Pretopleidingen?

In de Gelderlander van 10 juni krijgt het mbo-onderwijs er flink van langs omdat het onvoldoende zou aansluiten op de arbeidsmarkt. ‘Pretopleidingen’ leiden op voor werkloosheid. Jongeren worden onjuist voorgelicht en de opleidingen hebben te weinig niveau, concludeert de briefschrijver na een bezoek aan twee open dagen. De onderbouwing voor dit standpunt is helaas uiterst mager.

diagram klein

Een aantal feiten en cijfers op een rijtje:
> Elk jaar geeft Studie in Cijfers per opleiding een indicatie van de arbeidsmarktkansen. Vrijwel alle mbo-instellingen verwijzen naar deze cijfers in hun voorlichting zodat jongeren een weloverwogen keuze kunnen maken.
> De inhoud van de opleidingen wordt uiteindelijk door de minister bepaald aan de hand van door de scholen en de georganiseerde werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche gemaakte voorstellen (kwalificatiedossiers).
> Scholen zijn wettelijk verplicht om in een bepaalde regio samen te zorgen voor een goed dekkend onderwijsaanbod.
> Ook voorkomen zij op basis van toekomstverwachtingen dat er niet te veel mensen in bepaalde richtingen worden opgeleid,
> En stimuleren zij de afname van opleidingen voor beroepen waar een tekort voor bestaat.
> Daarop wordt door de Onderwijsinspectie toegezien in het kader van macro-doelmatigheid.
> Uit cijfers onder onze afgestudeerden blijkt dat het merendeel of een baan vindt of doorstroomt naar een andere (mbo- of hbo-)opleiding (zie diagram hieronder).

Een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt raakt de kern van het mbo en houdt ons dagelijks bezig. De wijze waarop de mbo-instellingen in Gelderland de onderlinge afstemming hebben geregeld, wordt door het departement regelmatig als landelijk voorbeeld gesteld. Het negatieve oordeel van de heer Helder verbaast ons dan ook in hoge mate. Graag nodigen wij de Gelderlander uit om een reportage te maken over de manier waarop het mbo in deze regio werkt aan de kwaliteit van de arbeidsmarkt. Leren is namelijk niet langer een proces van enkele jaren op een school. In een hecht netwerk van onderwijs, gemeenten en arbeidsmarkt  ontwikkelen mensen zich continu. Onze opleidingen en maatwerkoplossingen maken mede mogelijk dat de bedrijven in de Achterhoek tot de meest innovatieve behoren van het land.

diagram

Bron: Graafschap College, Enquete alumni 2014-2015