Begeleider maatschappelijke zorg (bbl) - Graafschap College

Begeleider maatschappelijke zorg (bbl)

(voorheen Begeleider gehandicaptenzorg + Begeleider specifieke doelgroepen), Crebocode 25780

 • Zorg, Welzijn & Sport
 • Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
 • Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-.

De opleiding

Als begeleider maatschappelijke zorg richt jij je afhankelijk van de behoeften en leefsituatie van de cliënt op zijn/haar herstel of ontwikkeling van de eigen regie en het zelfstandig functioneren. Jij zoekt de balans tussen wat de cliënt zelf kan en wat aan ondersteuning nodig is. Je doet je werk dan ook in voortdurend overleg met de cliënt en naastbetrokkenen. Je kunt goed omgaan met spanningen en verschillen tussen de wensen en mogelijkheden van de cliënt en naastbetrokkenen. Jij probeert steeds om wat goed is voor de cliënt en wat hij/zij wil en kan, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen én met de mogelijkheden die jij zelf als begeleider maatschappelijke zorg hebt. Je treedt creatief en handelend op in moeilijk en veranderende situaties en gaat professioneel om met je gevoelens in moeilijke situaties.

Duur
2-3 jaar
Opbouw

Tijdens de hele opleiding werk en leer je in de praktijk en volg je een opleidingstraject op school. Op school leer je de kennis en vaardigheden die te maken hebben met de uitvoering van het beroep. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. De opleiding sluit aan bij de vaardigheden en kennis die je al hebt ontwikkeld. 

De opleiding duurt ca. 2 tot 3 jaar. Hoe lang je precies over de opleiding doet, is afhankelijk van je vooropleiding en je eigen ontwikkeling.

Keuzes maken tijdens je opleiding: 
In de opleiding zijn keuzedelen opgenomen. Deze keuzedelen richten zich op verdieping of verbreding van jouw vakgebied. Er zijn ook keuzedelen die zijn gericht op doorstroom naar een vervolgopleiding. Op basis van het aanbod en jouw wensen word je in de gelegenheid gesteld je eigen keuzedeel te volgen. Binnen de bbl-opleiding kies je jouw keuzedeel in overleg met je werkgever.

Bewijs van deelname
Diploma
Sector
Zorg, Welzijn & Sport
Startdatum
Er zijn meerdere startdata. Na aanmelding wordt de startdatum in overleg bepaald.
Kosten

Studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van 18 jaar of ouder moeten cursusgeld betalen. Ter indicatie: € 588,-.

Overige kosten

Naast les- of cursusgeld krijgt iedere student (ook als je jonger bent dan 18 jaar) te maken met kosten voor onderwijsbenodigdheden. Hieronder een overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1

 • Boeken en licenties: tussen € 370,- en € 420,-
  Totaal: tussen € 370,- en € 420,-

Leerjaar 2

 • Boeken en licenties: tussen € 120,- en € 150,-
  Totaal: tussen € 120,- en € 150,-

Leerjaar 3

 • Boeken en licenties: tussen € 50,- en € 60,-
  Totaal: tussen € 50,- en € 60,-

Je mag zelf bepalen waar je bovenstaande onderwijsbenodigdheden aanschaft.

Aanmeldprocedure

Toelatingscriteria: 

Om tot dit profiel op niveau 3 te worden toegelaten, gelden de volgende wettelijke eisen: een mbo-diploma van een soortgelijk(e) opleiding en/of profiel op niveau 2 of vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of gelijkwaardige opleiding of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4. 

Verder geldt nog een aantal algemene criteria. Deze vind je hier. 

Aanmelden: 

Deze opleiding start meerdere malen per jaar. Voor toelating moet je een geldige arbeidsovereenkomst of een stageplaats bij een erkend leerbedrijf hebben. Voor toelating tot de bbl-opleiding kan op verzoek van de werkgever een intake en/of test(en) in de procedure zijn opgenomen. 

Jouw startdatum wordt in overleg met de opleiding en je werkgever bepaald.  

Vervolgmogelijkheden
 • Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
Overige informatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Je krijgt op veel werkterreinen te maken met vertrouwelijke gegevens en kwetsbare personen. Om die reden kan het zijn dat een stage-instelling of je (toekomstige) werkgever vraagt om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). 

De beroepspraktijkvorming is van cruciaal belang om je studie te kunnen voltooien. Als blijkt dat je de gevraagde VOG niet krijgt en dus geen stage kunt lopen, ben je niet toelaatbaar, kun je de opleiding niet vervolgen en wordt de onderwijsovereenkomst ontbonden.