Alain van de Haar vertrekt naar Sectorraad GO

Alain van de Haar vertrekt bij het Graafschap College. Hij gaat per 1 januari 2022 aan de slag als directeur bij Sectorraad GO.

Het Graafschap College feliciteert Alain met zijn nieuwe baan en wenst hem, zowel in zijn werk als persoonlijk, veel succes toe. We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar hebben begrip voor zijn keuze.

Alain heeft met veel inzet gebouwd aan de ontwikkeling van de sector Economie & Dienstverlening en eerder de sector Educatie & Participatie. Hij heeft daarbij zowel intern als extern het Graafschap College vertegenwoordigd in het belang van studenten, collega’s en de regio.

Alain over zijn vertrek: “De afgelopen tien jaar heb ik gewerkt als directeur bij het Graafschap College. Het grootste deel van mijn tijd als directeur voor maatwerkonderwijs voor bijzondere groepen (Entreeonderwijs, Educatie, Vavo en Inburgering). Heel veel in samenwerking met gemeenten, arbeidstoeleidende partijen, het Praktijkonderwijs en het Gespecialiseerd Onderwijs en daar waar ik aanliep tegen lastige wetgeving trad ik in overleg met de partijen die daarbij betrokken waren. En nu de stap naar de Sectorraad GO. Een geweldige stap waarbij ik mijn persoonlijke betrokkenheid met jongeren met een ondersteuningsbehoefte mag gaan combineren met mijn politiek-bestuurlijke ervaring.”

De positie van sectordirecteur Economie & Dienstverlening wordt nu interim ingevuld door Corrie Vinckers. Om de positie van sectordirecteur Economie & Dienstverlening structureel in te vullen is een wervingsprocedure opgestart.

We zijn Alain zeer erkentelijk voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkelingen binnen het Graafschap College en bedanken hem voor de prettige samenwerking.