Afspraken over schoolkosten, schooljaar 2019-2020

Vandaag kwam in het nieuws dat de MBO Raad met het ministerie van OCW en de JOB afspraken heeft gemaakt over de schoolkosten voor mbo-studenten. Deze afspraken zijn in een servicedocument vastgelegd en moeten een einde maken aan de onduidelijkheden die er waren.

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, zegt hierover: “De afspraken maken helder wie – student of school – waarvoor verantwoordelijkheid is. De scholen maken op basis van dit document met de studentenraad komend studiejaar afspraken, die per opleiding per studiejaar 2019-2020 ingaan.”

Ook op het Graafschap College gaan we komend schooljaar, met behulp van de 16 punten uit het Servicedocument, in gesprek met de studentenraad en betrokken studenten over de schoolkosten. De nieuwe afspraken gaan dan in het schooljaar 2019-2020 in. Voor het schooljaar 2018-2019 verandert er, op grond van dit document, niets.

Klik hier voor het Servicedocument schoolkosten, met daarin 16 afspraken die een einde moeten maken aan de onduidelijkheden die er waren.

Lees het nieuwsbericht van de MBO Raad: “Helderheid over schoolkosten mbo”