Daarnaast dienen deelnemers  een dienstverband te hebben van minimaal 20 uur per week en kunnen zij in de praktijk alle werkzaamheden uitvoeren behorend bij de functie GVP.

Opbouw

De inhoud van het leertraject is gebaseerd op de drie kerntaken en elf beroepscompetenties van het landelijk profiel Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. De lesstof wordt in 18 lesbijeenkomsten van 4 uur aangeboden en is verdeeld over 4 thema’s:

  • vakbekwame zorg;
  • methodisch werken;
  • begeleiding van mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers;
  • zorgvernieuwing en beleid.

U kunt rekenen op gemiddeld zes uur zelfstudie/voorbereidingstijd per lesdag.

Intervisie loopt als een rode draad door alle thema’s. Gediplomeerde EVV’ers krijgen vrijstelling van onderwijs voor het thema Methodisch werken. Het leertraject wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Deze worden in de eigen werksituatie uitgevoerd en beoordeeld door een praktijkbegeleider van de instelling. Wanneer de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt u het branche-erkend certificaat GVP.

Bewijs van deelname
Certificaat
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
In overleg op de dinsdagavond
Minimaal aantal deelnemers
8
Maximaal aantal deelnemers
15
Kosten

€ 2.260,00 inclusief een studiegids en e-learning. De genoemde vrijstelling van onderwijs aan EVV’ers levert een korting van € 200,00 op.

Overige informatie

Het leertraject Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.

Contactpersoon

Wilt u meer informatie over dit leertraject? Neem dan contact op met:

Anouk Leisink
Voorlichter zij-instromers zorg/welzijn
 088 324 12 01
Voorwaarden

De ‘Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Graafschap Opleidingen BV’ zijn onderdeel van de studieovereenkomst. De aanmelding voor een bedrijfsopleiding, training of cursus bij het Graafschap College is strikt persoonlijk.