Andere rol Graafschap College bij ontwikkeling ‘Achterhoek Plaza’

Sinds november 2016 heeft het Graafschap College gesprekken gevoerd met de eigenaar van het voormalige V&D-pand, de gemeente Doetinchem en diverse marktpartijen om het concept ‘Achterhoek Plaza’ te ontwikkelen. ‘Achterhoek Plaza’ zou een plek moeten worden waar mbo-studenten – met name uit de sector Economie & Dienstverlening – kunnen leren in de praktijk.

Op dit moment zijn er te weinig concrete toezeggingen voor daadwerkelijke participatie van de marktpartijen, daarmee is er ook onvoldoende duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van dit project. Op basis van de huidige stand van zaken heeft het college van bestuur van het Graafschap College besloten om zich op dit moment nog niet te committeren aan het concept ‘Achterhoek Plaza’.

Tot nu toe heeft het Graafschap College een leidende rol genomen in de ontwikkeling van ‘Achterhoek Plaza’, vanwege de kansen die we zagen (en zien). Echter, we zijn van mening dat deze leidende rol minder goed past bij de positie van een onderwijsinstelling. Het Graafschap College kan de risico’s van de exploitatie en huisvesting niet dragen. Liever volgen en ondersteunen wij de ontwikkelingen in de markt en participeren wij in projecten. Daarom heeft de beheerder nu het initiatief genomen om met de verschillende partijen om tafel te gaan.

De behoefte aan een plek om ‘hybride onderwijs’ vorm te geven is er nog steeds. Mochten er zich mogelijkheden voordoen, binnen het voormalige V&D-pand, dan sluit het Graafschap College samenwerking niet uit. Echter, het initiatief voor de ontwikkeling van dit pand ligt weer bij de eigenaar. Intussen zoekt het management van de sector E&D naar mogelijkheden voor het uitwerken van hybride leerconcepten, zodat deze vorm van leren verder geïmplementeerd kan worden.